Máš čelo nevěstky

30. listopadu 2018 v 13:06 | Misantrop
Josef Čapek: Nevěstka s konvalinkami (1917)

Jak prokážeš, že je tvá cesta dobrá, když vyhledáváš milkování? Proto také na svých cestách učíš zlým věcem. Pohleď: potřísnila jsi zemi svým smilstvem, svými zlořády. Máš čelo nevěstky, odvrhla jsi stud.


Mazlivé pohyby nic nejsou manželkám platny.
Naopak žena si početí překazí sama,
když milostné dílo chce mužovi oplácet bujně
a kyprými prsy i boky se rozvlní celá.
Svede tak rádlo z té pravé dráhy a brázdy
a znemožní vržení semene na pravé místo.
Nevěstky mají ten zvyk, a to ve vlastním zájmu,
ty nechtějí útěžek často a nechtějí ležet,
a také že mužům jde potom hladčeji soulož;
není toho však potřebí pro vdané ženy.


Nevěsta se vdává - nevěstka se dává. Maličký rozdílek, že?


Kdežto u polygamických národů najde zaopatření každá žena, je u monogamických počet vdaných žen omezen a zbývá velmi mnoho žen bez podpory. Tyto ženy ve vyšších vrstvách společenských živoří jako neužitečné staré panny, v nižších však musí konati nepřiměřeně těžké práce nebo se živit jako nevěstky, které však mají život velmi neradostný a zároveň nečestný, a přece jsou za těchto okolností nutné k ukojování mužského pohlaví. Žijí tedy jako veřejně uznávaný stav, k tomu zvláštnímu účelu, aby chránily před svedením ty ženy osudem omilostněné a zahrnuté přízní, které už své muže našly nebo smějí doufat, že je ještě najdou. Jen v Londýně jich je na osmdesát tisíc! Co jsou tyto ubožačky jiného než ženy, které byly při monogamickém zřízení tak strašlivě ošizeny! Skutečné lidské oběti na oltáři monogamie. Všechny zde uvedené ženy s tak bídným osudem jsou nutná záporná položka v bilanci evropské "dámy" s jejími nároky a domýšlivostí.


Když jsem žil ještě v Evropě (ach, žel, že to musím o křesťanech říci), bylo tam vše naplněno válkou, požáry, vražděním, loupením, przněním žen atd.! A když božská dobrotivost všechny tyto pohromy i se strašlivým morem a hrozným hladem zrušila a poslala ubohému utiskovanému lidu zase vznešený mír, rozbujely se různé neřesti rozkoší, obžerství, pitky, hry, nevěstky, frejíři a cizoložníci, a za nimi celá hejna jiných neřestí, až to došlo tak daleko, že každý se docela zjevně povyšuje utlačováním svých bližních, a přitom není šetřeno žádnou lstí, podvodem nebo politickým chytráctvím. A nejhorší je, že není naděje na zlepšení!


Přihlédni k věcem kolem nás: jak jsou dočasné a nicotné a jak dostupné třebas i chlípníkům, nevěstkám nebo lupičům!


Nedrž se povolného krále, bráhmana, který jí všecko, rozpustilé ženy, zlomyslného druha, vzpurného sluhy a nedbalého úředníka, jakož i toho, kdo neuzná dobrodiní. Královo jednání jeví se jako nevěstka různě; tu je opravdové, tu klamné, brzo zas urputné, jindy přívětivé, hned zas je lakomý, pak štědrý, tu a tam rozhazuje, onde má hodně příjmů.


Proč se sužuješ a trápíš, bratře, nad tím, že nemáš peníze? Jsi přece moudrý. Nevíš, že se majetek rozplyne jako podzimní mrak? Zda štěstěna nebo nevěstka zůstane někdy někomu věrná? I když je získáme a usilovně střežíme, necítí k nám náklonnost, ale zůstávají našimi nepřítelkyněmi.


Toť se tedy nalézáte v tajném lůně Štěstěny? - Ó vpravdě! - Jeť ona nevěstka!
(Shakespeare: Hamlet)


Nedychti v srdci po kráse ženy, ať tě svými řasami neuchvátí!
Nevěstce zaplatíš bochníčkem chleba, žena však loví drahou duši.
(Bible: Přísloví)


Stanislav jedl svůj chléb budoucnosti. Prostý pokrm dodávající veškeré potřebné živiny v racionálních proporcích. Ovšem, nedráždí rafinovaně patro, ani žádné chuťové orgasmy. Ale což není už dávno načase přestat s tím nesmyslným kultem jídla přežívajícím z dávných století, kdy hlavní zábavou bylo žrádlo, chlast, nevěstky a veřejné popravy?!


Zítra zase do roboty! Zase zpátky do lágru. Kam se hrabe zajetí babylónské starých Hebrejů! Tohle město není nevěstka babylónská, to je nevěstka políčská! Jak ji nenávidím!


Běda městu! Je samá přetvářka, je plné loupeží, kořistění nebere konce. To všechno pro mnohá smilstva Nevěstky, přesvůdné mistryně kouzel. Svým smilstvem kupčí s pronárody, svými kouzly kupčí s čeleděmi.


"Je mi líto lidí posedlých karbanickou vášní," řekl don Kleofáš; "přicházejí často do strašného duševního stavu. Mne se, díky Bohu, tahle neřest vůbec netkla."
"Máte jinou, která není o nic lepší," odbyl ho ďábel. "Myslíte, že je rozumnější milovat se s nevěstkami? Vy lidé jste opravdu divní: vlastní chyby nemáte za nic, kdežto chyby svých bližních prohlížíte mikroskopem."


Stává se, že kněží vezmou zlato a stříbro ze svých bohů a spotřebují je pro sebe, ba dávají z něho i nevěstkám.


Tak lid zavádí duch smilstva.
Vždyť sami kněží se spolčují s nevěstkami!

Lucas Cranach: Nevěstka babylonská (1534)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm