Máme čas přemýšlet?

13. června 2018 v 16:49 | Misantrop

Máme čas přemýšlet? Jestli se zrovna neženete rychlostí sto padesáti kilometrů za hodinu - a při takové honičce nemůžete myslet na nic než na nebezpečí -, potom hrajete nějakou hru nebo sedíte někde v pokoji, kde nemůžete debatovat se čtyřstěnovým televizorem.


Jsou líní přemýšlet. Nemají ani čas přemýšlet, protože jsou stále v kolektivu, jenž je zaměstnává bezduchou a prostomyslnou konverzací bez hlavy a paty. Jednodušší, než přemýšlet, je vstřebat informaci z hromadných sdělovacích prostředků nebo z podání od autority či ze sdělení jiného člověka, a to i při úplně banálních otázkách. Bez potřeby a nutnosti přemýšlet degeneruje mozek, právě tak, jako degenerují všechny orgány, když nejsou používány.


Pro učeného a vzdělaného člověka žít znamená přemýšlet.


Při práci, při pohybu Jevsej nedokázal vůbec přemýšlet, jako by pohyb zpřetrhával pavučinu myšlení.


Vykonávám jednoduchou práci, nad níž po krátkém zaučení nemusím už dál příliš přemýšlet, a proto mohu myslet na co chci a být duchem jinde.


Musíte, podobně jako velbloud, který je prý jediným zvířetem, jež za chůze přežvykuje, umět za chůze přemýšlet.
(Thoreau: Chůze)


Mluvit sám k sobě znamená také přemýšlet o sobě; přemýšlet o sobě jako o svébytném individuu.


V redakcích, milý pane, nemáme kdy přemýšlet o tom, co a jak napíšeme, když venkovský vlak čeká na naše stohy papíru. Nám stačí úplně, má-li předplatitel dojem, že něco čte, chápete? A kdybyste jen věděl, jak je mu všecko ostatní jedno!


Když uviděli nepěkný rypák svého kamaráda, rázem si vzpomněli na svůj dřívější převeselý život, kdy nikomu ani do hlavy nepřišlo přemýšlet o jakýchsi korporativních zájmech.


Kdyby mí vojáci začali přemýšlet, nezůstal by u vojska ani jediný.
(Friedrich II. Veliký)


Když začne žena přemýšlet o otázkách bytí, je to hrozné.


Když Ježíš přišel do módy a stal se velmocí, což nezačaly hned ženy přemýšlet o nějakém způsobu, jak by ho vykořistily nebo sesadily?


Žena toho ví věru dost
a schopnost přemýšlet vždy vůčihledně roste,
když klobouk vybírá či blůzu zkouší posté.
(Molière: Učené ženy)


Nemohu se rozhodnout. Asi bych o tom neměl tolik přemýšlet a prostě udělat, co mně prvního napadne.


Proč stavět na první místo náboženství, když vše, co děláte, je zcela přirozené? Stačí, když to budete dělat a nebudete nad ničím přemýšlet.


Domnívajíce se, že přízrak je pro ně velice významnou skutečností, lidé nedošli k jedině rozumnému názoru, že je nepochopitelný a že tudíž nemusí o něm uvažovat, nýbrž naopak usuzují, že se jím musí stále zabývat, nepřetržitě o něm rozjímat, bez konce přemýšlet a nikdy ho nepouštět z mysli.


On je vyslancem boření a ani sám nemá ještě v kupě plán veliké příští pozice. O té bude přemýšlet v samotě nad samotou, v samotě umocněné, o které se nezmíní jediným slovem před nikým.


Přemýšlet o původu věcí a bytostí je vždy dobrodružné i poučné zároveň, a to mě baví. Podle toho, i podle jiných ušlechtilých zájmů, se pozná modrá krev, jež se nedá zapřít a jež vyplouvá na povrch v mnoha znameních, spolehlivěji než úředně doložený rodový původ či krevní zkouška.


Ve smrti je pro mne něco tak nesrozumitelného, že o tom nemohu ani mluvit, ani přemýšlet.


Člověk musí věřit, že lze pochopit nepochopitelné, jinak by o tom nezačal přemýšlet.


Básnická mnohotvárnost je pro duševně méněcenný dav lidí příliš složitá a nesrozumitelná; lid si vždy žádá jednoduchost vůdčích úderných hesel, nad nimiž nemusí mnoho přemýšlet: to platí v náboženství stejně jako v politice; a stejně tak pro muslimy jako dejme tomu pro komunisty - nebo pro křesťany.
(pozn. Mis. k: Goethe: Básně)


Tady pes zuřivý běží, tam řítí se špinavá svině -
jdi teď a přitom v duchu rač přemýšlet o zvučných verších!


Stačí mi číst si, přemýšlet, pospávat nebo pozorovat různé tvory nadohled od stanu či v blízkosti tábora.


Pokud můžeš o zvířatech přemýšlet jako o bratrech, udělal jsi malý krok vpřed za účelem bratrství všech duší, a ne slov o bratrství všech lidí.
(Svámí Vivékánanda)


Přemýšlet o moudrosti je ta pravá rozumnost.


Názor má pouze jedinou hodnotu - nutí nás přemýšlet.
(Grin: Jessie a Morgiana)


Vždy si u něčeho podobného vybavím, co soudil Hérakleitos o lidských názorech: že to jsou hračky, nic než pouhé hračky, s nimiž si hrají velké děti. Brát ty názory, ty hračky, smrtelně vážně, nebo se jimi dokonce řídit, přemýšlet o nich, diskutovat, rozebírat je, studovat je, polemizovat s nimi, zařídit si podle nich život? K smíchu. Jen ztráta času zabývat se i jen trochu vážně výplody nějakého člověka, který se vážně domnívá, že snad filosofuje!


Způsobují mi tolik bolesti, že je chci všechny zabít, abych o nich a o jejich životech už nemusel přemýšlet.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm