I proti přesile roven

21. listopadu 2018 v 13:27 | Misantrop
František Ringo Čech: Přesila (2017)

Hmyzu na Zemi přesila...!
Krev jí ssají milliony!
Ryje v ní a skáče po ní
lidská veš - jak kobyla!


Obecný průměr je považován kupodivu zcela automaticky a samozřejmě za zdravý, blázen pak za něco nemocného. Musí tak být dokonce nutně, vždyť jak by obecný průměr, jenž je samozřejmě v ohromné většině a ve všuderozhodující přesile, mohl sám sebe uznat za něco nakaženého, nemocného?


Lidé jsou silnější, to nepopírám, ale jen proto jsou silnější, poněvadž jsou v přesile.


V manželství vládne hrubost, přesila a bič.


Bez přímluvčích a bez lásky srdcí
těch, kdož vážili před mocí světskou a před nebesy,
marně jsi toužila vetřelce svrci,
určena k chátrání čekala jsi,
děti své rodilas, pokorné sluhy,
v cizí jho spřežené, aby jen žili,
odpouštěla jim denně, tebe že neubránili,
krví do barbarské přesily denně crčící.
Tys čekala, nereptajíc, že míjel čas darmo
a doufalas, pevná a jistá, den co den, mlčící.
(Sova: Česká země)


Kéž bych se byl narodil jako Němec! Že se kdysi celý národ pustil do nerovného boje proti celému světu, proti takové přesile, a nechybělo mnoho a v tomto boji uspěl, to by mělo být zdrojem nevýslovné hrdosti!


Kdo dal vám naději tak zmužilou
i předtuchu tak zázračného jasu,
že podnikli jste hrdý div
zvát opuštěný houfec ku zápasu
s tak obrovitou krutou přesilou,
již mocně vlasti zřel, se probudiv?


Nadarmo Vševlad činí divy statečnosti, nadarmo vidět jeho přílbici svítit zlatem v místech, kde seč je nejhorší: nepřátelé mají velikou přesilu.


Drábi se vřítili dovnitř a s velkou přesilou spoutávali překvapené zbojníky. Jen Jánošík a Uhorčík vzdorovali a bili se jako lvi. Ale přesila je tísnila.


I sluníčko se pokoušelo prodrat skrz šedivá mračna, ale nakonec jejich přesile podlehlo.


Co zde zmůžu Já jediný proti takové přesile, proti celému lidstvu?


Je to vlastně zázrak! Mladá, plodná krušinka zde hrdinně a osaměle soupeří o světlo a živiny s převládající jehličnanovou přesilou.


NEC (NON) PLURIBUS IMPAR
I proti přesile roven
Tj. neustupující ani přesile. Heslo krále Ludvíka XIV.


I jednotlivec si může poradit s přesilou silnějších soupeřů a dá se často mnohem víc pořídit s jednotlivcem než s větším počtem lidí. Jednotlivec má větší prostor pro manévrování, může narušit jednotu nepřátel a tím je oslabit. Jednotlivec ani stát tedy nemusí nutně skončit prohrou ani proti velké přesile, znají-li způsob, jak rozdělit nepřátelský blok. Země a národy, které se nezalekly a dovedly se do posledního dechu bránit složitým válečným strojům a přesile, leckdy dobrovolně ustoupily, když narazily na lidskost a milosrdenství.


Vstaňte z dřímot jako lvové,
nezdolní vy zástupové -
setřeste pouta, jež vás dusila,
jak rosu, když vás v spánku zrosila,
jen hrstka je jich - a vás přesila!
(Shelley: Maškarní průvod anarchie)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm