Sem nevcházej, kdo lichvář, lakomec

1. prosince 2018 v 12:25 | Misantrop

Sem nevcházej, kdo lichvář, lakomec,
žrout, mlsavec, jenž vezdy hromadí,
kdo myšolap a lstivý hltavec,
jenž křivou plec, nos ploský, ve měšec
svůj nikdy přec dost peněz nevnadí.
Nic nevadí mu, kterak podvádí,
a v úkradí jen hrabe s lačnou tváří.
Ať bídná smrt ho na místě tu zmaří.


Lakomec vždy si najde, proč by odepřel.


Tuhá, krutá zima je velmi těžkým obdobím pro všechna zvířata, která si obtížně hledají potravu ve sněhem zaváté mrtvé zimní krajině. Vy máte, lakomci, plné sýpky s nastraženými pastmi na myši, ale pro zvěř je vaše dojemná ladovská zimní scenérie smrtonosnou pouští.


"A co myslíte," ptal se dále Candide, "mordovali se lidi vždycky tak jako dnes? Byli to vždycky takoví pálení prolhanci, zrádci, nevděčníci, zloději, slaboši, lidé kam vítr tam plášť, zbabělci, závistníci, žrouti, ochmelkové, lakomci, ctižádostivci, vzteklouni, klepaři, prostopášníci, fanatici, pokrytci a hlupci?"


Lakomec sám je svojí bídy příčinou.


QUIS DIVES? QUI NIHIL CUPIT. QUIS PAUPER? AVARUS
Kdo je bohatý? Kdo po ničem netouží. Kdo je chudý? Lakomec
Za autora výroku je považován Biás, jeden ze sedmi mudrců.


Ohavný je hřích, jenž sobě samému se protiví; lhář totiž nanejvýš nenávidí lži; pyšný nesnese pyšného, lakomec lakomce, zloděj zloděje a podle tohoto odporu se poznává dobré i zlé.


SEMPER AVARUS EGET
Lakomec vždycky strádá
Tj. nikdy nemá dost.


Jednou chtěl Mínós vzdát oběť bohům a prosil Poseidóna, aby mu poslal z moře obětního býka. Poseidón jeho přání splnil. Z moře vystoupil překrásný bílý býk, radost se na něho podívat. V Mínóovi se probudil lakomec. Rozhodl se, že toho býka neobětuje, že ho přiřadí ke svým stádům. - Ale Poseidón se mu krutě pomstil. Mínóova manželka se jmenovala Pásifaé. Božstvo jí pomátlo hlavu a královna se zamilovala do toho nádherného býka. Narodilo se jí zvláštní dítě, podobné člověku i býku. Vyrostlo v pověstnou obludu, a proto ji král chová v labyrintě.


Prostota obžalována byla od Soka, že některé dobré lidi zhaněla, lichvářům lakomců, pijanům ožralců spílajíc a nevím co víc přemluvivši.


Tučné svini řiť mažeš.
(Boháčům či lakomci dary dávaje, a velkopodnikům poplatky a státu daně odváděje.)


AVARUS MAGNAS INTER OPES INOPS
(Horatius, Ódy 3,16,28)
Lakomec je chuďas při svých velkých statcích


Měšťané, řemeslníci, ženy staré, mladé, studenti v pláštích, všichni se před radní věží tlačili, na špičky vystupovali, hrdla natahovali, oči vyvalovali na veliký ciferník a nejvíce na Smrt a na lakomce s měšcem peněz. Mnozí smekali, mnozí se křižovali, jiní na Smrt ukazovali, jak sanice otvírá, na Jidáše či lakomce, že sebou vrtí, a ten staroch vedle Smrti že hlavou kroutí, že se mu jako ještě nechce.


Jen smrt má delší, a ne život lakomec


Nastal věk železný, a to byla hotová spoušť. Všude zavládla nepravost, nepravost tak veliká, že ji minulá tři pokolení neznala. Lidé tohoto věku ztratili stud a ztratili i poslední zbytek poctivosti. Obelhávali se a navzájem se podváděli, a kde nestačila lest všeho druhu, kde nestačily úklady a šalba, použili násilí. Z někdejších poctivců se stali chamtivci, lakomci, a nikdo se neštítil zločinu, aby si nahrabal co nejvíce majetku.


Ach, Jupitere, tvá námaha a práce bude jistě marná, neztrestáš-li svět jako již jednou vodou nebo ohněm; neboť sešleš-li na svět válku, sběhnou se k ní všichni zlí zpustlíci, kteří budou pokojemilovné lidi jen trápit; sešleš-li drahotu, bude to uvítáno lichváři, neboť jejich obilí má pak větší cenu; sešleš-li však nějaký mor, budou si libovat lakomci, protože budou mnoho a často dědit; budeš-li tedy chtít trestat, budeš nucen vyhladit celý svět se vším všudy.


Smrt lakomce je jeho první dobrý čin

Hieronymus Bosch: Smrt lakomce (1505)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm