A vítr vítězí!

20. listopadu 2018 v 13:53 | Misantrop

Večer jsme sledovali s tátou starou českou pohádku Pyšná princezna. Je to krásná slovanská pohádka o králi Miroslavovi ("slavný mírem") a princezně Krasomile ("milující krásu") a o tom, že láska a prostota vítězí nad pýchou a zpupností. Stará dobrá pohádka natočená v době, kdy svět krátce po jedné takové velké válce znovu doufal ve věčný mír, v době, kdy svět byl už zase jakž takž v pořádku. Dnes je až dojemné vidět, že je ještě vůbec něco v pořádku; je dojemné uvědomit si, že ten pohádkový svět kdysi skutečně byl, ale je hrozivé pomyšlení, že už dávno skončil. Náš starý dobrý svět - rusky mír - skončil. Skončil i ten mír.


Pro lidi je válka prostě nepřetržitá pohroma, která se valí sem a tam přes jejich těla jako vlny přílivu. Je jim naprosto lhostejné, která strana vítězí. Jsou si vědomi toho, že jakákoli změna vrchnosti prostě znamená, že budou pracovat stejně jako předtím, pro nové pány, kteří s nimi budou zacházet jako ti staří.


Žil na Zemi On
Byl chytřejší
A silnější
A protože nad slabostí vítězí síla
A rozum hlupákům hlavu v němém úžasu zvedá
Stal se vládcem všech živých a neživých
Mohl poroučet, vraždit, trápit, neohlížet se na jiný


Nejvíce se tím poškozuje paměť velikých, neboť ti napolo podaření a nepodaření jich neznají a vítězí nad nimi "úspěchy".


Malí a bezvýznamní vždy vítězí na velkými. Je to zákon přírody.
(Misantrop: Komentář k filmu Nikdo se nebude smát)


Stranický ideál byl cosi obrovského, strašlivého, třpytivého - svět z oceli a betonu, svět obrovitých strojů a hrozivých zbraní, národ válečníků a fanatiků pochodující kupředu v dokonalé jednotě, masy, které stejně myslí a vykřikují táž hesla, bez přestání pracují, bojují, vítězí, pronásledují - tři sta miliónů lidí se stejnou tváří.


Člověk má bujnou fantazii. Tento svět je pro něj příliš malý, a tak si vytvořil světy jiné, světy pohádek a bájí, idylické sny, kam člověk utíká před všední skutečností a kde dobro tak nějak samo vítězí nad zlem.


Podívej, tamhle v koutě stojí malé děcko a přemýšlí
Ty ho obelháváš v pohádkách, kde dobro vítězí nad zlem
Unášíš ho z reality, ale nenavracíš ho na zem


Když byl mlád a začal se ve dvaceti opíjet s kamarády, myslel si, že právě oněmi kony chvilkové vytrženosti vítězí nad smrtí, ji oddaluje, ostatně tehdy nedohlednou. Dnes vidí, že to bylo ze zásady klamné. Se smrtí nutno bojovat nadmíru střízlivě, ona je všechno, jenom ne opilá, není přízraku střízlivějšího nad smrt.


Pravda pálí, že? Podívejte se na statistiky. Zabíjí dál a dál. Pořád vítězí. Pravdě neuniknete.


Mají-li už svůj zpropadený svátek všichni zamilovaní debilové, všichni ti necudní nestydové, u nichž vždy pud vítězí fatálně nad studem, ti pohlavně nadržení, nakažení a zvrácení, jakož i všichni ti, kdož lidstvo dále rozmnožují, měli by mít svůj den i všichni ti, kdož lidstvo nenávidí a k smrti si je hnusí.


Je to společnost, kde v životní při vítězí vždy žena proti sebelepšímu muži. Však já ti už tu kundu osladím!


Neustále myslete na to, že vás budeme zneužívat všechny, ale že se žádná z vás nemůže kojit nadějí, že by v nás vyvolala soucit. Jsme neteční vůči jakémukoliv podkuřování a naše pýcha a libertinství vítězí v okamžiku, kdy ukojíme všechny své smysly a naše pohrdání okamžitě vystřídá nenávist.


Kašlu jim na tu jejich zhýralou lásku, když od nich není na chvíli pokoj! Ale láska opět vítězí nad svobodou a nenávistí.


S chutí tak často odplivnu si,
vida, jak vpřed se dere spřež!
Nad pravdou jak vítězí lež,
neřesti ctnost ustoupit musí!


Jsem s vámi zajedno a nesouhlasím s vším.
Náš svět je ovládán, žel bohu, sobectvím.
Dnes vítězí v něm lež, před kterou vše se klaní,
a lidé měli by být lepší o poznání.
(Molière: Misantrop)


Misantrop obrací tu kartu a zjišťuje, že dostal do ruky trumf, jímž porazí samu přírodu s jejími vrtošivými, slepými, necitelnými a nastraženými pudy, jimiž drží všechno živé ve své milující a strastiplné náruči. Velké je na tom, že Misantrop vítězí, tj., že to, co dělá, dělá nenásilně a ze své vůle a bez dalšího utrpení či hrůzy okamžiku sebezabití.


Žádná síla nemůže atomy zničit,
ty nakonec vítězí vždycky svou neprostupností.


Nad osudem vítězí moudrost.


Kdo o strachu neví, ten vítězí.


Včera bylo v Moskvě v Lužnikách zahájeno mistrovství světa v kopané úvodním zápasem mezi domácím mužstvem a Saúdskou Arábií. Koukali jsme na přímý přenos s tátou u mne v pokojíku na počítači. Hrála nejlepší země na světě s jednou z těch nejhorších. Rusové rozdrtili svého soupeře pět nula. Rusko s převahou vítězí na bojišti i na hřišti.


Když spolu zápasili Indra a had,
Milostivý zvítězil, jako vždy vítězí.


Rambo je nejlepší: je sám proti přesile nepřátelského světa, moc toho nenamluví, bolest mu nevadí, vlast ho zradila... - a přesto je silný, vítězí a dál se drží svých názorů.
(Misantrop: Komentář k filmu Rambo)


Člověk je krásný, když vítězí, a vznešený, když zápasí.


Úsilí a boj dují za okny osvětlenými bledými plamínky hromniček jako nepřemožitelný vítr změny, který nepřestává lomcovat mřížemi temných otroctví. A vítr vítězí!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm