Svými obchody jsi zhřešil

2. prosince 2018 v 12:30 | Misantrop
Franz van Mieris st.: Kavalír v obchodě (1660)

Svými obchody jsi rozhojnil svůj blahobyt a pro ten tvůj blahobyt se tvé srdce stalo domýšlivým. Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory boží, vyhladím tě.


Podíval se na hodiny a řekl si, že je vhodná doba zajít do obchodu a provést zásobovací rituál, než se uličky krámu zaplní všemi těmi šílenci. Nesnášel pohled na lidi v samoobsluze. Ani nevědí, že jsou naživu. Nemají čas na nic jiného než odpelášit domů a zrušit se nezdravým jídlem a televizí. Samoobsluha byla plná šílenců, kterým se chtěl vyhnout. Byli přesně takoví, jací věděl, že budou. Děti brečely. Tlusté ženy v legínách křiklavých barev. Říkal si, jak to, že ženy, které vypadají takhle, můžou někdy přimět chlapa, aby se společně s nimi svlékl. "Zoufalé," řekl nahlas.


Věru, že nechápu, odkud se u nás tolik slávy bere, pohlížím-li na nedostatky našeho průmyslu a obchodu, na náš dluhy přetížený rolnický majetek a na politické naše postavení, o němž raději pomlčím.


Mám v městě vzdáleného bratrance, pana Hamouna, který provozuje nikoli nevýnosný obchod se svazkovým drátem, gemami, mědirytinami, rybami a starými kalhotami. Tento muž mi pravidelně každých čtrnáct dní posílá balíček napůl shnilých slanečků, za které nemusím platit víc než směšně nízkou cenu čtrnáct grošů; jednotlivé slanečky pak většinou pečlivě zabalí do čerstvých tiskových archů nejmizernějších poetických výtvorů a časopisů, a touhle cestou jsem celkem vzato soustavně zásoben nejlepšími výplody naší novější literatury.
(Grabbe: Žert, satira. ironie a hlubší význam)


Představte si: zavést si obchod s nezviklatelným stanoviskem. Žádná reklama, neboť by se to bleskem rozneslo. Zákazníci by se jen hrnuli, o to nic, ale bylo by krutě zábavné registrovat, koho všeho bychom se mezi svou klientelou dočkali.


Projděte obchody v každém velkém městě. A podívejte se, je-li v devíti desetinách těch krámů něco pro mužskou potřebu? Veškerá rozkoš života se upotřebuje a udržuje ženami.


Než to vím, kdyby se z prací, co nepotřebného, zbytečného a hříšného v nich jest, vyníti a odmísiti mělo, že by větší díl lidských obchodů klesnouti musel. Protož pro tuto i výš připomenuté příčiny nic sobě tu oblíbiti nechtěla mysl má.


V Bruselu, hlavním městě Belgie, jest velká vývozní firma žabích stehýnek, náležející jistému Legranovi. Tam přicházejí do obchodních místností lidé, kteří se zájmem dívají se na úpravu žabích stehýnek. Žáby vybaví se z košů jedna po druhé, nařízne se jí vzadu tělo, odhrne kůže a jiný zřízenec uřízne cukající se žábě obratně stehýnka a zbytek trupu, více než půl živé zkomolené žáby, shodí do připravených košů. V těch koších pak jedno zkomolené tělo svíjí se vedle druhého po celé hodiny. Syn majitele tohoto hnusného obchodu, François Legran, který od mládí dlel v obchodu, proslavil se smutně svými zhovadilostmi v Africe jako seržant belgického vojska ve státu Kongo, kde se zvířecí rozkoší nechával uřezávat ruce černochům.


Pochopím běžného spotřebitele, který se setká už jen s úhledně zabaleným produktem na pultech obchodů a který tak může předstírat, že neví, odkud se to maso bere; může si představovat, že třeba roste na stromě, když chce. Co mě ale nesmírně děsí je právě ta podlá cynická bezcitnost, která jako by ani nebyla z tohoto světa, ale spíš ze záhrobí; ta úděsná, hrůzu nahánějící vypočítavá cynická zrada, jíž se dopouští lidský vrah na svém důvěřivém zvířecím chovanci.


Jsou lidé, kteří zkratku S-Trade (Salamander-Trade) překládají jako Slave-Trade čili obchod s otroky. Nuže, jako nestranní pozorovatelé můžeme říci, že kdyby někdejší obchod s otroky byl tak dobře organizován a hygienicky tak nezávadně prováděn jako dnešní obchod s Mloky, mohli bychom otrokům jenom gratulovat. Pisatel tohoto článku byl svědkem, jak byli i ti nejotužilejší námořníci hluboce dojati, když dvě stě čtyřicet prima Mloků v jedné kádi onemocnělo těžkými průjmy. Chodili se na ně dívat s očima téměř plnýma slz a dávali svým lidským citům průchod drsnými slovy: "Tyhle mrchy nám byl čert dlužen!"


Války se nevedou proto, aby se zabránilo nudě, mají svůj původ v etnických a náboženských konfliktech, v soutěžení o obchod a území, v zápase na život a na smrt o ubývající zdroje.


Farmako-chemický koncern se svými nesčetnými špióny, agenty, nákupčími, čmuchaly, se svou nekonečnou špínou. V zemích západní Evropy se od nemocnic, respektive gynekologií, skupují placenty, nakládají do nějakého udržovacího roztoku a dopravují na místo určení; z těchto placent se vyrábějí ty nejdražší krémy a voňavky, ty krávy postávají před obchody a kupují si to a mažou se tím, aby byly o pár měsíců přitažlivější, atd. Snad i plodová voda je žádaný artikl.


A tak se to má se vším: s různými omamnými drogami, alkohol v to počítaje, které umožňují krátké, avšak extatické odpoutání od jejich šedivého světa, ale jejichž distribuce je tak výnosným obchodem, že jsou lidé s to se pozabíjet, jen aby mohli s touto cennou surovinou obchodovat bez nežádoucí konkurence.


Neb kdo má moc, i právo má.
Co získáš, platí; jak, toť jiná.
Vždyť přece každý matróz ví:
válčení, obchod, pirátství,
to trojice je trojjediná.


Komáři vymřeli horkem a suchem. Viděl jsem jen tři, a všichni zaplatili krví za to, že dostali chuť na mou krev. Z toho ať si vezmou ponaučení ty národy, které nežijí z vlastní poctivé práce, jako my Slované, nýbrž z lupu a obchodu aneb z loupežného obchodování a obchodních loupeží. Také jejich čas se nachyluje a ony brzy poznají, že budou musit buď zemřít, nebo se naučit živit vlastní tvořivou prací. Teprve potom zavládne na celém světě pravý slovanský mír.


Stejnou měrou klesala velikost "státníků", až konečně zůstal onen malý typ parlamentního kšeftaře, jehož státnická hodnota byla stále více měřena a uznávána podle toho, jak se mu dařilo slepovat dané koalice, tj. provádět ty nejpokleslejší politické obchody. - Proč jsem se nemohl narodit o sto let dříve? Někdy v době osvobozovacích válek, kdy muž ještě skutečně za něco stál i bez "obchodu".


Lidé, kteří si dají na sobě záležet, nevydrží bydlet v prasečích chlívkách, a zrovna tak nemohou dlouho setrvat v politice ani v obchodě.


Proklínám lidský rozum, který dovolil člověku poznat rafinované potraviny a nezdržel ho na té primitivní úrovni, kde mu stačil jen sběr dostupných rostlin. Kéž bych nikdy nepoznal rozmanitých lákadel, jež na mne kývají z výkladů obchodů s potravinami!


Když si někdy vzpomenu, kolik jen řemeslníků bývá ve svých dílnách a kolik obchodníků ve svých obchodech nejen celé dopoledne, ale i odpoledne, a sedí tam se zkříženýma nohama - jako by snad byly stvořeny k sezení, a ne aby se na nich stálo nebo po nich chodilo -, myslím, že si zaslouží uznání za to, že už všichni dávno nespáchali sebevraždu.
(Thoreau: Chůze)


"Pane Samso," zvolal prokurista zvýšeným hlasem, "copak se děje? Vaše výkony v poslední době byly velmi neuspokojivé; není sice roční doba na zvláštní obchody, to uznáváme; avšak taková roční doba, kdy by se nedělaly žádné obchody, vůbec neexistuje, pane Samso, nesmí existovat."

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm