"My" zní vždycky lépe

2. srpna 2018 v 16:40 | Misantrop

My - vlastně bych měl říct , protože jsem mezi těmi šosáky nenašel jediného schopného učedníka; ale My zní vždycky lépe. My prohlašujeme veškerý řád, všechny zvyky a instituce za špatné a nulní; prohlašujeme, že každá snaha o nápravu a převrat světových řádů je zbabělý kompromis; prohlašujeme, že všechno je špatně; život je zlozvyk; humanita je slabost; trpělivost je zločin; ze všeho pak nejhorší je soucit a tolerance.


My, první organizace Rossumových Univerzálních Robotů, prohlašujeme člověka nepřítelem a psancem ve vesmíru.


1. MRAVENEC: Je mnoho lidí?
TULÁK: Mnoho. Říká se jim páni světa.
2. MRAVENEC: Ha! ha! Páni světa!
1. MRAVENEC: My jsme páni světa.


My, nelidská zvířata, žijeme sama sobě, takže lidské pojmy "užitečný/neužitečný" jsou nám naprosto cizí.


My zvířata všímáme si při všem jen užitku, nehledíce na marnivost jako lidé.


My psi musíme být inteligentní z dlouhé chvíle. Bez inteligence bychom se ukousali nudou.
(Hašek: Rekův románek)


My geniové - neboť já jsem také jeden z nich - děláme si právě tak málo ze světa jako on z nás, kráčíme bez okolků ve svých sedmimílových botách, které si přinášíme už s sebou na svět, rovnou do věčnosti.


My, k obrazu božímu stvoření lidé, robíme paragraf za paragrafem tak racionálně, jako by to byl nějaký užitečný artikl k žrádlu...


Ať skuhrá rozum uvážlivý
nad prohranými ústupy,
my nevejdeme nikdy živi
v říš mrzáctví a potupy.


My, bez viny, dobří, za těžkou prací svou
my, jdoucí! stvoříme novou epochu světovou...
My zdvihnem se jednou, ať stavba ční
až k nebi jak příšera smuteční...


Každý věk má své svízele. I my je máme - jenže tenkráte bylo něco znamenitého, co nyní už není.


Ti, kteří teď zavalují svět hnědou pohromou - proč zrovna tihle nám mají pořád diktovat a my jim věčně ustupovat?! Lidstvo se už konečně jednou musí sebrat...


Snad i naše dějiny už byly kdysi hrány, a my taháme své figurky stejnými tahy k stejným porážkám jako kdysi.


Neberte tehdejším lidem tu jedinou pýchu, že to, co zažili, byla Největší Válka. My ovšem víme, že za pár desítek let se podaří udělat válku ještě větší, vždyť i v tom směru stoupá lidstvo výš a výš.


Existuje správná cesta, ale my jsme vinou své nedbalosti a hlouposti náchylní se vydat tou špatnou.
(Thoreau: Chůze)


My věříme, že vládnout dokonale znamená vyvarovat se toho, aby se vládlo přespříliš.


BRBLAL: Většími kretény než naši státníci jsou přece -
OPTIMISTA: - státníci našich nepřátel?
BRBLAL: Ne, jsme jen a jen my.


Uznejte, milý příteli, že v nynější době jsme my všichni, ať je nás kolik chce, trošičku... ne snad podlí - Bože chraň! - ale tak... rozšafní lidé!


Víš ty, co my jsme, my opory společnosti? Jsme jejím nástrojem - nic víc a nic míň.


Musíme přesně vědět, v čem nás utlačuje systém a v čem se utlačujeme my sami.


"To jsou právě slova Aristotelova!" - Co však říkáme sami? Jak soudíme? Co činíme? Ono by dovedl papoušek právě tak říci jako my.


Hlupáci tvoří valnou část voličů a my se podrobujeme jejich vůli.


Žijeme ve světě, plném bláznů
A my jsme jejich oběti


Jen nemyslete, že je konec bláznivosti!
My blázni máme bratrů velkých, malých dosti...


Jen souložit a rodit - to jsme my!
(Aristofanés: Lýsistraté)


Mluvil o Řecích a nahých snědých Etruscích na freskách v etruských hrobech.
"Ti byli skutečně civilizovaní, uměli žít harmonicky a plně, celou svou bytostí." Říkal to téměř vášnivě, skoro jako by se zlobil - na svět, nebo možná na sebe. "My jsme všichni barbaři."


My víme, že svět, v němž žijeme, je nebožský, nemorální, "nelidský", - příliš dlouho jsme si jej vykládali falešně a lživě.


Pojem MY pochází od Boha, a JÁ od ďábla.


Žádné "my" mne nespasí, nedal-li jsem "já" aspoň cibuli almužnou...


Nechť Pallas ve městech bydlí,
kterým základy dala - my nade vše milujme lesy.
(Vergilius: Zpěvy pastýřské)

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm