Žádný spěch!

22. května 2018 v 13:09 | Misantrop

Ráno jsem se hezky vyspal do pěkného dne, vstal jsem po deváté hodině, žádný spěch, dojedl jsem zbytek bramborových noků se špenátem ze včerejška, sbalil jsem se a v deset vyrážím do lesů. Kdyby měli někteří lepší jedinci mezi námi více času, nemuseli by s ničím v životě spěchat; proto by také nic v životě neuspěchali a jejich život by byl tudíž o poznání uvážlivější.


Neokouzluje vás tudíž pomyšlení na moudrá a vznešená přátelství, na dlouhá a přívětivá intelektuální obcování, od nichž vás smrt nemůže odvolat se svým obvyklým spěchem?


Spěch zabíjí; a když jdete pomalu, víc toho uvidíte, lépe rozpoznáte nebezpečí pohybující se rychleji.


Ráno jdu do práce a nadávám jako špaček. Lidé, tedy chodci, jsou odporná pakáž, která má naspěch.


Při cestě do práce si na mne na přechodu pro chodce zatroubil nějaký hulvát v autě. To je spěchu! Aby ti něco neuteklo, debile!


První se podobá nesčetným, nuceně se pohybujícím kapkám vodopádu, které se stále střídají, neodpočívají ani na okamžik; druhý je na tomto běsnícím spěchu tichá, klidná duha.


Nebo sportovci: S bolestnou grimasou à la Emil Zátopek přisupí břichatý uřícený taťka v propoceném bílém tričku, už z dálky svítícím, který je evidentně stižen jakousi zlou běhavkou, nicméně soudě dle způsobu "běhu", je to spíše kulhavka, čím trpí. Odporné! Někdy se mi chce na něho zavolat: "Kam ten spěch, Abebe Bikilo?"


Člověk: upachtěný hltoun. Pro samé konání, starosti, spěch ... nežije.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


MODERNÍ ČLOVĚK, hnán horečným (a neurotizujícím) spěchem, stihne za den takovou spoustu věcí, že vlastně na žádnou už nemá čas - na radost pak nejméně.


Rozčilování, strkání a spěch jsou projevem špatné výchovy.


A vylévají celé své srdce do neznámého, včera objeveného srdce, vylévají celou duši do náhodně potkané duše, jejíž zevnějšek se zalíbil. Z toho spěchu při seznamování vzniká tolik zklamání, překvapení, omylů a nehod.


Nietzscheho minula jen ve spěchu - jako druzí - a odložila ho, jakmile z něho vyčetla malý korektiv svých přepjatých očekávání ve věci všeobecné rovnosti...


Stále si říkám, že jednou budu mít čas a že pak napíšu knížku. Nevím o čem a jakou, ale těším se na ni. Každou noc na ni myslím, beru ji s sebou do spánku, do snu a ráno ji schovávám, abych ji večer znovu nalezl a znovu si s ní vyprávěl. Budu ji dělat pomalu, beze spěchu. A pro sebe.


I to jsem krátce napsal na jeden každý cech:
žádné dobré dílo nemůže snést spěch!


QUI NIMIS PROPERE, MINUS PROSPERE
Kdo jedná příliš spěšně, jedná méně prospěšně
Jedno z mnoha rčení o důležitosti rozvahy, která varují před zbrklým a ukvapeným jednáním. Pramenem může být Livius: Omnia non properanti clara certaque erunt, festinatio improvida est et caeca (Dějiny 20,39) - Pro toho, kdo nespěchá, je všechno jasné a přesné, spěch je nerozvážný a slepý. Podobný význam má i následující heslo nebo známé Festina lente. Srov.: Práce kvapná, málo platná.

LENTE PROPERARE MEMENTO
Pomni, že spěchat třeba pomalu
Srov.: Spěchej pomalu!; Eile mit Weile (německy).

QUI NIMIUS PROPERAT, SERIUS ABSOLVIT
Kdo příliš spěchá, bývá hotov později

FESTINATIO TARDA EST
(Curtius Rufus, Dějiny Alexandra Velikého 9,9,12)
Spěch zdržuje


Tři z nich scházejí! Héráklés, Polyfémos a Hylás! Nikdo si ve spěchu nepovšiml, že nenastoupili všichni, když odplouvali.


Ze stanoviště ctnosti ten uprch, štít ztratil, kdo stále
ve spěchu množí své jmění a pod tím břemenem klesá.


Štěstěno! Jen si nazpět vem
úrodná pole, pyšné jméno,
ty ruce v spěchu otrockém,
kterých je všude nastaveno.


SED NIMIUM PROPERAS, ET ADHUC TUA MESSIS IN HERBA EST
(Ovidius, Listy heroin 17,263)
Spěcháš však příliš a zatím tvá žeň, pohleď, sotva že kvete
Srov.: Spěch je špatný rádce.


Stmívá se a les je plný bílých motýlků, kteří někam spěchají. Já nespěchám a jdu si ještě přivonět ke květům vrbovek.


Ráz dva tři čtyři! Ještě rychleji! Ráz!
Zpráskejte bičem spěchu ten starý pomalý čas.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm