V džungli jsem se narodil, v džungli také umřu

25. listopadu 2018 v 11:21 | Misantrop

V džungli jsem se narodil, zákona džungle jsem poslušný.


Jakmile Tarzan vstoupil do džungle, ihned vyšplhal na strom. Zmocnila se ho radost ze svobody. Toto je přece pravý život! Takový má rád! Civilizace člověka svazuje, šaty jsou na obtíž, nic se nemůže vyrovnat životu v takovéto divočině.
(Burroughs: Tarzan, syn divočiny)


Neobtěžuji se s oblékáním. Je to paráda - cítím se jako Mauglí, dítě džungle. - Slunce zapadá a Já ještě stíhám vrátit se zpátky k potůčku a nabrat z něj vodu do lahve na nadcházející noc. Stále nahý žíznivě piji.


S láskou vzpomínám na Peterovu zahrádku vysoko v seychellských horách, kde na jeho zavolání přilétal z džungle jakýsi ptáček a dal se krmit. To bylo úžasné. Je krásné žít s divokými zvířaty a vědět, že i ona vás přijímají, nebojí se vás a nejste jim proti mysli.


V prvopočátečním nadšení jsem vždy odlétal do tropů jako naprostý zelenáč a bláznivý snílek, jako nevyléčitelný, krátkozraký a beznadějný romantik, jakkoli krásný, leč nejasnozřivý, vrhnuv se do džungle takřka po hlavě, nahý, bez jídla, bez peněz, bez dokladů, bez přístřeší, bez přikrývky, zato s velkým sebevědomím, nabytým počas snění, se sebevědomím, jež se zdálo být neotřesitelným vládcem nad přírodou i nad osudem. - A než pracovat, to raději důstojně zemřu kdesi v džungli hlady a vysílením.


Jestliže v džungli hladovíš, pozoruj opici! Můžeš sníst všechno, co sní ona!
(Bitsch: Do hlubin džungle)


Nikdy v životě již nepracovat, utéct do tropické džungle a tam žít svobodně jako divé zvíře.


Stejně budu muset jednou do té džungle opravdu utéct, protože takové ponížení dlouho nevydržím. První myšlenka je vždycky správná.


Už toho mám dost. To je jen začátek. Na konci budu zase stát na okraji džungle a vítězně jako orel přehlížet hrdým zrakem krajinu.


Sem návrat byl tak hladký,
nuže vítej nám tu zpátky!
Zde šatů, bot nyní se zbav,
jak to káže ten džungle mrav!
Celičká džungle kyne ti:
"Jen zpátky, zpátky k zvířeti!"


Při delším pobytu v džungli si člověk velmi rychle osvojuje pudovou obezřelost zvířat.


K tomu, abychom se znovu naučili Zákonu džungle, postačí malý, bezohledný, jízlivý nápad. Každý verš je infernem. Každé slovo jazykem ohně. Plameny Pekel šlehají s nelítostnou prudkostí ... a očišťují! Čtěte dál a učte se Zákonu.


Setonova kniha Dva divoši formovala moje prvotní dětské vnímání světa a nesmazatelně se mi vepsala do paměti a navždy určila mé životní směřování. Knihu jsem, žel, zbrkle prodal, spolu s ostatními mými knižními klenoty, když jsem kdysi sledoval cíl stát se divokým zvířetem a odstěhovat se natrvalo do tropické džungle. A co tam - s knížkami?


Skutečně dobrá kniha je něčím stejně přirozeným a nečekaně a nevysvětlitelně půvabným a dokonalým jako divoká květina objevená na prériích Západu nebo v džunglích Východu.
(Thoreau: Chůze)


V Šatapathabráhmaně, jedné z nejstarších sbírek obětnických výkladů, se dočítáme, jak bůh ohně Agni začal vypalovat džungli směrem na východ a jak v jeho stopách kráčel se svým lidem Vidégha Máthava, náčelník kmene od řeky Sarasvatí, která právě v době vzniku bráhman zmizela navždy v písku rádžasthánské pouště.
(řeka Sarasvatí dnes neexistuje; prostě zmizela, vyschla. Její vyschnutí nápadně koreluje právě se zmíněným vypalováním džungle, pastevectvím a zemědělstvím - a nikomu to zřejmě nepřipadalo a nepřipadá divné... - pozn. Mis.)


Neumím nic opravovat. Jsem jako tygr. Když neuspěji při prvním skoku, stáhnu se s mručením do své džungle.


Dole pod kopcem se plíží podél potoka kocour. Za chvíli odtud odchází vítězoslavným krokem panské šelmy a v zubech si jako kořist odnáší uloveného hraboše. Jako nějaký tygr v džungli.


Džungle nesčetných stromů a liánových pletenců - takhle se Waltru Bidlakovi vždycky jevily společenské večery. Hlučná džungle; a on v té džungli bloudil, pokoušel se proklestit si stezku její bujnou spletí. Lidé představovali kořeny stromů a jejich hlasy pně a klátící se větve a komíhavé liány - ano, a také papoušky a brebentivé opice.


Jeden požírá druhého, aby přežil. To je zákon džungle, vzpomínáte? Důsledně pojaté přikázání "Nezabiješ!" z Mojžíšova desatera, které bychom vztáhli na všechno živé, by mělo pravděpodobně katastrofální dopad na život jako takový. Život, tak jak ho známe, jak ho milujeme nebo jím opovrhujeme a na jaký jsme zvyklí, v jeho pestrosti a kráse, by patrně přestal existovat. Stali bychom se nepochybně svědky nové, podstatně zredukované dimenze života, který tu již na samém počátku byl a jistě bude i na konci. Ale valná část lidstva by se nenajedla!


Podle mne se však tenhle svět a jeho příroda neřídí žádnou etikou, která by se shodovala s veganstvím. Jediná morálka přírody je zákon džungle neboli zákon silnějšího neboli zákon vraždy neboli boj o život. Proto musejí být všechny úvahy z hlediska mravnosti zákonitě chybné. Kdo takto (eticky) přemýšlí, nevytváří tedy žádnou vyšší pravdu, ale jen prachsprostou demagogii.


Všechno moje zlo, jež mi hrozí neustále v tomhle násilném a krutém světě od těch, kteří tím chtějí jejich dobro, vzniká ze zákona silnějšího neboli zákona džungle, v přírodě zjevného, v lidské společnosti skrytého. Ovšem u lidí je jako vždy všechno zkřiveno a přehnáno a zle pochopeno. Zákon, v němž silnější vyhrává a přežije, je u lidí zdeformovaný na pravidlo, že silnější musí bezpodmínečně zahubit všechno slabé. Jenže kdo je skutečně silný, ten nepotřebuje v panické hrůze do všeho kolem sebe mlátit. To je spíš známka ztráty jistoty o své domnělé síle. Skutečně silný a sebou jistý si může dovolit dávat milost. Teprve tak projeví skutečnou sílu.


Úspěšně vzdorovat nepřízni světa - a to i světa lidí, jenž se stále řídí zákonem džungle - můžu pouze fyzicky silný; i tzv. morální principy jsou diktovány z pozice síly.


Až přiletí bomba, neptejte se proč
Protože odpověď najdete u sebe
Nikdy vám nebyla vražda odporná
Nikdy jste se nepostavili proti zabíjení
Přijali jste ten zákon džungle

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm