Kázeň se uvolňuje

9. srpna 2018 v 15:07 | Misantrop

Školní docházka se zkracuje, kázeň se uvolňuje, přestává se učit filozofie, dějepis, cizí jazyky. Čeština a pravopis se postupně čím dál víc zanedbávají, až se nakonec ignorují skoro úplně. Žije se ze dne na den, lidé se starají jen o výhodné místo a po práci je všude plno zábavy. Nač se učit něco víc než mačkat knoflíky, otáčet vypínačem, utahovat matky a spínat kontakty?


Pro drahý kov trhají se čeledi rodů a hyne starý řád a kázeň.


Chci učit myšlence, jež dává mnohým právo se škrtnout, myšlence kázně.


Kázní pohrdají pošetilci.
(Bible: Přísloví)


Ve špatnou pověst uvedena kázeň ducha, ryzost a přísnost ve věcech svědomí ducha, vznešená chladnost a svoboda ducha.


Ženský bič je měkký. Proto je tu tak měkká kázeň, že jste káráni jen metličkou z proutí. Kdyby byla železná, jak je to jinde zvykem, to by pro vás bylo lepší.


Tenkráte Přemysl ustanovil mnohé zákony, jimiž bujný lid v kázeň uvedl a jimiž se pak spravovali jeho potomci za mnohé věky.


Divnou věc jsem viděl v zemi slovanské, když jsem se tam ubíral. Spatřil jsem dřevěné lázně. Lidé je náramně vytopí, svléknou se, a když se oblili louhovým kvasem, vezmou mladé proutí, bijí se a tak se dobijí, že sotva živi odlezou. I polijí se potom studenou vodou a tak ožijí. A to dělají po všecky dny. Nejsouce nikým mučeni, sami se mučí. A to si dělají lázeň - a ne kázeň!


S podivem je, že ačkoliv práva neměli, vždycky tu vládla spravedlnost, kázeň a řád.


Dokud vojvoda Čech vládl, panovaly všude řád a kázeň. Lidé byli poctiví a mezi sebou věrní. U chlévů neměli závor a dveří nezamýkali. Žádného zločinu též nevážili nežli krádeže a loupeže. Bylť každý v rodu opatřen, a chudým stal se jenom ten, jenž nechtěje pracovati, byl vyobcován.


Hmyz - nejzazší odosobnění, totální kolektivita, nepodmíněná poslušnost, samosebou dobrovolná a hejhurácky manifestovaná kázeň.


Dvacetiletí kluci vyžadující imbecilní kázeň a pořádek - to je nejzarážející.
(Juráček: Zápisník z vojny)


Vladař nemá mít jiný cíl a jinou myšlenku a nemá plýtvat vlohami na nic jiného než na válku, na vojenská pravidla a kázeň. Je to jediné umění slušící tomu, kdo vládne.


Úvahy, které by snad mohly navodit skeptické anebo odbojné nálady, jsou už předem likvidovány vnitřní kázní, kterou si v dětství osvojil. První a nejjednodušší stupeň této kázně, kterému je možné naučit i malé děti, se v novořeči nazývá stopzločin, který znamená schopnost zarazit se skoro instinktivně už na prahu každé nebezpečné myšlenky.


Pro politika z toho plyne poučení, že ve spořádaném státě si nemusí příliš lámat hlavu s momentálními náladami a výroky lidu, ale v kritických situacích, kdy všeobecné zábrany povolují, musí najít taková opatření, s jejichž pomocí by ho ke kázni donutil.


V čas války promíjeli mladíkům i nejpřísnější ustanovení kázně a nebránili jim, aby se fintili, pokud šlo o úpravu vlasů, o výzdobu zbraní i oděvu, a radovali se, když se pyšnili jako koně a ohnivě dychtili po zápasech.


Lidé byli nevýslovně vzdáleni naší láskyplné a opatrné neutrality, oné kázně ducha, jíž se jediné umožňuje uhodnout tak cizí, tak jemné věci: usilovali v tom vždy s nestoudným sobectvím jen o svůj prospěch, vybudovali z protikladu evangelia církev...
Církev - forma zavilého nepřátelství ke každé poctivosti, ke každé výši duše, ke každé kázni ducha.
Každý socialista, každý církevník, je dokonalý důkaz, že se ještě ani nezapočalo s onou kázní ducha a sebepřemáháním, jichž je třeba k nalezení nějaké malé, sebemenší pravdy.


Jistě ani teď neexistuje žádný důvod ani omluva pro páchání ideozločinů. Všechno je otázka sebekázně.


Ó Pane, vzdáváme ti ponížený a srdečný dík za tvůj dar kázně. Jsme si vědomi, že pouze utiskováním druhých poznáváme sami sebe a pouze v opravdovém utrpení nalezneme to pravé potěšení. Amen.


Dostala jsem za úkol odstranit je, a tak se o to postarám - já vím, co je to kázeň!


Jeho povaha, odbojná k radám, hašteřivá, slídivá, směřující k protivám, zabránila mu, by byl zmodelován jejich kázní.


Dobrá kultura je i ta, která mluví o lese jako o příbytku samoty, nebezpečí a chaosu, kde stromy rostou halabala v bujné nepřehlédnutelné nekontrolovatelné změti a kde běhají "neužitečně" zvířata bez sebekázně, kázně, bez jakéhokoliv smyslu pro pořádek a s naprostým nedostatkem lidských citů. To bude neodolatelné pro všechny milovníky divokosti a volnosti a pro všechny nepřátele poroby.


Muž luštící křížovku: "Vlastnost odlišující člověka od zvířete, na pět." - "Rozum." - "Ne. KÁZEŇ!"

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm