Milenci - šílenci

12. června 2018 v 15:26 | Misantrop
Karol Sovánka: Srnka a srnec (1940)


Včera večer jsem viděl srnce honit srnu po lese, s jejím typickým kvikavým vábením. Ani mi ti milenci nevěnovali pozornost, když mě míjeli, jak byli tou hrou rozdychtění.


O hodinu později již kráčím neklidnými ulicemi nočního města, které se hemží životem - lidužel lidským. Mé obavy ze začátku prázdnin a dovolených se potvrzují a mne rozmrzují. Nocí táhnou tlupy uřvaných opilců, před domy postávají ve tmě tiší milenci...


Davy uchozených, zmoklých a prochladlých, bezprizorních milenců se tísní nedočkavě před nízkou budovou kina, aby záhy zcela zaplnily tmavý sál s dřevěnými vrzajícími sedadly, jež jsou svou nepohodlnou tvrdostí určena na to, aby nešťastný divák s úlevou uvítal konec promítání. Po liduprázdných večerech v tomhle sále s filmy Buñuela a Juráčka konečně tedy erotický snímek "9 a půl týdne" přilákal hojné množství pouličních bloudů a osazenstva kaváren a hospod. Lze předpokládat, že co se dělo na plátně, mohlo být jako odrazem sledováno též v těsných lavicích blikotající místnosti, v šeru mdlého kužele světla promítačky, dodávajícího holkám rozněžnělost a klukům odvahu.


Milenci - šílenci.


Láska má všechny příznaky šílenství a halucinace a někdy vidí krásu tam, kde není. Zná nepochopitelnou nenávist, šílené představy o skutečných názorech druhého a zná i mánii stihomamu, v níž jeden sleduje druhého, klade nástrahy a pronásleduje ho. Někdy dokonce milenci ukládají jeden o život druhého. To všechno má své hlubší příčiny a je otázkou, není-li to právě soužití, co to způsobuje.


Příznakem začátku konce zamilovanosti není jen to, že si milenci slibují manželství, nýbrž už to, že si poprvé vyznají lásku.


Hněv milenců je obnovování lásky.
(Terentius: Dívka z Andru)


Jakmile se projeví potřeba lásky, musí se v duši roznítit potřeba líbit se. Na neštěstí jsou milenci jako hmyz, který přijímá barvu trávy, na niž se upíná; aby se své milované líbil, toho dosáhne milenec jen tím, že se vynasnaží podobat se jí. Musí-li tedy ženy tou výchovou, jaké se jim dostává, získat více půvabu a lehkomyslnosti než síly a správnosti myšlenek, pak se náš duch přizpůsobuje jejich duševním schopnostem a musí tudíž jevit následky týchž vad.


Venuše spojovala milence v lesích. Tehdy byla žena volná.


Nebe modré, slunce jasně svítí
a svou zlatonosnou nití
ozařuje těla milenců dvou,
jež oslazují si své žití.


V tu chvíli, kdy žena je konečně jejich,
vášniví milenci bloudí a zmateni tápou,
kam sáhnout a pohledět dřív, o tom nemají zdání.
Co chtěli, to tisknou tak těsně, až působí bolest,
často se ženě i zuby zahryznou do rtů
a celováním je drtí, neb rozkoše ryzí
se netkli a skrytý osten je nabádá zkrušit
to, co v nich živí tu vášeň, ať je to co chce.


Vůbec nejhorší z ochránců zvířat jsou milovníci zvířat, často trefně přezdívaní "milenci zvířat". No, ono jde spíš o milovnice či "milenky", skládající se ze starých panen, přestárlých kurev v důchodě a jiných polepšených světic. Takové gorgony praktikují na zvířatech jakousi křesťanskou lásku, což znamená, že je peskují a vychovávají nejčastěji proti jejich vůli. Nic proti pannám, ale když jim to panenství leze na mozek, tak mě to sere. Taková baba je pak ve své hysterii, plynoucí z neukojeného pudu po vládnutí, šikanování a podobné výchově nazývající se souhrnně mateřství, natolik zmužilá, že klidně leze po horách, aby starostlivě spočítala, kolik má orlice v hnízdě vajec, a vůbec jí zřejmě nevadí, že na ni, drzým vetřelcem vyplašená orlice, neustále útočí. To je opravdu vrchol hnusu! Jaký je pak rozdíl mezi trapiči zvířat a milovníky zvířat?


Kdo něčeho nebo někoho využívá, ten toho čeho také zneužívá, to se jaksi rozumí samo sebou. Věc využívaná je tím pádem i věcí zneužívanou. To je tak pochopitelné a samozřejmé, jako to, že dva milenci nebudou se spolu scházet při měsíčku jen tak, kvůli ničemu, nýbrž kvůli něčemu a vždy za určitým, zcela zřejmým úmyslem: za jakým, to ví přece každý a každá, mají k tomu ostatně mezi nohama svůj vlastní nepřehlédnutelný nástroj: totiž že jeden druhého bude chtít využít ke svým zcela nepoetickým účelům, každému dospělému, ale i dítěti známým. Už tady jsou pojmy "využívání" a "zneužívání" ve zcela zřejmé souslednosti. A pokračuje-li tato logická souslednost dále svou běžnou živočišnou cestou, přijde co nevidět na svět i dítě, plod těchto milenců, přičemž souslednost následků (či příčinná souvislost, chcete-li) se nezastavuje na tomto následku, ale pokračuje sousledně dál ze zneužívání milenců na zneužívání onoho nebohého dítěte, které se muselo narodit jenom proto, aby naplnilo zcela konkrétní rodičovské potřeby a účely - a znovu: pro co jiného, než pro jejich využití.


Uprostřed této vřavy vidíme, jak se toužebně setkávají pohledy dvou zamilovaných. Proč však tak tajně, bojácně a v skrytu? Protože tito milenci jsou zrádci, kteří tajně touží po tom, jak by zvěčnili celou tuto bídu a utrpení, které by jinak dosáhlo svého brzkého konce, čemuž chtějí zabránit, jako tomu již dříve zabránili jim podobní.


Dočetl jsem Za Heydrichem otazník. Jediné sympatické na té knížce bylo to, že se její autor nebojí klást všetečné otázky a konstruovat odvážné teorie. V tak obsáhlé monografii však autor zcela opomíjí některé důležité informace, v jejichž blízkosti se přitom pohyboval. Ve zmínkách o Heydrichově manželce Lině a o jeho blízkém spolupracovníkovi a sousedovi SS-Gruppenführerovi Walteru Schellenbergovi chybí například dosti pozoruhodný fakt, že Lina Heydrichová a Schellenberg byli milenci, a to dokonce prý s tichým Heydrichovým požehnáním.


Že se vdova spaluje s mrtvolou svého manžela, ovšem pobuřuje. Ale neméně pobuřuje, když vdova majetek, který manžel vytrvalou pílí po celý život nastřádal, těše se, že pracuje pro děti, po jeho smrti rozhazuje s milenci.


Ta podivná sebevražda, k níž došlo v Madridu kolem roku 1920, v době, kdy jsem byl ubytován v Rezidenci, mě dlouho fascinovala. V jedné čtvrti, která se jmenuje Amaniel, se v zahradní restauraci zabili student a jeho mladá snoubenka. Bylo o nich známo, že se vášnivě milovali. Jejich rodiny se znaly a udržovaly spolu vynikající vztahy. Po pitvě se zjistilo, že dívka byla panna. Neexistoval zjevně žádný problém, žádná překážka svazku těch dvou mladých lidí, "amanielských milenců". Chystali se ke svatbě. Tak proč ta dvojnásobná sebevražda? Nedokážu vysvětlit tu záhadu. Ale možná, že vášnivá a vznešená láska, která dosáhne nejvyššího stupně, je neslučitelná se životem. Je pro něj příliš velká a příliš silná. Jenom smrt ji může přijmout.


Dar sdělovat s lidmi krásné city a nádherné obrazy v sladkých slovech a melodiích, každému předmětu se přizpůsobujících, okouzloval odedávna svět a byl nadaným lidem hojným dědictvím. Naslouchali jim na dvorech králů, u stolů bohatců, přede dveřmi milenců, a sluch i duše se uzavíraly všemu ostatnímu.


Tys u nás zůstala, ty mluvo sladká;
kdy všechno zapadlo v bolu a tísni,
na dětské rty tě šeptala matka,
ty jsi nám zvučela v
milenců písni...


Dostal jsem zase jednou chuť procházet se mezi lidmi a svou přítomností vyvolat jejich neklid, vzbudit jejich nenávist, neurotickou zášť, podobnou té, již pociťuje stařec při pohledu na veřejně se líbající milence.


Docházím k poznatku, že staří Řekové se velice zmýlili, odhadujíce člověka jako společenské zvíře. Moderní člověk je nemožné společenské individuum. Nedávno vmísil jsem se v rozhovor dvou milenců v chuchelském lesíku beze vší potměšilosti a dalo mně to velice mnoho práce, abych se ubránil tomu pánovi. Chlap používal nedovolených chvatů při řeckořímském zápase. Bilance podobného navazování společenských styků je velice smutná.
(Hašek: Osudy společenského života)


Moře tupě naráželo celý den do břehů a miliony kilogrammetrů obsažené ve vlnách dodávaly vznět jen citům milenců. My jsme z milostného šepotu vln vytěžili elektřinu, z šelmy prskající vzteklou pěnu jsme udělali domácí zvíře.


Objekt sexuálního zájmu již není "milý/á" - je to prostě jen "přítel/kyně", "druh/družka" (či spíše "držka") nebo rovnou natvrdo jako v každém jiném byznysu - "partner/ka"! Za čas si budou milenci říkat "klient/ka", ne?

Oskar Brázda: Milenci (1970)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm