I k tomu je nutné jisté hrdinství

22. listopadu 2018 v 12:32 | Misantrop

Je nesmírným hrdinstvím a moudrostí opustit civilizaci.


Utíkám do zdánlivé nadlidskosti. A přece v tom není kouska sebezapření. Z lidské perspektivy je to jen zdání a přelud. Nemožnost, hrdinství, šílenství?


Prele Ivanovič nevyniká jen krásou, ale také hrdinstvím.


Conway byl pravý opak takových jedinců; západní uctívání superlativů mu připadalo vulgární a heslo "co nejvíc pro nejvyšší cíle" pokládal za méně rozumné a snad banálnější než výzvu "hodně pro vysoké cíle". Vpravdě nestál o přemrštěné soutěžení a bezúčelná hrdinství mu šla na nervy.


"Hrdinství" zachránců a ochranitelů lidských životů bledne v porovnání s heroismem sebevrahů.


Až tu jednou lidstvo nebude, hodná, avšak hloupá zvířata si možná budou o lidech vyprávět příběhy plné chytrosti a rozumu, odvahy a hrdinství, pověsti o tragickém pokolení, jež stálo proti osudu v beznaději, dojímající svým nešťastným vyústěním - budou si vyprávět o lidstvu, jež si svůj osud přivolalo a zasloužilo.


Největším hrdinstvím není čelit nepříteli, ale pravdě. Pravda nebere zajatce.


Co ta ožralá chamraď ví o pravdě, o cti člověka, o vyšším směřování nebo o hrdinském životě a smrti? Pro ty nemyslící dobytky je nejspíš největším hrdinstvím se ožrat a hulákat celou noc.


Slyšela jsem, že v tom cirku, co přijel, krotitel hrozně týrá lvy. Jestli je to pravda, dámy a pánové, pak navrhuji, abychom tam korporativně šli a korporativně mu vynadali. Copak je to nějaké hrdinství, týrat ty ubohé lvíčky?


Byl to hlas lidu, proti němuž, třeba nebyl hlasem božím, ozvati se je veliké hrdinství.


Vyhýbat se smrti není hanebné, jestliže ovšem někdo nelpí zbaběle na životě, ani podstoupit nebezpečí smrti není hrdinstvím, nestojí-li někdo příliš o život. Proto také Homér posílá do boje nejudatnější a nejbojovnější hrdiny dobře a skvěle vyzbrojené a řečtí zákonodárci ustanovili trest pro toho, kdo zahodí štít, ne však pro toho, kdo ztratí meč nebo kopí, naznačujíce tak, že pro každého a zejména pro toho, kdo stojí v čele obce nebo vojska, je důležitější obrana než útok na nepřítele.


Vložil pravou ruku do ohně, který hořel na oltáři. Když ji takto upaloval a choval se tak statečně, jako by nic necítil a jako by ho to nebolelo, byl král touto neobvyklou podívanou téměř ohromen. Vyskočil z křesla, rozkázal odvést mladíka od oltáře a zvolal: "Odejdi v pokoji, neboť ses odvážil většího nepřátelství proti sobě než proti mně. Dokonce bych přál slávu tvé statečnosti, kdybys osvědčil takovéto hrdinství pro mou vlast."


Bělehradští Turci měli brzy dost zpupných kousků a urážek neznámého, ale neměli dost hrdinství, aby se mu postavili, raději vyslali do okolí, aby našli odvážlivého junáka, který by cizince zkrotil.


Abychom zničili prestiž hrdinství politického zločince, posadíme jej na lavici obžalovaných vedle zlodějů, vrahů a všech ostatních druhů odporných a špinavých zločinců. Veřejné mínění bude zmateno potupným pojetím této kategorie zločinů a bude se na ni dívat se stejným opovržením.


V tom právě podle jejich mínění záleží pravé hrdinství, pokálet právě nejbližšího souseda a ne odejít někam daleko.


Bylo by hříchem před Bohem a hanbou před lidmi, kdybychom se my rodní bratři spolu chytili do křížku. Hrdinství můžeme osvědčit jinak. Jeďme spolu na planinu Babunu, kde není vody. Kdo z nás vydrží déle žíznit, ten je větší junák.


Maje stále na mysli hrdinství nebožtíka svého otce, jeho čest a slavné jméno, rozhodl se Bruncvík v třetím roce svého panování, že se vypraví do světa hledat cti svému jazyku.


To, co hodlám provést, lidé nazývají "nadlidskou schopností", "hrdinstvím" či "výkonem hodným zápisu do Guinessovy knihy rekordů".


"Život" ve tmě, v bídě, v zimě, v znečištění, v otroctví, v civilizačních chorobách - nutno přiznat jedno: i k tomu je nutná jistá dávka hrdinství...

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm