Co nebo kdo je lepší?

10. května 2019 v 17:38 | Misantrop

Umělci zobrazují lidi buďto lepší, nebo horší, zrovna jako malíři: Polygnótos totiž vyobrazoval lidi lepší, Pausón naopak horší. Rovněž v próze i v skladbě veskrze veršované, např. Homér zpodoboval lidi lepší, Hégémón z Thasu - ten, co první vytvořil parodie - a Nikocharés, autor Deiliady, horší. V tom rozdílu také tkví odlišnost tragédie od komedie: tato chce totiž předvádět lidi horší, kdežto prvá lepší.
(Aristotelés: Poetika)


Je zajisté lepší dožít se uznání u několika málo lidí moudrých
než posměchu z úst tisíců pošetilců.


Je lepší být zticha, než se hádat s hlupáky.


Moudří ukazují kratší a lepší cestu, ale lůza je kamenuje a jde svou cestou.


Je lepší vyvolávat utrpení než trpět.


Je lepší se dobře nudit, než špatně se bavit.


Eliška Krásnohorská:
BUDITELŮM NAŠIM
Vy v lepší budoucno jste doufali, -
hle, jsme již živou budoucností vaší,
již bájil sen váš sálavý!
Ó hanba, naději-li nad vše dražší
vám, svatí rekové, jsme zklamali
jak skvostů vzácných dědic mrhavý!


Lidu selského cizota se nedotkla a pravda není, že by kdy v českých vesnicích německý hovor byl se ozýval; také zemané a rytíři, lepší v tom panstva vyššího, zůstávali vždy Čechy věrnými a někteří, jako šlechetný rytíř Štítný, i knihy jazykem českým skládali, lásku k němu budíce a proti cizotě hlasů svých pozdvihujíce.


Duše moje nerozlomným poutem
spjata je s tím rodným země koutem.
Mně nejlíp na tom místě.
Časy lepší navrátí se jistě.


To vše jsou slova, slova, slova pouhá!
Práv jiných, lepších lačna jest má touha,
mně jiná, lepší nutna svoboda...
Buď vládu poslouchat, buď davy lidu -
toť jedno přec! Jeť lepší výhoda
krom sebe nemít pána, účty v klidu
jen sobě klást.


Je to k čertu přece snad o něco lepší počínat si jako zvíře, totiž jako skutečné, původní, neochočené zvíře - než vynaleznout ďábla a počínat si jako tenhle vlastní vynález.


Satan znamená člověka jako každé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, kdo kráčejí po všech čtyřech; člověka, jenž se díky "božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji" stal nejzkaženějším zvířetem!


Pro lepší svědomí jsou nelidská zvířata, pravidelně se objevující na lidském jídelníčku, záměrně snižována. Druhou skupinu tvoří ti, u nichž je láska ke zvířatům jen jiná krutost s lepší pověstí.


Když ve sklíčené náladě zaslechnu, ať už zblízka či zdáli, kohoutí zakokrhání, pomyslím si: "Jednomu z nás se tu v každém případě daří dobře," a v mžiku se opět ocitnu v lepším rozpoložení.
(Thoreau: Chůze)


Jak milá, krásná a divoká jsou ta lesní zvířata,
a lepší jsou než lidé, o tom žádná není debata!

Lepší je vždy divá zvěř než nejlepší člověk bývá;
tam v lesích pelíšky a doupata mají - a Já s nima.

Pln vděčnosti pěji hymnus na vznešená lesní zvířata,
vždyť mnohem lepší jsou než lidé, v tom je ta podstata!


Pro tvora, jako jsem Já, je lepší zůstat sám, anebo žít s těmi, kteří jsou lepší než Já sám - se zvířaty a se stromy.


Skutečný vědec musí znát přírodu lépe díky tomu, že je pro to vhodněji uzpůsoben - musí mít lepší čich, chuť, zrak, sluch a hmat než ostatní.


Poučí tě verše spíš libozvučné než hojné;
i krátká labutí píseň je lepší než skřeky,
jež metají jeřábi do mračen jižního větru.


Pohled na svatbu přiměl Bouvarda a Pécucheta k rozhovoru o ženách; prohlásili o nich, že jsou lehkovážné, hašteřivé a tvrdohlavé. Přesto jsou často lepší než muži.


Urážky a křivdy v chlapci ponenáhlu vyvolávaly jakýsi zvláštní pocit uspokojení a čím dál víc v něm uzrávalo přesvědčení, že mu všichni ubližují a křivdí proto, že je jiný a lepší než oni.


Já pozorovala jsem jej den ode dne! Každého jitra byl lepší, než předchozí večer! každý večer lepší, - moudřejší, ušlechtilejší, sebe více ovládající, ryzejší než ráno!
(Klíma: Ženy Cesareovy)


Ať je závislost na společnosti jakákoli, vždy je třeba rozvážit, co je lepší: společnost, která vždy omezuje, nebo hrdinné vakuum?


Lepší spát svobodný v nepohodlné posteli než v pohodlné a nebýt svobodný.


Je lepší pro něho snad zemřít nežli žít.
Vždyť život v strádání je jenom na obtíž.
(Eurípidés: Hekaba)


Morálka z nás stěží udělala lepší lidi, ale rozhodně obohatila naše neřesti. Jak se zvyšovala naděje na lepší svět, tak se také zvyšoval počet obětí masových vražd.


Chceme-li něco stavět do vzduchu,
myslím si, že vždycky jsou lepší zámky než domečky z karet.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm