Před šípem se nikdo neskryje

28. listopadu 2018 v 14:06 | Misantrop

Apollónův šíp je rychlejší a nikdy se nemine cíle.
Před šípem z božského luku se nikdo neskryje.


Šípem ostře nabroušené ironie nemíjím se cíle, jejž tak přesnadno lze zasáhnouti!


A Villiers se opět strefuje šípem ironie do tuctového čtenáře: "Račte si přečíst přiložený návod! Pročtěte jej pozorně a pečlivě, a nikoliv zběžně a povrchně (jako čtete, milý čtenáři, právě teď moje řádky)." (a moje též!)


Šíp, který zabíjí, je jejich jazyk, jejich ústa mluví lstivě.
S bližním mluví o pokoji, ale ve svém nitru strojí úklady.


Kletba?
Nelekej se toho slova!
Je to šíp, jenž sotva kůži protkne,
zato ale v krvi plamen roznítí.


Ne, zbožný otče, té myšlenky se zhosť a nevěř,
chabý lásky šíp že může protknout zocelenou hruď.


Nerozeženou duševní úzkost a temno
denního světla šíp ani paprsky slunce;
dokáže to však rozum a přírodní věda.


Rozumný člověk má si počínat jako prozíraví lukostřelci: Když se jim cíl zdá příliš vzdálený, zamíří vysoko nad něj, ne protože by snad hodlali vyslat šíp do takové výše, ale protože doufají, že s pomocí tohoto vysokého zaměření doletí na vytčené místo.


Člověk není šíp, který letí od počátku až do konce stále jedním směrem a k jednomu cíli.


Když se šíp mine cíle, viní z toho střelec sama sebe, a ne druhého člověka.
Tak si počíná i mudrc.
(Konfucius)


Za Krokovy vlády vrátilo se požehnání veškerým krajinám. Všude si mohli hleděti klidného díla. Oštěp a šíp a všeliká zbraň hubila jen šelmy.


Člověk zabil lva šípem, mečem, prakem. Avšak Horla učiní z člověka totéž, co my jsme učinili z koně a dobytčete; pouhou mocí své vůle udělá z nás svůj majetek, svého otroka i svou potravu. Běda nám!


Šíp uvízl zvířeti v boku. Krvácejíc napjala laňka poslední síly, dostala se na břeh a klesla k nohám neznámého muže dlouhých vlasů a nestříhané brady. - Kníže i jeho průvodci pak viděli, že se sklání nad raněným zvířetem, vytahuje opatrně šíp a vztahuje svou žehnající dlaň nad rozšklebenou ránu. Laňka vděčně líže ruku, která jí tak rychle a vydatně pomohla - rána se zacelila. Lovci stojí jako přimrazeni údivem. Něžné jednání cizího obyvatele lesa bylo v příkrém rozporu s jeho divokým vzezřením.


Staří Řekové přiřkli bohyni Artemidě, panenské to ochranitelce přírody a zvěře, do ruky luk a šíp. Ale Já si přesto představuji Artemidu jinak: Její čisté panenství má symbolizovat její neposkvrněnost zvířecí krví. Ona sama, žena člověka, s božským vínkem ve vlasech, nemá zabíjet, ne. Neboť ten její luk a šíp má mít na ochranu zvěře a přírody před lidmi! Nikoli, aby sama ztělesňovala ideál zabíjení!


Afrodito, s tětivy zlaté
nevysílej na nás šípu
nechybného, kaleného touhou!


Venušin šíp a bohové nenesou vinu,
když stvoření nevalné krásy si přítele najde.
Vždyť nejednou sama svým chováním způsobí žena,
umí-li vyjít vstříc a je pěstěná pěkně,
že si s ní navykneš lehko žít pod jednou střechou.


Marko ucítil, že nastává čas rozloučení s tímto světem. Vystřelil šíp do moře a pravil: "Až od mořského dna šíp vyplyne, vstanu k novému dlouhému životu."

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm