Myš jedné díře nevěří

16. října 2018 v 14:29 | Misantrop

M je takový zázrak, že stačí ohromit sextilióny nevěřících.


Hraboši řekl vrabec: "Na orla tam hleď!
Hleď, dokud vidíš jej! Připravuje se již
ten bratr slunce, blesků, na svůj smělý let,
výš, trůnu Jova blíž.
Vsaď se však, - že jsem orlu podoben -
vzlétnu jak on." - Myš vzkřikla: "Vzlétni jen!"
Tu vzlétl orel směle na peruti,
po něm se vrabec k letu nutí.
Sotvaže však nerovný let
je ke korunám stromů zved,
už oba ztratili se z očí hloupé myši,
jež myslí: oba jsou teď v nekonečné výši.
(Lessing: Bajky)


Nade mnou přelétl netopýr, lětučaja myš, šišmyš či buchalka. Ale netopýr není ani létající myš, ani žádná šišková myš, je to nie-to-perz čili doslova "to, co nemá peří" a přece létá.


Věčně nepochopený netopýr. Křesťané se ho báli jako ztělesněného ďábla, jiní pověrčiví lidé se jej báli jako krvežíznivého upíra, přírodovědci, jako například Francouz Buffon, jej považovali za omyl přírody, za neživotnou zrůdu, za hybrid myši s ptákem (dodnes se např. v němčině řekne netopýr die Fledermaus - doslova "létající myš", stejný význam má ruský název netopýra летучая мышь a ve francouzštině la chauve-souris, což znamená "holá myš"!


Pokračuji dál do hloubi lesa po mých vlastních cestičkách. Na jedné z nich jsem našel mrtvého rejska. Otočil jsem ho klacíkem, zdali neobživne, ale byl tuhý. Vzpomněl jsem si na příhodu, která se mi stala na školním výletě. Tehdy jsem byl ještě člověkem, rozeným zabijákem, a tak jsem zašlápl rejska, v domnění, že je to škodlivá myš. Všechny ostatní děti se na mne sesypaly jako vosy, že to byl rejsek, a ne myš, a že rejsci se zabíjet nemají, protože jsou užiteční. Mrzelo mne to tenkrát, ale ještě víc mne mrzelo, že mi to vyčítá právě taková neužitečná chamraď, která se rodí jako zabijáci a zabíjení má v krvi. Dnes už nejsem člověkem a nezabíjím nic zbytečně ani žádné zvířátko, které mi nic nedělá; dnes zabíjím naopak člověka a vše lidské - v sobě i na stránkách mých spisů.


Filosof Chuej-c' byl ministrem ve státě Liang. Čuang-c' se k němu vydal na návštěvu. Kdosi řekl Chuej-c'mu: "Čuang-c' přichází s přáním stát se ministrem místo vás!" Načež Chuej-c' z obavy před tím tři dni a tři noci posílal zvědy a špehy po celé zemi.
Když za ním Čuang-c' konečně přišel, řekl mu: "Na jihu žije pták, kterému říkají pták Ohnivák. Znáte ho? Jednou se pták Ohnivák vznesl od svého jižního moře a rozletěl se k moři severnímu. Cestou nezastavil, kde neměl strom wu-tchung, nepojedl, kde nebylo právě to nejvybranější ovoce, nenapil se, kde neviděl pramen s nejčistší vodou. A stalo se, že jakási sova našla zetlelou myš. A pták Ohnivák právě letěl kolem. Sova zvedla hlavu, a když ho uviděla, ze strachu o svou kořist začala varovně syčet. Chcete teď kvůli státu Liang syčet na mne?"


I donesl skýthský hlasatel Dáreiovi ptáka, myš, žábu a pět šípů. Peršané nad tím kroutili hlavami a ptali se posla, co ty dary znamenají. Posel odpověděl, že dostal toliko příkaz, aby ty věci odevzdal a pak se co nejrychleji vrátil. "Jste-li moudří, sami se máte dovtípit, co ty dary znamenají."
Peršané se hned shromáždili a rokovali o těch darech. Dáreios se domníval, že se mu Skýthové sami vzdávají na milost a nemilost, neboť mu posílají zemi a vodu, jenže v jiné podobě. Myš přebývá v zemi, žába ve vodě, pták značí koně a šípy posílají na znamení, že skládají zbraně.
Nato vystoupil jeden z Peršanů a pravil Dáreiovi, že se mýlí. Skýthové prý říkají těmi dary toto: "Jestliže se neproměníte v ptáky a nevzlétnete rychle k nebi nebo nezalezete do země jako myši nebo neskryjete-li se v bažinách jako žáby, nevrátíte se nikdy domů, neboť vás těmito šípy postřílíme."


Po zvyku starých žen náš soused Cervius vplétá
povídky do našich úvah. Když někdo bohatství chválí
a nezná s tím spojený neklid, tu začne:
"Jednou prý venkovská myš myš městskou přijala ve své
chudobné skrýši - ta stará přítelka starou svou družku.
Šetrná, venkovsky drsná však přece jen otevře hostu
své tak úzkostné srdce: už zkrátka nelitovala
hrachoru uschovaného ni podlouhlých ovesných zrnek.
V tlamičce hrozinky nesla, i slaniny zbytky jí dala:
chtěla tou pestrostí jídel snad překonat hostovu nechuť,
který se panským zoubkem všech pochoutek sotva jen dotkl,
zatímco hospodyně si hověla na čerstvých plevách,
jedla jen špaldu a jílek, soust lepších pro hosta šetříc.

Konečně řekla jí měštka: 'Což tohle tě, přítelko, těší
živořit na srázném svahu té zdejší lesnaté hory?
Chtěla bys městským lidem dát přednost před hrozným lesem?
Věř mi a vykroč hned se mnou. A poněvadž pozemským tvorům
osud dal smrtelné duše a nikdo, ať velký či malý,
nemůže uniknout smrti, žij proto, dokud je možno,
blaženě v radostech jen, žij šťastně a pamatuj stále
na krátký života úděl.' Ta slova dojala mocně
venkovskou myš. Hned vyskočí z úkrytu hbitě a obě
spěchají vytčenou cestou, neb toužily v ochraně noci
vplížit se do městských hradeb. Již doprostřed nebeské dráhy
dospěla bohyně Noci, když zastaví obě dvě myši
v bohatém domě, kde pokrývky zbarvené doruda nachem
na lůžkách ze slonoviny se leskly a přehojná jídla
z včerejší hostiny skvělé tu zbývala, složená stranou
v košících po okraj plných. Když na onen nachový přehoz
uloží městská myš svou venkovskou družku, hned sama
podkasána jak domácí paní sem tam se jen míhá,
jídlo za jídlem nosí a koná tu službu jak otrok,
olízne napřed všechno, co předloží družce. Ta leží,
těší ji změněný osud, jak host má radost z těch dobrot,
když tu najednou skřípot a hrozné vrzání dveří
z lehátek obě dvě zle vyplaší. Zděšené hrůzou
běhaly po celé síni a třásly se strachem tím více,
když tím vznešeným domem se rozlehl příšerný štěkot
molosských psů. Tu zvolá myš venkovská: 'Nemusím přece
takhle já žít! Nuž sbohem! Můj lesní venkovský úkryt,
bezpečný před nástrahami, mě odškodní za skrovnou vikev!'"


MUS NON UNI FIDIT ANTRO
Myš nevěří jediné díře
Tj. nevěří skrýši, která má pouze jediný východ. Jde o parafrázi repliky z Plautovy komedie Neotesanec 4,4,15n. Myš je chytré zvířátko, protože svůj život nesvěří úkrytu, který má jedinou díru (východ). Když totiž u jedné číhá nebezpečí, může druhou prchnout. Obměnu uvádí také Walther (15767): Mus miser est, antro qui tantum clauditur uno - Ubohá myš, která je zavřena v díře s jediným otvorem.


Podobně jako krysy, tak i myši často se opily. Sestra známého přírodozpytce Lenze nalezla jednu opilou myš ve sklepě, která pochutnávala si tak dlouho na starém vínu, až se tak opila, že nemohla běžet.


Počestná dívka nikdy nelítá za chlapcem. Cožpak někdo viděl, aby past honila myš?
(Julian Tuwim)


Ze všech živočichů je člověk jediný krutý tvor. Jenom on působí bolest, protože mu to dělá potěšení. Tuhle jeho vlastnost vyšší živočichové neznají. Kočka si hraje s poděšenou myší, ale má tu omluvu, že neví, jak myš trpí. Kočka je mírná - nelidsky mírná: jenom myš vyleká, netrýzní ji, nevyloupne jí oči, nestáhne jí kůži z těla ani jí nevráží třísky pod nehty - po lidském způsobu; když si s myší pohraje, rychle ji sežere, a zbaví ji tak trápení. Člověk je krutý živočich. On jediný se tím vyznačuje.
(Twain: Nejnižší živočich)


Ve svých myšlenkách vychvaloval Herman myš, která s ním sdílela část svého života a která kvůli němu opustila tuto zem. "Co oni vědí - všichni ti učenci, všichni ti filozofové, všichni vůdci světa - o něčem takovém, jako jsi ty? Sami sebe přesvědčili, že člověk, nejhorší hříšník ze všech druhů, je vrcholem stvoření. Všichni ostatní tvorové byli stvořeni jen proto, aby mu poskytovali potravu a kožešiny, aby jím byli mučeni a zabíjeni. Ve vztahu k nim jsou všichni lidé nacisty; pro zvířata je to zde věčnou Treblinkou."
(Singer: Pisatel dopisů)


Já jsem kočka, ty jsi myš. Mne pobádá přirozený pud, abych stíhala tvé plémě; avšak také vy od přirozenosti nás nenávidíte a nám se vyhýbáte. Jedna i druhá strana jedná správně a nevím, kdo by se nad tím horšil. - "Tak jest!" - "Tedy dobře!" - toť heslo rozumného tvora pozorujícího podivný ruch a melu tohoto světa.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm