A znáš přísloví...

7. prosince 2018 v 14:03 | Misantrop

Dobré pole neprodávej, vole!
(V příslovích tohoto druhu v nejpěknějším světle se nám ukazuje pokojný, pracovitý, trpělivý život Slovanů a jejich láska k rolnictví. Má-li který národ pravdivější a hojnější přísloví o tomto předůležitém předmětu, nechť se s nimi vytasí, ač my o tom velice pochybujeme. Orba a hlavně orba to je, jíž národ slovanský v nepříznivých okolnostech nejen své bytí si zachoval, a orba to bude - ne pak šmejdy židovské a kramářství - která bytí jeho věčným učiní, jsouc nejpevnějším základem jeho zdraví, štěstí a spokojenosti.)


Raná antika zřejmě považovala dlouhé vlasy za mužnou ozdobu, zatímco krátké vlasy byly naopak spíše známkou kynaidů čili neřestníků oddávajících se homosexualitě! Blíže pravdě se tak nezdá být ono temně středověké přísloví "dlouhé vlasy - krátký rozum", jako spíše opak: Krátké vlasy, krátký rozum.


V Japonsku, to byl středověk! Snad nejlépe vystihuje tehdejší ovzduší toto japonské přísloví: "Mezi muži jest první válečník, mezi stromy jest první sakura."


Jak se ubránit opilství? Pohledem na opilce.
(Čínské přísloví)


Častý smích není nikterak znakem rozumného muže, podle přísloví: Mnoho smíchu, málo rozumu. Není třeba hledat proti tomu nějaký lék, protože je to nejen veselá nemoc, ale mnohého také přejde dříve, než je mu příjemné.


Nejstarší přísloví je možná: Příliš mnoho škodí.


Kéž blahé jitro, jakož praví přísloví,
se ze šťastné nám matky noci narodí!
(Aischylos: Oresteia)


Chytrý se rád učí, blbec rád učí (přísloví).
(Čechov: Zápisník)


Možná že odeznění vášní znamená počátek moudrosti, chcete-li pozměnit přísloví.


Když zaslechnu tvrzení, že ti nejméně citlivější jsou, celkem vzato, nejšťastnější, vybaví se mi indické přísloví: "Lépe je sedět než stát, lépe je ležet než sedět, ale nejlepší ze všeho je smrt."


Vaření a alchymie
téhož druhu učení je
(Hindské přísloví)


Je přece známá věc, že panstvo mívá všelijaké choutky, kterým ani učiněný mudrc nerozumí; však přísloví nadarmo neříká, že co pán prosí, to být musí.


Proč jsou sluhové oltáře nejobávanější z lidí? Proč máme podle španělského přísloví "vyhýbat se předku žen, zadku muly, hlavě býka - ale mnichu ze všech stran"? Skoro všechna přísloví se zakládají na zkušenosti a bývají skoro vždy pravdivá. Čemu máme tedy přičítat zlovolnost mnichovu?


Dobře praví přísloví:
Druh a přítel šelmy
budiž podezřelý velmi.


Znáš přísloví: "Nečiň jinému nic dobrého a on ti neudělá nic špatného?" To je velice pravda! "Čiň jiným dobře, aby i oni ti dobře činili..." - nic hloupějšího nemohl si kdo vymyslit! Nechceš-li, aby ti jiný učinil zlé, učiň mu je dřív. Chceš-li, aby ti jiní dobře činili, šlápni jim na krk a mrskej je, - pak budou, otroci, dělat, co jen budeš chtít! Nechceš-li, aby ti jiní dobře činili, je nejlepší prostředek k tomu činit jim dobré: staneš se jim směšným, budou tebou házet jako hadrem, staneš se jejich otrokem, budou se na tobě mstít za to, že jsou ti zavázáni, - a nenajdeš horších nepřátel! Budou tě nejen nenávidět, ale i tebou opovrhovat a tudíž se tě nebát a na tebe si dovolovat...
(Klíma: Bílá svině)


Nebo rozkošně immorální přísloví: nehas, co tě nepálí, - tj. chytne-li na někom oděv, a ty bys mohl lehce oheň uhasit, nech člověka uhořet! tebe to nepálí!


Jejich nejčastěji používaný orgán se nachází mezi nohama, kdežto můj sídlí v hlavě. To je ten základní rozdíl mezi Mnou a Jimi. To způsobuje, že se mezi nimi cítím jako mladý bůh mezi prasaty v chlívku! Přesně podle starého sumerského přísloví: "Jsem plnokrevným ořem, leč zapřažen jsem s mulem, a musím tahat slámu a rákosí."


Skupiny hlásící se k "bílé" magii tvrdí, že pokud na někoho sešlete kletbu, vrátí se vám trojnásobně jako bumerang, přesně podle přísloví o kopané jámě. Je to jen další známka životní filozofie poznamenané pocitem viny, jíž se drží tyto novopohanské, pseudokřesťanské skupiny. Dobré víly by se chtěly ponořit do čarodějnictví, ale nedokáží se rozejít se stigmatem, které je s ním spojeno.


Nemusím číst talmud; docela mi stačí pro názorný příklad na to, jak jsou Židáci mešuge, ta jejich obřízková zvrhlost. U nás se tomu říká příslovím "Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě". Židáci by mohli mít přísloví "Proč dbát na pohlavní hygienu, když si můžeme ufiknout kus čuráka". A z téhle pokoutní nechutnosti při matném světle osmiramenného svícnu vzniklo křesťanství, jímž je zamořen západní svět! No, taky to podle toho vypadá.


Je-li křesťan skutečně ovce, pak je to ale jedině taková ovce, která je nakažená vzteklinou. A myslím, že ono prastaré přísloví: "Vlk v rouše beránčím" (viz Mt 7,15) vystihuje biblický pronárod ze všeho nejlépe.


Stále naříkají, že jim někdo jiný kazí jejich pozemský ráj. Neustále musejí proto dozírat jeden na druhého a připomínat mu, aby "se choval jako člověk", a ne jako zvíře (případně jako prase, hyena apod.), aby nezapomněl projevovat svou "lidskost"; Řekové mají dokonce přísloví: "Jak krásný je člověk, je-li člověkem"! Toto zjevné rozdvojení vlastní identity, tato do očí bijící schizofrenie lidského druhu, je mi nepochopitelná. Jako by ostatní zvířata měla někdy podobné potíže se svojí totožností!


Jedno řecké přísloví říká, že člověk je krásný tvor, je-li člověkem. Správně by to přísloví mělo znít takhle: Člověk je krásný tvor, není-li člověkem.


Slabé jsou nohy chromého i přísloví v ústech hlupáků.
(Bible: Přísloví)


"Slyším, že v cizině kacířů nám spílají."
"Jest napsáno ve svatém čtení: Blahoslaveni, když vám bude láno," pravil Vojta od Pávů, "a znáš přísloví: Mnoho by bylo plátna míti, by chtěl každému ústa zastříti. Ať si tam za horami mluví, co jim libo; však tuto v zemi České dáme bohdá každému hanci odpověď, že oněmí na věky!"

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm