Vše, co je smrtelné

16. srpna 2018 v 14:33 | Misantrop

Nejprve zlatý věk a zlaté smrtelné plémě
stvořili nesmrtelní, co bydlí v olympských sídlech.


A protože duši lze stejně jak nemocné tělo
léčit a působí na ni, jak vidíme, lektvar,
i z toho už tušíš, že duše je smrtelnou věcí.


Duše jsou stejně smrtelné jako těla.


Svatyně světa smrtelné tělo.


Motýli stráví většinu života jako žravá, pro někoho možná škaredá housenka, která se krásou dospělci nemůže rovnat, zatímco poslední smrtelné stadium života, na samém prahu smrti tak říkajíc, je plné barev, páření a cucání nektaru.


Kdybych byl demiurgem nebo démonem, byl bych si vybral tento hmyz za vzor pro člověka: Byl bych chtěl, aby člověk jako ten hmyz odbyl si nejprve ve stavu larvy nechutné práce, jimiž se živí. V tomto údobí neměl by pohlaví a hlad nesnižoval by lásky. Pak provedl bych to tím způsobem, že v poslední proměně muž a žena, rozestírajíce zářivá křídla, žili by rosou a touhou a umřeli by v polibcích. Tak dal bych jejich smrtelné existenci lásku jako odměnu a korunu.


Smrtelné věci si navzájem půjčují život:
vymírá jeden národ a druhý se množí,
pokolení jde rychle za pokolením
a předávají si život jak pochodeň běžci.


Všichni se chtějí v hudbě vyjadřovat rozumně; (a je právě vlastností hudby, že začíná tam, kde přestává rozum). Jsou toho mínění v plné dobré víře a nevinnosti; používají netušíce magických formulek, jednou zpola, jednou ve smyslu opačném; a nyní ty magické formule, jež měly tolik elánu a třpytnosti, jsou ztuhlé v jejich ledové práchnivině a jejich smrtelné nudě.


I úplně beznadějné lidské hovado se díky hudbě stává alespoň nakrátko lepším. Nestane se sice bohem, jako My, zůstane dál smrtelné a odsouzené k záhubě, nicméně alespoň ochutnalo tuto božskou manu a teď se může zase vrátit ke svým prasečím pomyjím.


Mnou stíhané umění nadzemské, zde smrtelné jest.
(Byron: Manfred)


Vše, co má takové články a části,
jež kdysi vznikly, a podobu poplatnou smrti,
to vše, jak vidíme sami, je smrtelné rovněž a začalo být.


MORE FLUENTIS AQUAE CURRUNT MORTALIA QUAEQUE
Vše, co je smrtelné, ubíhá rychle jak plynoucí voda
(Latinské přísloví)


Poněvadž pozemským tvorům
osud dal smrtelné duše a nikdo, ať velký či malý,
nemůže uniknout smrti, žij proto, dokud je možno,
blaženě v radostech jen, žij šťastně a pamatuj stále
na krátký života úděl.


Ve smrtelné úzkosti hleděla kol: nikde však útočiště. Jen lán dozrávajícího ječmene stál u cesty, lán široký a požehnaný, jenž svítil se na slunci krásně bělavý v ourodě bohatých klasů, v záblescích nesčetných vousin.


Matka prováděla se svým synáčkem jeden tajemný obřad. Denně ho okolo půlnoci vkládala do ohně, aby očistné plameny strávily všechno, co na něm bylo smrtelné.


Do očí bilo, jak hnusně pověra dusná
dusila lidský život a tiskla ho k zemi;
její hlava se šklebila z oblastí nebes,
hrozivým pohledem stíhajíc smrtelné tvory -
až přišel Řek, jenž první smrtelné zraky
na ni se osmělil upřít a první jí čelit.


Pojem "bůh" vynalezen jako protipojem k životu - vše škodlivé, otrávené, pomlouvačné, veškeré smrtelné nepřátelství vůči životu je v něm uvedeno v děsivou jednotu!


Dvě fatální, ale až smrtelné, chyby člověka jsou dva posuny, jeho dvě úchylky, vedoucí do opakované smrti; za prvé nepoučitelnost; čeho se historicky dopouštěl před pěti tisíci léty, toho se dopouští v moderních válkách, zvěrstvech, genocidách, masovraždách. Za druhé neschopnost tkvět a zůstat při svém neporušeném vědomí; neustálé odskoky; debilní neklid, chroust v uchu, bzikavost.


Když jsme do organismu státu zavedli jed liberalismu, celý jeho politický charakter se změnil. Státy byly zachváceny morální chorobou - otravou krve. Všechny čeká konec v smrtelné agónii.


Všichni Slováci byli beze zbraní, vydáni docela napospas krvežíznivým kořistníkům. Všechny ty strašné nářky, volání o pomoc, která odnikud přijít nemohla, smrtelné stony deroucí se z hrdel nešťastníků, slévaly se v jedinou výčitku té, jež z pomstychtivosti a hamižnosti na všecko živé ze vsi uvedla pohromu, i na nevinné děti. A volaly k vysokému nebi o zasloužený trest.


Jupiter k takovým slovům svá hněvná otevřel ústa:
"Dnes na celém světě, kde moře kol dokola šumí,
zahladit musím to plémě smrtelné!"

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm