Pravá chvíle pro blaženost

16. května 2019 v 16:14 | Misantrop

Kdo říká, že ještě nenastal vhodný čas pro filosofické úvahy nebo že již vhodný čas minul, podobá se tomu, kdo říká, že ještě není pravá chvíle pro blaženost nebo že již tato chvíle zase není. Musíme se zabývat tím, co přináší blaženost, neboť jen tehdy, jestliže máme blaženost, máme všechno, kdežto postrádáme-li ji, děláme všechno, abychom jí dosáhli.


U kyniků je to však jen přesvědčení, že je snadnější snížit svá přání a potřeby na minimum než v jejich uspokojení dosáhnout maxima, které je dokonce nemožné, neboť s uspokojováním rostou přání a potřeby donekonečna; proto, aby dosáhli cíle veškeré antické etiky, co možná největší blaženosti v tomto životě, razili cestu odříkání, jako nejkratší a nejsnadnější.


I blaženost bohů si myslili nezměrně větší,
protože před smrtí bázní z nich netrpí nikdo,
i proto, že v snách je vídali lehounko konat
spoustu divů a byla to pro ně jen hračka.


Absolutní subjektivismus je nejvíce povznášející, krásnou, lákavou, příznivou filosofickou možností: činit individuum vším, "Bohem" - pleno sensu; ponechává pole pro všechny možnosti, ku př. dosažení finální "blaženosti". Ostatní rozumné filosofie jsou více méně "bezútěšné"...
(Klíma: Svět jako vědomí a nic)


Samo bytí naživu, nadechování a vydechování, pulzování života, je blaženost.
Blaženost je způsob bytí - ten pravý způsob bytí.


Pro obhájení národu - pro blaženost vlasti teče ráda krev. Ó, slavnoť je působiti za živa v prospěch svého národu - vznešenější ale pro spásu jeho nasaditi život!


Křesťanství odsoudilo boj, slíbilo vnitřní blaženost, přivolalo sladký sen, hlásalo, že se nemáme protivit zlu násilím, a stručně řečeno, vypustilo všecku páru!
(Arcybašev: Sanin)


Chcete-li si štěstí, blaženosti zasloužit, pak nejdřív musíte se pozdvihnout k onomu duchu obrovitému, jenž navzdor výhni tisícileté, jež marně plameny naň doráží, vzdor pochybám všem, jež jak přívaly mu vyrvat chtějí myšlení i cit, navzdory svému pádu z výšin nebes nikdy si nezoufá, vždy spoléhá sám na sebe, a věčně nenávidí, bojuje v naději, že zvítězí.
(Grabbe: Don Juan a Faust)


Jako slepci tápete sem a tam; jinou cestou kráčíte, když jste správnou opustili; štěstí a blaženost pohledáváte tam, kde nejsou, a když vám je někdo jiný ukazuje, nevěříte mu.


Když už musí slabomyslní lidé hledat nějaký smysl života, měli by ho nacházet v eudaimonismu. Vždyť co může být lepší, než osobní štěstí a blaženost?


Ničím se udivit nedat, je zásada jediná téměř,
která nám může zjednat a zachovat blaženost - ta jen!


Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.
Její cesty vedou k blaženosti.
(Bible: Přísloví)


Jen ten, kdo je poslušen hlasu srdce svého, dochází blaženosti.


V pokoji bylo naprosté ticho, až na hmyzí hlas hodin. Uvelebil se hlouběji v křesle a nohy opřel o mřížku krbu. Tomu se říká blaženost.


Tři věci: znáti sebe sama, vystříhati se zlé společnosti a býti vytrvalý, pokládal ten muž patrně za dobré a nutné proto, že sám jich dbal a nepochodil přitom zle; neboť jakmile se poznal, utekl nejen ze zlých společností, ale z celého světa a setrval také v tomto předsevzetí, na němž patrně závisí blaženost, až do konce! Jeho duchovní smysl a nepřízeň událostí brzdily vývoj jeho světské blaženosti, takže se mu všechen světský život jevil nechutným, bláhovým a zavrženíhodným.


Hluboké lesy, v nichž obyčejní lidé nenacházejí potěšení, jsou sídlem blaženosti pro ty, kteří se zbavili vášní, neboť nehledají ukojení smyslů.


Nejlepší je najít si odlehlé lesní zákoutí a nechat přírodu samu vejít do zmučené duše tuláka. Ona přijde; nebo vyšle jako posla dobrých zpráv kosa, který se usadí na vrcholku blízkého stromu a jen tak zanotuje sobě i misantropovi pro radost. V srdci se opět rozhostí klid a mír a šťastná blaženost.


Jako se Anakreon toužil proměnit v zrcadlo, aby se v něm jeho milovaná neustále zhlížela, v sukničku, aby ji halil, v mast, aby na ní lpěl, či ve vodu, aby ji omýval, v pentli, aby si ho tiskla k ňadrům, v perlu na jejím krku, či v sandál, aby po něm šlapala svou nožkou, podobně bych si já přál, abych se na krátkou chvíli mohl proměnit v ptáka a okusit blaženost a radosti jejich života.
(Leopardi: Chvála ptáků)


Občas mě v noci probudí psí štěkot. Dovedu si v takové chvíli představit blaženost rodinky nad tím, že vlastní tak spolehlivé a chytré zvíře, které zvětří i přes zavřené dveře káru pohodného. Nemělo by smysl tvrdit, že by náš majitel psa třeba i jen pomyslel na nešťastné spoluobčany vyrušené z nočního klidu. Nedocenitelný dar posvátného nočního spánku, který je pro nejednoho člověka darem nebes, tito lidé nerespektují.


Jediná minuta oné blaženosti a uspokojení, kterého pociťuje mlsný jazýček labužníkův, způsobila strašná, hodiny trvající muka žabám, strašlivé, hrozné bolesti.


Nikdo si nemůže být jist, že bude zítra milovat to, co miluje dnes. Proto jsou všechny naše plány na blaženost v tomto životě jen chimérami.


V dětství se chováme mnohem více jako poznávající, než chtějící bytosti. Právě na tom spočívá ona blaženost první čtvrtiny našeho života, v důsledku níž potom leží za námi jako nějaký ztracený ráj.


Nešťastných lidí je velké množství a ti jsou rozenými nepřáteli člověka šťastného; jeho štěstí pokládají za zločin a v něm nenávidí blaženost, jež je na nich příliš nezávislá.


Bouřím se proto, že mě neuspokojuje ani blaženost hlupákovského života, ani výsledky hlupákovského světového názoru. Souhlasím s tím, že hlupákovský život má svou odolnost, že i on nevzal na sebe náhodně tyto a ne jiné formy, ale shledávám, že v této chvíli jeho blaženost je prohnilá a světový názor zrezivělý.


Tak skončila jeho blaženost! Tento přístav, jenž ho chránil, bylo nutno opustiti, vrátiti se rovnou do sloty hlouposti, jež jej kdysi přemohla!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm