To dobytče se strašně umí ptát

4. června 2018 v 13:54 | Misantrop

Hřích první spáchán v podobě dobytčete. Ó Jupitere, byl to dobytčí hřích.


Avšak dobytče před obětí vydalo náhle strašlivý řev a zhroutilo se k zemi, aniž se ho dotkl nůž. Mor pronikl i do útrob obětních zvířat, takže už neukazovala znamení důležitá pro věštby.


Tak je to vždycky: než se začnou mordovat sami mezi sebou, vždy musí nejprve zemřít nějaké dobytče; před vinnými vždy musejí napřed zemřít nevinní.


A pravda je dokonávající vykrvácené dobytče s podříznutým hrdlem, z něhož si rudá chátra zaživa odřezává kusy masa.


Tož, člověk rád jde, člověk musí jít,
když pán chce, smrti vstříc;
však koní šetřte, prosím tisíckrát,
to dobytče se strašně umí ptát,
proč nesmí žíti víc...
(Šrámek: Raport)


A později s přibývajícím věkem nastoupí místo ohebného prutu železný hrot hole a začíná strašlivé utrpení udřeného dobytčete, upachtěného a otlačeného, které pořád tahá nadměrná břemena, dobytčete, které bolí všechny údy a celé staré tělo, odřené jak žebrákovy šaty. A pak ho vysvobodí smrt, dobrotivá smrt, tři kroky od trávy příkopu, kam ho zavleče s kletbami první muž, který jede kolem, aby si uvolnil cestu.
(Maupassant: Příběh jednoho života)


"Ale vždyť si mne po celá ta léta hleděla; a to by mě byla neměla ráda?" Odkud víš, otrocká duše, zdali si tě nehleděla tak jako svého dobytčete?
(Epiktétos: Rozpravy)


Avšak Horla učiní z člověka totéž, co my jsme učinili z koně a dobytčete; pouhou mocí své vůle udělá z nás svůj majetek, svého otroka i svou potravu. Běda nám!


Jaká to vlastně zvrácenost, že člověk jako já požívá před zákonem stejných práv jako takové dobytče!
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Jak můžete být tak zpozdilý, pane, a přirovnávat člověka k takovému dobytčeti?


Lev jako dobytče bude žrát slámu.


Jak dobytče žij s dobytkem; a sám,
ba sám hnoj pole, jež ti žně má dáti -
tak nejlíp lze si, povídám,
uchovat mládí do osmdesáti!


V samotě roste, co tam kdo přinesl: i vnitřní dobytče.


Co chcete? Já za nic nemůžu! Copak si myslíte, že dobytče uhyne, když se na ně člověk podívá?


Člověk, který hledá, koho by na potkání kopl nebo kousl není ani dobytče nebo osel, nýbrž něco jako šelma.
(Epiktétos: Rozpravy)


Pohrdám dopředu člověkem, který má laxní přístup ke psaní, ignoruje sloh a seká jednu chybu za druhou, aniž by se tím jakkoli znepokojoval. Tím už předem o sobě dává vědět, že je to hlupák a dobytče bez mozku a bez zásad a tím pádem bez důvěryhodnosti.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm