Fraška života letí kupředu

22. října 2018 v 14:22 | Misantrop

Práce za krizové situace je úchylné absurdní drama; spíš fraška než drama. Mám toho dost. Nemám už sílu pokračovat v té nesmyslné frašce.


Vrcholem této absurdní potěmkinské frašky bylo to, když kdosi rozhodl a nařídil, že se má zastavit výroba jednoho sortimentu, jen z toho důvodu, aby to ti Japonci neviděli, poněvadž se to dělá pro ně! To už jsem si nepřipadal jen jako v bláznivé komedii, ale rovnou jako ve cvokhausu!


Než dojdu na své "pracoviště", stanu se pohyblivou nulou. Okamžitě mě obklopí atmosféra nerozrazitelného spiknutí prolhanosti, zbytečnosti a pohoršující frašky. Svět upadl do šílení co banality, frašky, tyátru, který hraje prázdnotě.


Artuš: Jezerní víla vyzdvihla svou paží oděnou do zlatem protkávaného aksamitu Excalibur nad vodní hladinu a určila tak, že já, Artuš, se z Boží vůle stávám jeho nositelem. Proto jsem váš král!
Vesničan: Poslouchej, na divných ženských, které se rochní v loužích a rozdávají meče, vládní systém nestojí. Nejvyšší výkonná moc vychází z mandátu lidu, ne z nějaké podvodní obřadné frašky.


Filmová podstata někdy vytryskne docela netušeně z nenáročného filmu, frašky nebo limonády. Man Ray řekl něco velmi důležitého: "I ty nejhorší filmy, které jsem kdy viděl a na kterých jsem hluboce usínal, obsahují vždy pět skvělých minut, a ty nejlepší filmy, nejvíc vychvalované, mají stěží pět minut, které stojí za to."
(Buňuel: Poezie a film)


Friedrich Nietzsche píše, že "cizoložství boží" je základem pověsti o Mariině takzvaném neposkvrněném početí. Od těch dob jsou parohatí muži předmětem výsměchu v životě i v umění komediálním, například v Molièrově frašce Domnělý paroháč.


Molière byl pro tři čtvrtiny Paříže pouhý fraškář a nebyl ani členem Akademie, kteréhožto postavení dosáhl rázem kdejaký abbé sloužící jako vychovatel sebemenšího vévody.


Dnes jsou Molièrovy duchaplné frašky a komedie uznávány a považovány za klasiku, ale že by byly i dostatečně pochopeny, to ani náhodou. Berou si z něho jen co se jim hodí, ostatek přehlížejí jako krajinu hnědouhelné pánve.


Nejsem nepřítel komedií, frašek a satir. Rád se taky pobavím a zasměji na cizí účet. Myslím, že se tak u mne projevuje ona pudová zášť k nenáviděným lidem. Dokonce se směji nejenom při veselohrách, ale i při vážných hrách a tragédiích. Tragické lidské osudy mě baví jako nic jiného.


Asmodej, kulhavý ďábel, odkrývá střechy domů a ukazuje donu Kleofášovi, jak opravdu lidé žijí. Místy příběh přechází až v milostnou frašku. Výborné dílko.


Můj milý, nenávidím lidi, abych jimi neopovrhoval, jinak by byl život příliš odporná fraška.


Lžou frašku - otřepaných slov -
Bloud šeptem - Nahlas filosof.


FAUST: Co? Je snad ďábel sentimentální?
RYTÍŘ: Dřív možná byl. Teď směje se té frašce.
(Grabbe: Don Juan a Faust)


Náhodou jsem objevil deník Salomé z roku 1988. To bylo počteníčko! Takhle jsem se nepobavil ani při četbě Haška nebo Molièrových komedií! Napadlo mi, že kdyby se to vydalo, byla by to nejlepší sarkastická fraška všech dob! Podle obsahu by se to mohlo jmenovat Zápisky zoufalcovy aneb pobožná hysterka.


Většina toho, co většina lidí dělá, pracuje, páše od rána do večera, je při bližším popatření holá, prostěradlovitá blbost, a k tomu fraška.


Cokoli podniknu v lidské sféře má vždy tendenci se zvrtnout v opičí frašku.


Život je vždycky tragédie, ale občas se jeví jako fraška.


Bylo by dobré, kdyby naše životy byly třeba i božskou tragédií než touto triviální komedií nebo fraškou.
(Thoreau: Chůze)


Fraška života letí kupředu jak splašená herka - a diváky už pranic nezajímá zápletka prvního aktu.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm