O něčem přirozeném

3. listopadu 2018 v 12:09 | Misantrop

Skutečně dobrá kniha je něčím stejně přirozeným a nečekaně a nevysvětlitelně půvabným a dokonalým jako divoká květina objevená na prériích Západu nebo v džunglích Východu.
(Thoreau: Chůze)


Země, ponechaná ve své přirozené plodnosti, pokrytá nesmírnými lesy, které sekera nikdy nezmrzačila, poskytuje na každém kroku své zásobárny a skrýše živočichům všeho druhu. Lidé, roztroušeni mezi nimi, pozorují a napodobují jejich činnost a dostupují tak až k pudu zvířat. Protože každý druh má jen svůj vlastní pud a člověk asi žádný, který by mu zcela náležel, přivlastní si je všechny a živí se současně většinou rozličných potravin, o které se jiná zvířata rozdělují.


Navracení Země do její přirozené nádhery a skoncování se zbytečným utrpením lidstva jsou veselé myšlenky - nemá smysl soužit se v tomto zhoubném temnu.


Pokud člověk sám se chystá omezovat počet lidí, není to přirozené, ale "humánní". Pokud je plození jako takové omezováno a počet porodů klesá, nastoupí namísto přirozeného boje o bytí, který nechá naživu jen ty nejsilnější a nejzdravější, chorobná touha "zachránit" za každou cenu i ty nejslabší a nejvíce nemocné, čímž zasévá zárodek potomstva, které bude stále ubožejší, čím déle potrvá tento výsměch přírodě a její vůli.


Silní neumírají přirozenou smrtí.


Je nutné, aby se nejprve sdružovali ti, kteří nemohou být jeden bez druhého. Tak se sdružují žena a muž za účelem plození (a to nikoli na základě záměrné volby, nýbrž jako u ostatních živočichů a rostlin z přirozené touhy zanechat po sobě takovou bytost, jakou jsou oni sami).
(Aristotelés: Politika)


Užívat přetvářky, kdykoli se naskytne k tomu vhodná chvíle, je ženám docela běžné a přirozené, jako přirozeně užívají zvířata při útoku svých zbraní.


Pěstoval si svou přirozenou divokost. Držel si tím lidi od těla a chránil se, aby ho neobtěžovali. "Chtěla jste něco?" zeptal se, skoro jako by mluvil s dotěrným pouličním žebrákem.


Pravěké touhy potulné v nás vyskakují, zmítajíce se ve společenských poutech a poznovu ze zimního spánku procitá šelem přirozená povaha.
(London: Volání divočiny)


Gauner je naprosto přirozený a upřímný člověk... Dělá to, co je pro člověka naprosto přirozené. Vidí věc, která mu nepatří, ale je krásná, a proto ji ukradne. Vidí krásnou ženu, která mu nechce být po vůli, a tak si ji vezme násilím nebo podvodem. Je to naprosto přirozené. Ano, gauneři jsou ti nejupřímnější a nejzajímavější lidé, protože si ani nedovedeme představit hranice lidské špatnosti...
(Arcybašev: Sanin)


Lidská rozervanost zajisté má plodný kořen neblaženosti v tom, že lidé, byvše svedeni z přirozené cesty a hledajíce cíl, sahají nejspíše po tom, čeho dovolává se hlas jejich zkažených srdcí.


Tučňáci jsou nespokojeni s novým zřízením proto, že v něm žijí, a proto, že je přirozené, když si lidé na poměry stěžují.
(France: Ostrov Tučňáků)


Lidé, kterým je nyní něco přes čtyřicet, během svého života zažili zdvojnásobení světové populace. Je přirozené, že si myslí, že tento trend může pokračovat. Přirozené, ale - pokud lidé skutečně nejsou rozdílní od ostatních zvířat - mylné.


Kdyby lidé konali, co je jim přirozené, kdyby poslouchali hlas přírody ve svých myslích, vyvraždili by se navzájem. Je-li lidstvo přirozené, vyhladí se samo; není-li přirozené, vyhladí se také.


Je přirozeno, aby člověk byl pyšný na to, že hodně lidí pobil, - to tak povznáší a dráždí.
(Klíma: Soud Boží)


Snad jsme místo rozumem nadáni toliko nějakou vlastností, která dovede jen posílit naše přirozené neřesti; zdá se mu totiž, že příroda a rozum jsou dostatečnými vůdci pro rozumné živočichy, za něž se vydáváme, neboť nám ukazují, co činit a čeho se vystříhat.


Na první místo společenských přestupků se staví krádež, ale zbavování života všech tvorů (mimo člověka) se uznává za souladné s morálními zásadami a právem. Tak páté přikázání desatera je dále znásilňováno lidmi a národy kvůli domnělé přirozené potřebě masožerství.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Jelikož přirozené lidské instinkty vedou člověka ke hříchu, všichni jsou hříšníky a přijdou do pekla. Pokud tomu tak skutečně je, setkáte se tam se všemi přáteli.


Teologie je jen nevědomost o přirozených příčinách, uvedená v soustavu.


Všichni a všechno se rodí samo sebou a nic není rozeno jinými věcmi. Tak to je přirozená Cesta všehomíru!


Stačí jen milovat rozkoš, abychom se oddali pocitům sladkým; pokud se takový účinek nedostaví u všech, kdo jsou těmito vjemy zasaženi, vyplývá to u jedněch z nedostatku přirozené citlivosti a u většiny z toho, že je jejich duch příliš zaměstnán jinými myšlenkami.


Jsem spokojen, jestliže má žádost i nechuť jsou ve shodě s přírodou a jestliže své vůle i odporu a rovněž svých předsevzetí a záměrů a souhlasu užívám, jak je mi přirozené.
(Epiktétos: Rozpravy)


Měl jsem už od přírody sklon k filosofii a k tomu, co dobrého z ní plyne, a své přirozené sklony jsem ještě ze všech sil upevňoval, a tak když jsem dospěl do jinošského věku, netoužil jsem ani po úřadech, ani po poctách, ale hned jsem se snažil stát se pozorovatelem přírodních zákonů.
(Antická žeň: Chión)


Mluvme spolu o anarchii, o egoismu, o vegetariánství, anebo o eklektismu, zkrátka o čemkoli, a Já se vsadím, že dřív nebo později dojdeme k bodu, kde se rozejdeme v názoru a kde budeme mluvit sice oba o stejné věci, ale přesto každý o něčem jiném. Je to zcela normální, přirozené a v pořádku, třebas to zní smutně; ale jen proto to zní smutně, protože je zvykem stále ještě brát naši osamělost jako nějakou tragédii.


Nešťastný život, tedy bytí v neštěstí, je zlo. A jelikož je v přirozené povaze věcí, přinejmenším lidských věcí, že život a neštěstí jsou nerozlučně spojeny, můžeš říci sám, co z toho vyplývá.
(Leopardi: Fyzik a metafyzik)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm