Lidé byli vystaveni ponížení

26. července 2018 v 16:26 | Misantrop

Průmyslová revoluce a její následky jsou pro lidstvo katastrofou. U nás, kteří žijeme ve vyspělých zemích, kde došlo sice ke značnému prodloužení života, ale zároveň k jisté destabilizaci společnosti, se život stal neuspokojujícím, lidé byli vystaveni ponížení, což vedlo k všeobecnému psychickému utrpení (v zemích třetího světa i k utrpení fyzickému), a přírodě začalo být těžce ubližováno. Pokračující vývoj technologií situaci ještě zhorší. Jistě vystaví lidi ještě většímu ponižování.


Pouhý politický život země není nikdy moc radostný; lidé jsou poníženi, když jsou považováni za členy nějaké politické organizace. V tomto směru vykazují všechny země pouze příznaky úpadku.


Ne však že by nějací divoši byli někde natolik mravně na výši, že by raději dobrovolně vyhynuli, než aby žili nedůstojným životem v hanbě, v ponížení a v nesvobodě.


Furt v nenáviděné práci! Tolik ponížení a ústrků jsem snad nikde jinde nezažil! Není dne, aby mě někdo za nějakou maličkost nenapomenul nebo něčím nevyhrožoval.


Naše dnešní továrny jsou žalostným obrazem nejhlubšího ponížení: neustálá, duši i tělo zabíjející námaha bez radosti a lásky, často bezmála bez účelu.
(Wagner: Umění a revoluce)


Svůj plat nebereš za práci; svůj plat pobíráš za sady ponížení, spíš než zjevných, atmosférických. Nevím, co to dělá se ženskými, muže to však kastruje.


Pro mne je muž, kdo má svou hrdost a palčivě cítí svá ponížení.


Delíla ho uspala na klíně, zavolala jednoho muže a dala oholit sedm pramenů vlasů na jeho hlavě. Tak se stala příčinou jeho ponížení. Jeho síla od něho odstoupila.


Kvůli tomu svátečnímu obřadu mu ovšem ostříhali vlasy. Víme, proč se to dělá: přece jako potupa a ponížení, jako symbol poslušnosti a podřízenosti.


Služby mocným tohoto světa jsou nebezpečné a nestojí za všechnu tu námahu, nátlak, nesvobodu a ponížení.
(Lessing: Minna von Barnhelm)


Člověk je tak posedlý potřebou podléhat nějakému řádu, bez něhož je sám naprosto bezradný a bezmocný, že se ochotně a "dobrovolně" nechá raději šikanovat nějakým ekvivalentem sadistické sestry a poslušně polyká v pravidelném rituálu ponížení své barevné oblbováky v pilulkách. Hlavní je se uklidnit a nenarušovat řád.


Jsou takoví automati, jimž nic nepříjemného v životě nevadí, jako je práce, hluk, špatné počasí, špatné životní prostředí, davová tlačenka, ponížení a útlak, zkrátka všechen ten každodenní marasmus lidské společnosti. Jsou takoví necitelní indolenti - a je jich většina - kteří jako ten tupý špalek nechávají na sobě dříví štípat.


Co všechno od sebe v šílenství úmyslně odhazoval, jak obludné formy sebetrýznění a odříkání si vymýšlel, a důvodem byl vždy strach a výsledkem ponížení nekonečně strašnější než to, jaké si představoval a jakému se ve své nevědomosti snažil uniknout.


Je to snazší žít život v ponížení
Nebo těžko nést odpovědnost za své činy?


Ach, bratří, ten bůh, jejž jsem stvořil, byl výtvorem člověka, byl šílenstvím člověka, jako všichni bohové! Utrpením by mi teď bylo a trýzní by bylo uzdravenému, věřiti v taková strašidla. Utrpením by mi to teď bylo a ponížením.


Náš pocit ponížení a zklamání kvůli nekulturnímu chování našich spoluobčanů byl neoprávněný. Ve skutečnosti neklesli tak hluboko, jak se obáváme, protože předtím nevystoupili tak vysoko, jak jsme se o nich domnívali.
(Sigmund Freud)


Mnozí hlupáci, z téhož důvodu jako mnozí hrbáči, se stávají zlými, totiž z hořkosti nad ponížením, které utrpěli od přírody, a tedy hledají krátký triumf v tom, příležitostně nahradit potměšilostí to, co jim schází na rozumu.


Den hanby a ponížení: byl jsem zaplatit výpalné státní mafii. Úřednice na poště cosi drze vypiskovala, že na složence datum splatnosti nemusím vypisovat. To je zajímavé! Třikrát to nevadilo a napočtvrté to najednou hrozně vadí. Platím za nic jako mourovatý a ještě mi za to málem vynadají! Vsadím se, že příští měsíc jim bude zase vadit, že tam to datum není.


Člověku - v jeho situaci a s jeho hnusnou povahou - by nejlépe slušel kult zvířat a pokorné ponížení; stud za svoji existenci!


Svou špatnost nepopíral, ale věděl, že kdesi hluboko mu v nitru sídlí vzhůru toužící duch, trpící ponížením, že na sebe musí brát podobu lidské bytosti.


Kdyby nebylo zim, nebyl bych nikdy opustil domovský les a jeho útulné bezpečí; nikdy bych byl nepoznal ponížení a potupu práce, poskvrnění stykem s lidmi práce, tu nejohavnější potupu divokého tvora, jímž v nitru jsem!


Není nikomu radno, aby se mně stavěl v cestu... - Jsem vůbec nebezpečný člověk. "Nešťastné město," praví má Argestea, "ke zkáze určené, nevinné - leda jen mystickou vinou, že přihlíželo ponížení Vznešeného (heroa Fabia, jenž tam byl profesorem filosofie). Běda tomu, kdo byl jen svědkem potupení velkého, dvakrát běda tomu, kdo nečinně přihlížel - třikrát tomu, kdo napomáhal. Lépe by mu bylo, kdyby se nebyl narodil..."


Ach, to je kruté ponížení, nejvyšší urážka! Blíží se jejich armáda a napřahují - biče!


Vidět a slyšet, jak lžou, a ještě tě pokládají za blázna, že jim to lhaní trpíš, snášet urážky a ponížení, nesmět otevřeně prohlásit, že jsi na straně čestných, svobodných lidí, lhát sobě samému, usmívat se, a to všecko za kus chleba, za teplý kout, za nějaký titulek, který nemá za groš cenu - ne, takhle se dál nedá žít!
(Čechov: Člověk ve futrálu)


Jednou jí dal rozzlobený otec políček. Princezna, uražená tím ponížením a odhodlána uchýlit se do lesů, vyšla ze zahrady předstírajíc, že se jde projít; toulala se a potom šla sama do vzdáleného lesa, postavila si chatrč z listí a zůstala tam živíc se plody a kořínky.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm