Myšlenky, které lichotí ješitnosti

6. prosince 2018 v 14:03 | Misantrop
Alexander Johnston: Sobotní večer

Všechny myšlenky, které lidé svorně přijímají, jsou myšlenky, které lichotí jejich ješitnosti nebo jsou v souladu s jejich nadějemi, myšlenky útěšné - a málo záleží na tom, mají-li pevný základ nebo ne.
(France: "Nepiš")


Stendhal nejen že umí psát; totiž že umí půvabně poskládat větu a vložit do ní vždy nějaké milé překvapení v podobě jemného vtipu, nejušlechtilejšího francouzského espritu, hluboké myšlenky, skoro nepostřehnutelné satirické narážky, strefující se do lidské ješitnosti, hlouposti, náboženství či vysmívající se každodenní všední banálnosti, ale i jeho hrdinové jsou půvabní a milí.


Někteří duchaplní lidé ve své vzteklé ješitnosti dokonce několik výtisků nedávno spálili. A to ani nemluvím o nadávkách, jejichž zuřivost mi neméně lichotí.


Sám své knihy nikomu nečtu.
Tohle těší ješitné lidi, když nedbají,
zdali tak činí bez vkusu anebo nevčas.


Kant sám, kdyby byl natolik poctivý, by jistě po pravdě odpověděl, že to napsal jen tak z čiré nadutosti a ješitnosti a kvůli penězům, a že počítal s tím, že to stejně nikdo nebude tak pozorně číst, nepochopí to a hlupáci to budou obdivovat právě proto, že tomu nerozumí. A hloupoučký naivní žáček Arthurek Schopenhauerů mu sedne na lep a rozebírá ty kantovské nesmysly a výplody chorého mozku jako kdovíco významutvorného!


Kniha dostává ve všeobecném obrazu světa své místo jako kamínek mozaiky a tím pomáhá utvářet tento obraz v čtenářově hlavě. Jinak vzniká divoký zmatek naučených věcí, které jsou bezcenné a které na druhé straně posilují ješitnost jejich nešťastného majitele.


Egoismus je bytostný každé věci v přírodě.
Zcela zvláštně to vystupuje v ješitnosti a samolibosti.


Měřítko vyspělosti podle inteligence je měřítko čistě "lidské", což znamená antropocentrické a tak směšné, jak jen antropocentrismus může být směšný - je-li ovšem ješitný omyl ještě vůbec k smíchu.


Co jim nevoní, co jim nejde pod fousy, co je usvědčuje ze lži, co neodpovídá jejich ješitnosti, co nepotvrzuje jejich dominanci - to je jakoby nepřesahuje, nad to se cítí být povzneseni, to vidí hluboko pod sebou. A je toho tolik!


Ješitnost učitelů morálky. - Vcelku nepatrný úspěch učitelů morálky je vysvětlitelný tím, že toho chtěli příliš mnoho najednou, že byli příliš ctižádostiví: přespříliš toužili vydávat předpisy pro všechny. To ale znamená bloudit v neurčitostech a promlouvat ke zvířatům, aby se z nich stali lidé: jaký div, že to zvířatům připadá nudné!


Doznávám, že jasné poznání, jak lhostejni jsou k nám téměř všichni lidé, je podívaná, urážející naši ješitnost; ale koneckonců musíme lidi brát tak, jací jsou; být popuzeni důsledky jejich sebelásky je tolik, jako bychom si stěžovali na jarní sněhové přeháňky, na horko v létě, na podzimní deště a na zimní mrazy.


K temnu je lidstvo zrozeno!
Jeho nejspirituelnější pudy jsou ješitnost a šizení bližního-šejdíře.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Do Monaca, kde hrají o peníze, lidé jezdí dělat neplechy nebo shánět peníze a předvádět všemožné kousky nízké ješitnosti, hloupé pýchy, bídné závisti, a vůbec předvádět lidského ducha, jaký je, totiž plazivý, nevědomý, zpupný a prodejný.
(Maupassant: Julie Romainová)


Přesto se člověk po všechna staletí pokládal za krásného. Myslím, že věří ve svou krásu spíš jen z ješitnosti, že však vskutku krásný není a tuší to.


Za všechno si mohou sami. Většinou se utápějí v slzách z nevydařených partnerských vztahů, z nezdarů v kariéře, z nevyplněných ješitných malicherností nebo z pádu do jámy, která byla jimi přichystána pro někoho jiného.


Má ústa jsou ochotna v kteroukoli hodinu dne vypouštět jako umělý dech proud lží, jež tvá malicherná ješitnost přísně požaduje od každého smrtelníka. Není mi mnoho let, přece však již cítím, že dobrota je pouze seskupení zvučných slabik; nikde jsem ji nenašel.


Často si také myslívám, že láska k člověku neděje se z opravdové lásky, jako spíše ze strachu před zuřivou ješitností člověka, jemuž nebyla obětována úcta smrtelníků a k jehož pyšnému frňáku se nevzneslo dost dýmu z kadidla a dost kouře z továrních komínů.


Mohu nazvat svatou horlivostí nakvašenost své ješitnosti?


Ješitnost žen, i kdyby nebyla větší než ješitnost mužů, je špatná v tom, že se vrhá na zcela hmotné věci, totiž tělesnou krásu, a potom na cetky, šaty a nádheru. Ješitnost mužská vrhá se často na výhody nikoli materialistické, rozum, učenost, odvahu atd.


Tihle politikové jsou horší než herečky. Náramně ješitní.


A tak se z určité dávky ješitnosti, která je vždy blízká příbuzná hlouposti, bude velká část politiků stranit všech opravdu významných, těžkých konceptů budoucnosti, jen aby ani na okamžik neztratili momentální sympatie širokých vrstev obyvatelstva.


"Co je vlastně tvým cílem? Chceš se stát Napoleonem? Či náčelníkem banditů? Či myslitelem? umělcem? objevitelem?"
"Vesměs povrchní pojmy, vytvořené obmezenými ješitnými ctižádostivci. Nechci se stát: Jsem!"
(Klíma: Utrpení knížete Sternenhocha)


Zaslechl jsem náhodou, že prý vypadám jako Jožin z bažin. Ó, ano, ano, to beru! Kdybych byl ješitný, tak by mi to lichotilo! Vystupuji z bažin, žeru hlavně měšťáky, jmenuji se Jožin!


Někdy to zabolí, podceňují-li mne, ale takové ješitnosti jsem dalek. Lidé s ambicemi jsou otroci své vlastní ješitnosti. Já jsem svobodný.


Zkroť svou ješitnost, říkám ti zkroť ji.
Uč se od zeleného světa, kde může být tvé místo.
(Pound: Co jsi miloval...)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm