Ve jménu nepostradatelné služby

18. června 2018 v 16:57 | Misantrop

Chamtivcům se musí říkat, že shon po penězích je přirozený a ušlechtilý, že spořivost a píle jsou ctnosti, že nabádání lidí, aby kupovali věci, které nepotřebují, je křesťanská služba. Nedejte se oklamat pokryteckými taškáři, kteří vám vykládají, jak je dřina posvátná a jak velkopodnikatelé prokazují svým bližním křesťanskou službu. Jestli uvěříte, že průmyslové a obchodní podnikání je křesťanská služba a že práce je posvátná, stane se z vás jen mechanický idiot na celých čtyřiadvacet hodin z čtyřiadvaceti.


Vy všichni, kteří se živíte prodáváním svých těl, své práce rukou nebo mozku, vy všichni jste prostituti, neboť jaký je rozdíl mezi poskytováním placené sexuální služby a poskytováním placené manuální nebo intelektuální služby? Rozdíl je pouze v tom, že jedna má ošklivé jméno "prostituce" a není všeobecně v úctě, a druhé se říká "práce", jež je vážena poctivými občany.


Ničím se člověk neušpiní tak jako námezdnou službou, v níž složka lichotnictví, podlézavosti a vnější zdvořilosti je nejzhoubnější.


Současná spravedlnost záleží právě v tom, že hodnostmi, řády a penzemi jsou odměňovány nikoli mravní kvality a schopnosti, nýbrž služba jako taková, ať už byla jakákoli.
(Čechov: Pavilón čís. 6)


Moje srdce se neumí srovnat s nepříjemnostmi, ale úřední služba z nich nevyjde, povinné závazky poutají úředníkovo srdce, záležitosti světa zaplavují jeho mysl. Ne, to bych nesnesl!


Mezi námi, otrocká služba, pokud možno služba s úsměvem, je přece nepostradatelná. Ale nesmí se to uznávat.


Zdali není člověk na zemi podroben v službu, nejsou jeho dny jako dny nádeníka?


Héráklés věděl, že nemůže jednat proti osudu, který mu určil službu u Eurysthea. Utěšoval se tím, že jednou i jeho služba skončí a že si pak na slabošského a zlovolného krále ani nevzpomene.


Jednou vypravil k němu turecký sultán posla, aby vybral daň. Drakula posla uctil, ukázal mu všechno své jmění a řekl mu: "Nejenže mu chci odvádět daň, nýbrž chci k němu jít do služby se vším svým vojskem a s celou svou pokladnou. Ty o tom sultána zprav, a až k němu půjdu, ať po celé zemi vyhlásí příkaz nečinit zlo mně ani mým lidem; a já se vydám na cestu brzy po tobě." Když sultán vyslechl svého posla, velmi se zaradoval, neboť tehdy byl ve válce s východními zeměmi. Hned rozhlásil po své zemi a ve městech: "Až tudy půjde Drakula do mé země, nechť se mu neděje nic zlého, nýbrž nechť je mu prokazována čest." Drakula tedy vytáhl se vším svým vojskem, a také průvodci tureckého sultána šli s ním. Procházel zemí, a když pět dní tudy táhl, najednou se obrátil, počal plenit města a vesnice a velké množství lidí vzal do zajetí, posekal nebo dal vsadit na kůl, jiné upálil, ani dětí nešetřil. Celou sultánovu zemi zpustošil, mnoho zajatců navrátil do své země a velkou kořist získal. Sultánovy průvodce odměnil a propustil je se slovy: "Řekněte svému carovi, že - jak jste viděli - kolik jsem mohl, tolik jsem mu posloužil. A jestliže se mu má služba líbí, že mu ještě posloužím." Sultán mu za to nic neudělal, neb byl tou pohanou zdeptán.


Je to bídná služba střežit veliké jmění.


Služba pravdě je služba nejtvrdší.


Skutečným básníkem by byl ten, kdo by dokázal do svých služeb získat větry a řeky, aby hovořily za něho.
(Thoreau: Chůze)


Výraz génia spočívá v tom, že intelekt je propuštěn na svobodu ze služby vůli; takto dodává jejich vysokému čelu a jejich jasnému, vidoucímu pohledu, které nejsou podřízeny službě vůli a její nouzi, onen nádech velké, téměř nadzemské jarosti.


Co může stáhnouti jej v nížinu? Snad služba, snad povinnost k těm atomům, z nichž náhodou povstal?


Ten člověk si dal práci, aby odhalil mé chyby; protože služba, kterou mi tím prokázal, není právě nejpříjemnější, mohu jaksi uplatňovat nárok na náhradu škody. Nepožaduju žádné větší zadostučinění, než aby teď sám vytiskl něco ze svých vlastních prací.


Možná si dokonce někteří z nich myslí, že mi tím svým lezením na nervy prokazují nějakou laskavou službu, nebo co; vím Já?


Banka už mě za patnáct měsíců okradla o 2 388 korun. Přesně tolik peněz se utopilo někde mezi povinným zůstatkem a bankovními poplatky. Další "služba", kterou jsem nechtěl, ale kterou musím živit ze svého!


Mateří látka je návyková droga, díky níž si včelí matka zajišťuje služby svých poddaných. Ale běda, jakmile ji přestane produkovat! Poddaní ji svrhnou a vyženou. To je také stejný princip vládnutí jako u lidí.


Tato metoda zacházení s personálem bude sloužit také k upevňování kolektivní solidarity těch, kteří provádějí stejnou službu a bude je všechny vázat k zájmům vlády, na níž bude záviset jejich osud. Podle našich programů bude jedna třetina našich poddaných ostatní sledovat z pouhého smyslu pro povinnost, na principu dobrovolné služby státu.


Ať obdivujeme lidskou společnost jak chceme, nebude méně pravdivé, že vede lidi nutně k tomu, aby se vzájemně nenáviděli, tím více, čím více rostou jejich zájmy, aby si vzájemně prokazovali navenek službu, ale ve skutečnosti všechno možné zlo. Není takového poctivého zisku, aby nebyl převýšen nepoctivým, a křivda způsobená bližnímu je vždy výnosnější než služba.


I kdyby v televizi někdo oznamoval takovou prostou věc, že stouply zase daně a ceny; že byly zavedeny takové věci, jako povinné připojištění na důchod, na pohřeb, povinná účast na volbách, povinná pracovní, vojenská a policejní služba, povinné odběry krve a semene, nebo že bylo rozhodnuto, že každý občan se musí oženit či vdát a mít povinně děti, mně bude vždycky vadit, že se při tom sdělení uculuje nějaký hnusný tuctový obličej, který pak ještě s odporně úchylným přízvukem dodá: "Ale nebojte se, lidičky, to nevadí, hlavně že přijde ježíšek a vánoce že budou na sněhu."


Všichni jste, hnusáci, otravní jako služba vlasti a průhlední jako nedělní kázání!


Každé ráno se zástupce lidu vydává do budovy parlamentu, když ne přímo do zasedací síně, tak alespoň do předmístnosti, kde leží prezenční listiny. Ve jménu služby lidu tam zanese své jméno a přijímá svůj vysoce zasloužený plat jako malé odškodnění za toto nepřetržité a namáhavé úsilí.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm