Vezmi si ode mne ponaučení

26. srpna 2018 v 10:42 | Misantrop
Tiepolo: Ponaučení panny


Vezmi si ode mne ponaučení, že nic tak nepohání ke špatnosti jako touha být šťastný.
(Bataille: Matka)


Ponaučení: který chytrý muž by dnes o sobě ještě napsal poctivé slovo? - musel by patřit k řádu svaté Šílenosti.


Stačí, když si čtenáři budou moci vzít nejedno ponaučení z morálky, jež se tají v alegoriích.


"Dříví" roste jen tak, bez řádu, bez morálky, bez řádné výchovy, halabala, neuspořádaně a teprve širočina drvoštěpova dá jeho samoúčelné existenci vyšší smysl? Toto je jejich morální ponaučení? Že i můj samorostlý život jen v podstatě zbloudil jako ztracená ovečka od stáda a jedině lidský pastýř dodá mé neužitečné existenci nějakou hodnotu tím, že mě oholí, oškube a bude mi pít krev?


Prodáváš vlastní zahrádku a ještě za ten prodej musíš různým příživníkům na několika různých úřadech zaplatit málem stejnou částku, jakou jsi utržil! Neutržil jsi nic, jen pořádné ponaučení, jak se věci mají a kam jsme to jako společnost dopracovali.


A co obyčejný dělník z fabriky, který si musí na živobytí vydělávat špatně placenou mnohahodinovou každodenní dřinou? Budou platit ona ponaučení o odevzdanosti, o zavrhnutí vší touhy, všeho chtění, všeho jáství, všeho boje i pro obyčejného dělníka?


Dnes jsem koukal na jednu takovou "školící důstojnici", kterou "zhora" vyslali podle zákona padajícího hovna, aby nám udělila ponaučení o kvalitě práce. Taková hezká, na pohled sympatická žena, mladá, zdála se i inteligentní... - a také má chorý mozek, jako všichni ostatní.


Jiná feministka zase prohlásí, že ženy mají vyšší "emoční" inteligenci. - A to je zase co? Asi už stárnu, nebo co, protože přestávám dnešnímu světu rozumět! Takže podle tohoto ponaučení je vrcholem inteligence ronit krokodýlí slzy u romantických telenovel, které jsou naprosto, ale naprosto pitomé?


Nechápu, že v takové perverzní knize může někdo shledávat jakékoli mravní ponaučení, moudrost nebo dokonce krásu! To může tvrdit jen někdo, kdo ji vskutku nezná, kdo ji nečetl, nebo pořádně nečetl!


Jestliže udělá satanista něco špatného, uvědomí si, že chybovat je zcela přirozené - pokud svého činu skutečně lituje, vezme si z toho ponaučení a dá si pozor, aby něco takového již nikdy neudělal. Pokud svého skutku upřímně nelituje a ví, že ho bude stále opakovat, nemá se starat o zpovědi a odpuštění. Přesně tak to ale chodí. Lidé se zpovídají ze svých hříchů, aby ulehčili svědomí - a mohli bez starosti jít a znovu páchat hříchy, obvykle tytéž.


Naši hrdí a neporazitelní slovanští předkové se domnívali, že nikdo a nic nemůže dobýt jejich nezdolné državy, zlomit jejich oprávněnou hrdost a vyvrátit a z kořenů vytrhnout slovanskou rodovou víru v život. Vezmeme si z této dějinné souvislosti ponaučení my, současní potomci dávných svobodných Slovanů, a nedopustíme další opakování dějin, sotva jsme svrhli jho cizácké nadvlády a znovu se začali vracet zpět k životu a přírodě podle našich starých dobrých slovanských zvyků?


Pokud si dobře vzpomínám, nám, coby dětem, učitelé kladli na srdce, abychom v lese nehulákaly a netrousily odpadky. Dnešní vychovatelé zřejmě od těchto ponaučení upustili, protože ani je nikdo takto jako nás nevychoval. Pěkná pakáž.


Nejzdařilejším a také v celém světě nejproslulejším dílem je patrně Paňčatantra (Patero ponaučení):
S námahou na horu dovalíš kámen,
dolů sám spadne však.
Pokud jde o ctnosti a hříchy lidí,
je tomu právě tak.


Dával nám hromadu ponaučení do budoucna a podobně. Páni, mě to tak deprimovalo! Aby člověk někoho deprimoval, na to stačí, když ti dává hromadu ponaučení do budoucna a podobný šaškárny.


Nebudu se snažit, abych Ti dával dobré rady. Kdykoliv mi přijde na mysl takové ponaučení, hned přijdou v zápětí za ním i úvahy o jeho nicotnosti.
(Shaw: Povolání Cashela Byrona)


"Máte zbraň?" ptá se opatrně a mírně ten policajt.
"Ne, nemám zbraň. Pouze svůj zdravý rozum a zdravé instinkty..." - to už jsem se pomalu vpravoval do role moudrého poustevníka, který udílí morální ponaučení nehodným lidem.


Některá Graciánova ponaučení jsou dosti vydařená. Až tu knihu dočtu, tak si ji přečtu ještě jednou a udělám si určitě pár výpisků. Věty má stručné, duchaplné, vhodné k citaci. Jejich sloh připomene vytříbenost antických filosofů. Ale trochu mě obecně četba o lidských záležitostech začíná nudit, i když se ty záležitosti jakkoli týkají nebo týkaly i mne. Radši bych si četl něco poutavého o přírodě.


Chtěl bych ho se vší chutí nejraději obejmout a pohlazením zkonejšit, ale pamětliv známého ponaučení, že srnčích mláďat jest se nedotýkati, aby na nich neulpěl cizí pach a matka je pro něj nezavrhla, vyhýbal jsem se mu.


Mladý Milarepa se stále dožaduje od svého tyranského gurua ponaučení, ale nedostává se mu ho, protože je má najít v sobě, bez hledání a sám, avšak nenachází. To je mi pěkný duchovní velikán, opěvovaný všemi!


Teprve v samotě se tříbí opravdová inteligence a moudrost, poněvadž misantrop jich nabývá samostatně od začátku až do konce, zná dopodrobna celý průběh jejich vznikání, z něhož může odvozovat ponaučení pro další otázky.


"Poslouchej, Overko, ty starej nekňubo, až budeš přijíždět k hospodě, co stojí při čuchrajlovské silnici, tak tam nezapomeň zastavit a vzbudit mě i ostatní chlapce, kdybychom náhodou usnuli." A hned poté upadl do dosti hlučného spánku. Ostatně jeho ponaučení bylo docela zbytečné, protože sotva se jejich olbřímí vozidlo přiblížilo k hospodě na čuchrajlovské silnici, zahřměli kozáci jako jeden muž: "Stát!" Přitom je třeba říci, že Overkovi koně byli už tak vycvičení, že sami zastavovali před kdejakou putykou.


Komáři vymřeli horkem a suchem. Viděl jsem jen tři, a všichni zaplatili krví za to, že dostali chuť na mou krev. Z toho ať si vezmou ponaučení ty národy, které nežijí z vlastní poctivé práce, jako my Slované, nýbrž z lupu a obchodu aneb z loupežného obchodování a obchodních loupeží. Také jejich čas se nachyluje a ony brzy poznají, že budou musit buď zemřít, nebo se naučit živit vlastní tvořivou prací. Teprve potom zavládne na celém světě pravý slovanský mír.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm