Nic neexistuje

6. září 2018 v 12:13 | Misantrop

Neexistuje nic méně přirozeného než Michelangelo, a přitom nic mohutnějšího! Bez myšlenky neexistuje nic velkého a bez velikosti nic krásného!


Říkají, že vrah, jednou, po reinkarnaci, si bude muset protrpět stejnou násilnou smrt. Tomu Já nevěřím. Na světě taková osudová spravedlnost neexistuje.


Neexistuje žádný smysl ani účel života. Na světě není nic samoúčelného. Vlaštovka nechytá hmyz proto, aby byla užitečná, nýbrž protože jí to chutná. Na těchto základech vlastně kdysi vzniklo náboženství - na nesprávných antropocentrických závěrech z pozorování jevů okolního světa.


Mravní řád světa neexistuje a mravní vývoj člověka je přelud, jen tvůj výmysl sloužící k tomu, abys nemusel rozbořit jeho chatrnou stavbu a přiznat si, že nenávidíš člověka, jakožto potvora, jenž ti je vším odporný, a proto chceš, aby se změnil.


Dobrý člověk neexistuje. V Kladrubech mají zázračnou kropenku, kam lidé vhazují drobné mince. Legenda praví, že když do ní vhodí minci dobrý člověk, mince se nepotopí. Zatím se všechny mince potopily. Dobrý člověk neexistuje.


Pořádek a nepořádek v přírodě neexistuje, protože příroda je nutně taková, jaká je. Jen člověk si tento pojem vytváří podle konformity věcí se řádem svého ducha. Totéž platí o pojmu náhody a účelné inteligence. Náhoda neexistuje. My ji přijímáme, kde nevidíme příčiny - nebo si vykládáme tyto příčiny zlidštěně jako Boha.


Ateista se o Boha nestará, protože se jednou provždy rozhodl, že neexistuje.


Bůh už neexistuje. Můžeš o Něm dále přemýšlet, že je někde v nebi, na obloze, ale ty sám ucítíš, že to je dětinské. Nikdo takový neexistuje.


Neexistuje nic, co by nebylo "ono" a neexistuje nic, co by nebylo "toto".


Žádný filosofický pokrok neexistuje. Všechno důležité už bylo dávno vymyšleno. Jen není jednoduché to přijmout. Pro normální lidi ovšem. Za všech dob.


Přísně vzato neexistuje vůbec žádná věda "bez předpokladů", myšlenka takové vědy není myslitelná, je paralogická: vždy tu musí být nejprve nějaká filosofie, nějaká "víra", aby z ní věda mohla čerpat směr, smysl, mez, metodu, právo na existenci.


Blázni mě nějak přitahují. Nic pro ně není nemožné, nepravděpodobnost neexistuje. Jenom oni mohou být doopravdy šťastni, protože pro ně už Skutečnost neexistuje.
(Maupassant: Paní Hermetová)


Neexistuje nic čistšího nad radostný východ slunce a zrovna tak čistě je nutno rozdělávat a opatrovat ohně, aby byly a setrvaly posvátné, podobné slunci.


Dvacáté století je tím prvním, ve kterém již neexistuje to, čemu se odjakživa říkalo terra incognita (země neznámá).


Na celým světě nenajdete místo, kde by bylo hezky a kde by byl klid a mír, poněvadž žádný takový místo neexistuje. Myslíte si, že třeba existuje, ale jednoho krásnýho dne se nebudete koukat a někdo se tam zatím vplíží a přímo vám před nosem tam napíše "KURVO!" Jen to někdy zkuste!


Krádež neexistuje, za všechno se platí.


Neexistuje nic, čeho bych se kdykoli nedokázal zříci. Každý majetek je jako kámen na noze.


Proč neexistuje v literatuře alespoň některé země jediný chvalozpěv na muže napsaný ženou? Protože žena musí pohrdat tím, koho vodí za nos!


Po staletí byla ženská v nepříjemné závislosti na muži a dnes, kdy tato závislost prakticky neexistuje, se mstí mužovi a dává mu to pocítit!


Společensky navozené touhy mohou být natolik silné, že vypadají jako biologické, avšak neexistuje žádný evoluční mechanismus pro rozmnožovací pud.


"Lidstvo" neexistuje. Jsou jen jednotlivci hnaní rozpornými potřebami a iluzemi, náchylní k slabosti vůle a chybnému úsudku.


Pokud jde o státníky nepřítele, nemohou být hloupější než ti naši, protože něco takového v přírodě neexistuje.


"Zlému" člověku, který nás chce vyloženě fyzicky zlikvidovat, se můžeme razantním způsobem ubránit, ale proti "dobrému" člověku neexistuje v podstatě jediná účinná zbraň. Fyzické ohrožení života se dá zvládnout jednoduchou protiakcí, ale co s rafinovaným "dobrem" nevinně se tvářící babičky?


Není nic více demotivujícího jako to, když víte, že ať děláte co děláte, vždycky je něco špatně - nebo může být. To nezáleží na vás. Nebo vás potrestají kolektivně, za chyby někoho jiného - což je ještě horší. Motivací by pro mne mohla být například možnost většího volna (copak peníze!), ale když neexistuje způsob, jak toho dosáhnout, neexistuje ani motivace. Jsme prostě nesmyslně uvězněni a tohle je jen další nesmyslná tortura, nic víc.


Vezmou, odstraní vnější formu otroctví, zařídí všecko tak, že nelze už otroků kupovati a domnívají se i ujišťují, že otroctví neexistuje a nevidí i nechtějí vidět, že ono trvá dále, poněvadž lidé ve skutečnosti i nadále rádi užívají práce jiných lidí, majíce to za věc dobrou i spravedlivou.


Pokud tento systém přežije, následky budou nevyhnutelné: neexistuje způsob reformy nebo modifikace tohoto systému, který by nezbavil lidi ztráty důstojnosti a autonomie.


Chtěl jsem patřit sám sobě alespoň v sebezničujícím úsilí - omyl! Neboť právě tehdy je administrativně stanoveno, že má svoboda neexistuje...
(Jamek: Traktát o chatrných divech)

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm