Souhrn nemocného barbarství

30. července 2018 v 17:20 | Misantrop

Dav je barbarský a své barbarství projevuje při každé příležitosti. Ve chvíli, kdy dav získá do svých rukou svobodu, rychle ji obrátí v anarchii, která je nejvyšším stupněm barbarství.


O'Brien věděl všechno. Věděl tisíckrát líp než Winston, jaký svět ve skutečnosti je, v jakém ponížení žijí masy lidských bytostí a pomocí jakých lží a barbarství je v něm Strana udržuje.


Civilizace je harmonie a úplnost. Když převládá jen jedna složka, je to barbarství.


Láska k jednomu je barbarství: neboť se děje na úkor všech ostatních. I láska k bohu.


Souhrn nemocného barbarství domohl se posléze moci v podobě církve.


Onehdy jsem viděl jedno takové hovado, které ve smrkové monokultuře systematicky kácelo již vzrostlé pěkné mladé břízky a boučky, vyrostlé z náletů semínek čili bez lidského zásahu. No to si zřejmě dovolily hodně, podle mínění těch idiotských malých lidských diktátorů! Asi si ty nebohé stromky zapomněly vyžádat úřední potvrzení! Věru, za takové barbarství bych dával doživotí!


Práskání bičem. Že se ve městech taková hanebnost trpí, je velké barbarství.


Je mylné domnívat se, že náš vztah ke zvířatům nemá mít morální aspekty anebo že vůči zvířatům nemáme žádné závazky - to dokazuje barbarství.


Domestikace zvířat - pozůstatek barbarství.


Masožravost je pozůstatek nejprimitivnějšího barbarství.


Oceán příběhů je ještě poznamenán prvotním barbarstvím, takže se tu také loví a válčí a dokonce i žere lidské maso. Mnohoženství je cosi naprosto běžného a vítaného oběma pohlavími. Zde někde asi, v tomto společenském uspořádání, je možno najít kořen dnešní přelidněnosti Indie.


Praví dokonce sám lord Byron (v Listech a denících): "Myslete na postavení žen v starém Řecku - dost vhodné. Nynější stav - zbytek barbarství, rytířství a časů feudálních - umělý a nepřirozený."


Své umělecké prostředky si Řek vybíral z výsledků nejvyššího obecného vzdělání; my je bereme z výsledků nejhlubšího sociálního barbarství.
(Wagner: Umění a revoluce)


Na antické kultuře, nebo spíš na jejich pohanském náboženství, mi vadí jen zvířecí oběti, jakožto poslední pozůstatek barbarství.


Civilizace, jak to nazývají, je učené barbarství, a rozhodl jsem se stát se divochem.


"Vrátit se k barbarství? Jak? Proč? Kvůli komu? Co je to za ztřeštěné nápady!"
Na to mám jedinou odpověď:
"Co je mi po tom, co s vámi bude, vy paka vylízaný! Vím, že pro vás není cesty zpět. Ale pro mne ano! Já, jakožto individuum, se ještě můžu vrátit. Vlastně už na té cestě jsem. Jen kdybyste mě nechali být!"

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm