Pořád a pořád zhoršuje se zlořád

23. října 2018 v 13:27 | Misantrop

Stále zhoršuje se zlořád,
víc poslouchat jen máme pořád
a také klopit čím dál víc.


Ach, pane můj, kdybych byl mohl napsat jen čtvrtinu toho, co jsem viděl a cítil, s jakou silou bych byl odkryl zlořády našeho zřízení.


Josef Váchal a Já: Oba spatřujeme příčiny zlořádů v tomtéž: v přelidněnosti, v automobilismu, v neposlední řadě v lidské chamtivosti, v té odvěké chorobné mysli člověka-lidáka.


Ani jim nepřijde na mysl, že na všechny jejich zlořády pamatuji.
Svými zlořády dělají radost králi.


Panovník, který ve své zemi nerozpozná rodící se zlořády, nemá v sobě skutečné moudrosti.


Takhle to tedy trvá pořád
Kdo má vládu, ten má taky moc
My to víme, že je to zlořád
Že na lidstvo takhle padá noc


Za řád platí zlořád beze studu
a celý svět změněn ve svět bludu.


První byla to bázeň, jež stvořila na světě bohy.
Zlořád úspěchu došel a blud ten jalový ihned
především rolníky nutil, by Cereře počinky ze žní
dávali, révovím hojným by věnčili Bakcha a z reje
pastýřů jejich bůh Pales se těšil.


A jestliže kdy přijde na svět mor, hlad nebo válka, propadání země, potopa, převraty, neštěstí, nepřisuzujte je, nepřičítejte je zlořádům dvora; přisuzujte to vše nesmírné, nevyslovitelné, neuvěřitelné a neocenitelné špatnosti Kočkorů.


Když čtu, nebo vidím v televizi, po sto letech nějaký současný cestopis či přírodopisný film, nedávají mi příliš většího optimismu a nadějí. Spíš v nich vidím jen obměnu starého humanistického zlořádu v novém balení.


A jaké že jsou tedy jiné možnosti v této totalitní diktatuře, v níž je jedinec takhle malinký a téměř ničím? Samozřejmě vytváření zeleného chaosu v opozici k zlořádu šedivého státního neřádu.


Pohleď: potřísnila jsi zemi svým smilstvem, svými zlořády.


Prosím vás, čím jiným je člověk než tvorem obráceným nohama vzhůru, jehož zvířecí schopnosti se neustále vozí na jeho rozumu, který má hlavu tam, kde má mít paty - brodící se prachem! -, a který se přesto navzdory všem svým chybám pasuje na všeobecného nápravce a oprávce zlořádů.


Lidská chyba a nedokonalost zkrátka vládne světem. Snad je to tak lepší. Kdyby totiž lidé nechybovali, byly by i jejich zlořády bezchybné a tudíž nezvratné. Takhle díky lidským chybám lze mnohé lidské chyby napravit.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm