Ze střev nečistých (střeva v literatuře a filosofii)

9. listopadu 2018 v 14:35 | Misantrop

Masožravci mají krátkou délku střev, aby bylo možno rychle vyměšovat rychle hnijící částice masa. Býložravci mají střeva delší.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Napovídá se toho mnoho o zdravotním prospěchu, o lidské přirozenosti, o tvaru zubů, o vlastnostech zažívacích šťav, o délce střev - jen o duši neslyšíme nic. Je-li naše duše dobrá, maso nejíme; je-li zlá, maso přímo hltáme a nějaký důvod si už pro to najdeme, abychom maso jedli s klidným svědomím. Nezáleží, zdali jsme ustrojením těla býložraví, masožraví či všežraví - záleží jen na naší duši, čím se budeme živit. Můžeme být stokrát tělem holubicemi - ale máme-li duši dravce, budeme se chovat jako draví sokoli. Člověk má všecky tělesné znaky býložravce, ale duši má krutou jako šelma. Slované měli vždy pověst holubice sivé - ale je-li potřeba, změní se rázem v jasné sokoly!


Mistr Šukadéva tvrdil, že pro zdraví člověka je velmi užitečné jíst co možná nejvíc syrové stravy, neboť právě ty její nestravitelné součásti, které vycházejí z těla nespotřebovány, čistí a masírují žaludek a střeva, což je velmi důležité.


Syrové ovoce a zeleninu tráví žaludek nejrychleji a dá se toho bez přežrání sníst jen kolik je nutné k zasycení. Obsažená voda v čerstvém ovoci spolehlivě zajistí časté odplavování každé škodliviny z těla. Střeva pracují naprosto bezchybně.


Celý den trpím střevními potížemi. Příčina bývá v takových případech vždycky stejná: znečištěná voda. Je čím dál těžší nalézt v přírodě čistý zdroj vody. Na vině je samozřejmě - jak jinak - zločinnost člověka. Sama příroda je znečištěna, otrávena lidskostí, tudíž také voda i v těch nejmenších lesních potůčcích bývá často zkažena, vyvěrajíc z otrávených podzemních vod, kam z okolní lidáky zamořené půdy pronikají všechny ty jedy z průmyslové a živočišné výroby. Hrozím se dne, kdy bude otrávena všechna přírodní voda, všechny lesní plody, všechen vzduch. Ten den, kdy všechno, co pijeme, jíme a dýcháme, bude muset být uměle upraveno, aby nás to neotrávilo, bude také dnem zpečetění naší závislosti na civilizaci a tudíž také dnem, kdy skončí veškerá možná svoboda na planetě Zemi, dosud stále možná. Masové vymírání druhů, jehož jsme v nynější éře člověka na Zemi svědky, je nutno přičíst také tomu tragickému faktu, že příroda je začlověčená lidskými jedy, jež divoká zvířata nemají jak neutralizovat.


Tolik rozličných látek je v bylině každé,
takové pestré je složení každého zřídla.
Z toho všeho pak vzejde jediná bytost
s kostmi, krví i teplem, s žilami, čivy,
střevy a mízou.


Nacházím na zemi zbytky nějakého v noci uloveného a rozcupovaného černého ptáka. Z jeho ostatků zbývá jen pár krvavých kostiček, peří a střeva. Nechutný obrázek.


Mrtvé tělíčko spadlého sojčího mláděte si už někdo odnesl a teď mu možná ještě leží v žaludku; nebo už mu neleží v žaludku, ale rozkládá se ve střevech; anebo už možná není ani v těch střevech, nýbrž přeměnilo se v hromádku trusu; a možná už i ten trus se proměnil v úrodnou lesní prsť. Koloběh života a smrti se nikdy nezastaví - to věděli naši slovanští předkové také velmi dobře.


"A což vy pozemšťané neživíte se bylinami?"
"Leda blázniví vegetariáni! My ostatní rozumní lidé jíme maso..."
"Maso?" zděsil se Blankytný.
"Jest to prostě maso prasečí, rozsekané na drobno a nabité do čistě vypraného střeva, které..."
Nedomluvil. Blankytný klesl ve mdlobách na podlahu.


Ať ti ta svíčková ucpe střeva ještě mimo mozek!


Člověk se nezmění k tvému obrazu, a zatímco ty si spokojeně spíš a sníš bláhový sen o jeho mravním vývoji, on po nocích dál střílí a zabíjí a ve tmě s děsuplným chrčením dál vyvrhuje střeva svých obětí.


Dbejte velice na to, abyste neprořízli střeva, ježto znečistí všechno okolo bakteriemi a výkaly (stane-li se to, důkladně vše očistěte). Nejlepším způsobem, jak tomu předejít, je držet nůž uvnitř břišní stěny ostřím ven směrem k vám a postupovat opatrně dál. Udělejte řez okolo řiti a zavažte jej nití či provázkem, což je tzv. "zátka". Ta zabrání znečištění trupu možnými zbývajícími zbytky ve střevě.
(Euthanasijská církev: Úprava lidské mrtvoly ke konzumaci)


Ačkoli měli Egypťané značné anatomické znalosti, vážili si více než mozku plic, jater, žaludku, ba i střev, nejvíce však srdce, tedy instinktu.


S plným bříškem jsem se šťastně vrátil do úkrytu. Plná nálož čerstvých višní a třešní rozhýbala má střeva, a tak jsem letos vůbec poprvé použil svůj lesní záchod. Sedí se na něm v podřepu velice dobře v té nejlepší a nejpřirozenější poloze pro takový tělesný úkon a zároveň mi pohodlný posez umožňuje v klidu a tichu lesa přemýšlet a hloubat. Na záchodě se přemýšlí nejlíp. Na záchodě tělo vyměšuje odpadní látky, ale mysl na něm zároveň přijímá živnou látku k přemýšlení. Dokonalá souhra mysli a těla.


Zkoumání ledví je typickým znakem zvířete v kleci. Ta zahloubanost, svědomitost, mravní muka jdou leckdy až k mezím sebepoškozování, kdy zvíře již nelomcuje marně mřížovím a nesápe se na své věznitele, leč místo střev trýznitelových trhá své vnitřnosti na kusy, nikoli katanovy.


Nikdy se nemůže naplnit vztah mezi mužem a ženou; nikdy to nemůže vyjít: je tu metafyzický spor, a protože lidé jsou banální, je tato metafyzičnost, nemožnost uspokojivého vztahu mezi mužem a ženou oblečena do banálního roucha. Jaká podlost, jaká škoda! Napřed zamilovanost (nikdy láska) a pak svatba v kostele, a teď - vyhřezlá střeva. Vyhřezenci.


Je-li sex popudem k rozmnožování, pak je hlad popudem k vyprazdňování střev.


K čemu je slepé střevo? To nemá žádnou hodnotu, nemůže konat žádnou prospěšnou službu. Je to jen číhající záškodník, jehož jediný životní zájem je čekat v záloze na zbloudilá zrnka vína a vyvolat s jejich pomocí přiškrcení kýly.
(Twain: Nejnižší živočich)


Když žijete svobodně, často se vám stane, že nemáte čas si všímat s přepjatou hypochondrickou citlivostí, kde vás co píchne. Ve slepém střevě mě také občas zabolí - a také s tím hned neběžím k nejbližšímu felčarovi se skalpelem v prackách, navlečených do gumových, hygienicky čistých, chirurgických rukaviček.


Je zcela totéž, kloní-li se člověk před svým šéfem nebo před Hospodinem; buď je úplně Rovný a Volný neboli Bůh, nebo rabské střevo.
(Klíma: Egosolismus, Egodeismus)


Hloupých a nevědomých davů
bitka zajala
ta jejich srdce tak, že nedala
ni milost stádům zvířat nevinných,
by z jejich šlach a ze střev nečistých
se oběť nestala, ne bohům k díku
snad, ke všední však službě smrtelníků.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm