Ten převzácný bych rád měl požitek

27. října 2018 v 12:15 | Misantrop

Požitek zvyšuje činnost, a co ji zvyšuje, patří k ní bytostně. Jsou-li činnosti různého druhu, jsou různého druhu i ta potěšení, která k nim patří. To bude patrno snad ještě lépe z toho, že požitek plynoucí z jiných zdrojů, je činnosti na překážku; například kdo má rád flétnu, není s to sledovat mluvené, kdykoli flétnistu zaslechne, protože má ze hry na flétnu větší potěšení než z činnosti právě přítomné; požitek ze hry na flétnu tedy maří jeho činný vztah k mluvenému.
(Aristotelés: Etika Nikomachova)


Správné poznání, že smrt se nás nijak netýká, nám dává plný požitek ze smrtelného života, protože neprodlužuje jeho dobu do nekonečna a zbavuje nás naopak touhy po nesmrtelnosti.


Základní myšlenka kynismu je, že nejsnesitelnější je zvolit si život v jeho nejprostší a nejobnaženější podobě, s jeho od přírody danými těžkostmi; protože každá pomoc, pohodlnost, zábava a požitek, jimiž by si jej člověk rád zpříjemnil, přináší jen nová a větší soužení než ta životu původně vlastní.


Co jiného znepokojuje lidi, než to, že nedokáží spojit své pojmy s věcmi, že se jim požitek rozplývá pod rukama, že vytoužené přichází pozdě a že dosažené a dostižené nemá na jejich srdce ten účinek, který nám žádostivost v dálce dává tušit.


Písmem zachytím alespoň ty kontemplace, které mě ještě mohou napadnout, a pokaždé, když si je budu číst, přinesou mi znovu požitek.


I když s Nietzschem v mnohém polemizuji, přesto je požitek jej číst už jen pro ten jeho vytříbený styl.


Zvyk ovládá despoticky obraznost i těch nejosvícenějších lidí a prostřednictvím jejich obraznosti pak i požitek, který jim umění může poskytnout. Jak dokázat někomu, že něco, co v něm vzbuzuje pocit nepřekonatelného odporu, může, ba musí mu působit požitek?


Kniha ponechává volné pole obrazotvornosti. Proto hrubá a všední mysl má z ní většinou jen mdlý a studený požitek. Divadlo naopak dává vidět vše a šetří diváka, aby mu nebylo nic si domýšlet. Proto uspokojuje největší počet. Proto také se málo líbí duchům snivým a přemítavým. V divadle nemají co dělat a dávají přednost aktivní radosti z četby před trpným požitkem z divadla.


Lidé jsou už tak neomalení, že berou své uštěkané čokly i na operu! Vážně! Nedělám si legraci! Pustil jsem si jednou v rádiu záznam živého představení Mozartova singspielu Bastien a Bastienka, a po čase jsem to musel znechuceně vypnout, poněvadž po každé odzpívané árii, když se na moment rozhostilo ticho v hudební pauze, rozštěkal se v sále nějaký čokl! To mě dostalo! Člověka by s ostudou vyvedli, ale nad psiskem se jistě všichni jen pobaveně pousmáli. Jako bych to neznal! Zkazí vám každý požitek.


Blbá lidskost holt světem vládne - a zkazí vám i to nejlepší, z čeho by mohl mít misantrop požitek.


Jen v tiché uzavřené místnosti je možné vychutnat si hudbu, aniž by tato musela být ryčná, abychom ji vůbec slyšeli. Jen z takové hudby lze mít požitek - jinak je to jen hluk, kterého je na světě i tak až příliš mnoho, a není tudíž třeba přidávat k němu další nesnesitelný rámus pomocí oněch krásných podmanivých tónů, jimž se vznešeně říká hudba.


Dráha se na nic neptá, dopravuje bez výběru nejroztodivnější poutníky, kteří nám dokáží požitek z přírody zošklivit.


Někteří jsou takovými chameleóny veřejné obliby, že nenacházejí požitek v příjemných váncích Apollónových, ale v přízemním dechu zástupů.


Význam má pro mne taková chytrost, jež umocňuje požitek ze života.


Ilja Iljič neležel z nutnosti jako nemocný nebo jako člověk, který chce spát, ani nahodile jako někdo, kdo je unaven, ani pro požitek jako lenoch, ale ležel, protože to byl jeho normální stav. Pak teprve se rozhodne po práci si odpočinout a místo starostlivé polohy zaujme jinou, méně pracovní a přísnou, vhodnější ke snění a požitku.


Celá východní obloha těsně před svítáním byla zbarvena do jasného odstínu barvy bordó. Byla to nádhera, ale ten pravý požitek mi kazila nutnost vůbec jít a ještě k tomu spěchat do fabriky.


Začal život s tajemstvím, které muselo zůstat utajeno; jinak přišel nejen o požitek, ale o poslední zbytky sebevědomí. Život s tajemstvím má nevýhodu v ustavičné přetvářce; výhodou je nezávislost na konvenci, kdo se jednou odvázal, může být ve stupňování požitků a v síle prožitků brzděn jen takovou mírou opatrnosti, která je nutná k uskutečnění cílů sexuální fantazie.


Žena je vždycky sobecká, a zároveň jako zvíře: hrubá a omezená... Jí dává uspokojení, požitek, ne vlastní její žádost, ale to, že si podrobila cizí chtíč!... Žena si libuje v pastích a v úkladných jámách... Jí působí požitek, je-li šlapána do bláta, trýzněna, smýkána, donucována...
(Arcybašev: Maličký Otto)


Když se vezme, jak obřízka působí na procítění rozkoše ze sexu - totiž tak, že dotyčný obřezanec má z mrdačky prakticky hovno požitek - může se někdo divit, že jsou Židé tak prdlí? A to obřízka není jen výsadou Židů!


Ať žije Mohamed! Měl víno rád tolik, že zakázal je pít.
On věděl, že zákaz zdvojnásobí požitek!
(Grabbe: Don Juan a Faust)


Chuťová rozkoš se cítí v rozmezí patra;
jakmile lahůdka dolů se hltanem sveze
a vsakuje do všech údů, je požitku konec.


Skoro celý den jsem věnoval četbě Lucretia. Čtu pomalu, vychutnávám si každé slovo. Je to požitek číst něco takového.


Jeho oblíbeným zaměstnáním je lov. Býval to největší požitek králů; a dodnes je. Oddává se prolévání krve s opojením, které jiní živočichové při něm nepociťují.
(France: Blouznivá snění)


Nic jste mi neudělali, to uznávám. Způsobuji vám utrpení a je to pro můj požitek.


Kéž to, co dobré, nepochybně zvítězí!
Ten převzácný bych ráda měla požitek.
(Aischylos: Oresteia)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm