Ukážu ti děsný symbol člověka

18. května 2019 v 15:34 | Misantrop

"Ukaž," povídá mi démon,
"symbol člověka mi ukaž,
pak tě nechám jít svou cestou."
Já mu na to, zouvaje si
svoje černé boty, řekl:
"Viz, démone, tohleto je
děsný symbol člověka; ta
noha z hrubé kůže, ne už
příroda, však duch ne dosud."
(Morgenstern: Symbol člověka)


Popatřte na krucifix, co symbolizuje?
Něco neslaného, nemastného a neschopného, co visí na kříži.


To je kult smrti - co jiného je kříž, symbol jejich náboženství!


Evangelia: světodějný cynismus ve výsměchu symbolu.


Chrličový symbol demagogie. Otevřená ústa, než se rozeřvou. Hrůza!


Nenávidím lidstvo jako živočišný druh, jako symbol toho, čím hluboce opovrhuji.


Rádi bychom vyrazili na cestu, kterou jsme se v tomto fyzickém světě dosud neubírali a která je dokonalým symbolem stezky, po níž rádi kráčíme ve svém vnitřním a myšlenkovém světě.
(Thoreau: Chůze)


Zdejší obce jsou teď na svátky jara ověnčeny pestrými pentlemi a ozdobené symboly plodnosti. Zvláště takto opentlené a všelijakými ozdobami ověšené dosud holé stromy bez listí působí živým dojmem. Pěkný zvyk.


Potkával jsem samé nenáviděné symboly člověka. První člověk, jejž jsem potkal, byl cyklista. Druhý čučel před panelákem do mobilu. Pak začli čokli. Na předměstích je to dnes skutečně samý čoklověk. Potkávám - nebo spíš chvatně míjím - všechny "známé firmy", s nimiž jsem se kdy dostal do konfliktu. Jsou na svých místech a hlídkují. Už abych odsud zase odcházel!


Na podzim roku 1971 odcházím bydlet do chaty, kterou jsem si postavila za své peníze. Je to symbol mé osamělosti.


Generace tvých rodičů je pro tebe symbol přizpůsobivosti
"Vypni ten kravál a běž se učesat, za chvíli mají přijít hosti!"


Jako Slované vítají hosty chlebem a solí, tak Indové podají pohár chladné vody.
Významný symbol.


Slované používali jako symbol svastiku, neboť svastika, hákový kříž, je prastarý, výlučně indoevropský, árijský symbol, a proto si jej nacisté, jako bojovníci za přežití bílé rasy, vetkli do znaku.


Niebuhr konstatuje, že "výrazy pro dům, pole, pluh, orbu, víno, mléko, ovce, jablka a další věci spojené se zemědělstvím a jemnějším způsobem života se v latině a řečtině shodují, ale latinská slova pro věci vztahující se k válce nebo honbě jsou od těch řeckých naprosto odlišná". Jabloň se tedy dá považovat za symbol míru stejně jako olivovník.
(Thoreau: Historie jabloní)


Symbol indiána: "člověka" v přírodním stadiu, dosud nezkorumpovaného žádnou "nadvládou". Divoch, Kalibán, je tu jako nějaký virus ukryt přímo v samém soustrojí okultního imperialismu; prales / zvířata / lidé - všichni jsou od počátku vybaveni magickou mocí okraje, všeho opovrhovaného a vyvrženého. Divý muž Kalibán je ošklivý, špinavý, je zosobněním nebezpečné Přírody, zosobněním "vyjící přírody" - na druhé straně je Kalibán také ušlechtilý a nespoutaný, je zosobněním "rajské přírody".


Adónis, krásný pastýř a Afrodítin miláček, usmrcený v jaru svého života kancem, je symbol rychlého rozkvětu i odkvětu všeho života v přírodě. Adónidův návrat i jeho odchod do podsvětí oslavovala okázalá letní slavnost Adónia. Krátce před ní byly upravovány "Adónidovy zahrádky": do ozdobných košů byly vysazovány útlé květiny, symbol pomíjivého mládí a jara v přírodě.
(pozn. vyd. k: Epiktétovým Rozpravám)


Töpaga (Milarepa), ten vůl, si na svém mistru vyvzdoroval zasvěcení. Kvůli tomu svátečnímu obřadu mu ovšem ostříhali vlasy. Víme, proč se to dělá: přece jako potupa a ponížení, jako symbol poslušnosti a podřízenosti. Takže zase nic pro mne. Divoká stvoření se pyšní dlouhými rozevlátými vlasy, nespoutanými jako vítr, jako ona sama.


Ve starověkém Řecku byly dlouhé vlasy symbolem bohatství a moci, zatímco oholená hlava byla vhodná spíše pro otroka.


Lépe než kdy jindy si teď uvědomoval, proč ji nenávidí. Protože je mladá, hezká a bezpohlavní, protože by se s ní chtěl vyspat, což se nikdy nestane, protože kolem rozkošného, pružného pasu, který přímo vyzýval k něžnému objetí, měla ohavnou šarlatovou šerpu, křiklavý symbol cudnosti.


Gisela d'Estoc kárala korzet, symbol Evina poddanství v Adamské civilizaci 19. století, zhmotnění ženiny úlohy jako erotické hračky: "Korzet, ohavný korzet, který bychom mohly bez přehánění považovat za obnovené mučení inkvizice."
(Lanoux: Miláček Maupassant)


Ve starověku, tak vypravuje se v řeckém bájesloví, žil netvor, půl člověka - půl býka, který ničil ve své zuřivosti vše, co žilo. Tomuto netvoru obětovalo vždy město Athény ročně sedm panen a sedm jinochů, aby si ho usmířilo. Tak se stala tato postava Minotaurova symbolem ukrutnosti. Minotaurus našel však dle pověsti svého Thesea, byl zničen, zahuben, ale Minotaurus jako symbol násilí žije doposud mezi námi svůj hnusný život. Půl člověka - půl zvířete, toť pravý obraz brutálního trýznitele zvířat.


Pohled na krvavou zvířecí oběť nebo na zvířecí tragédii vůbec, ať v běžném surovém životě, anebo kupříkladu coby jinotajně ztvárněno v umění, nikoho ani neočistí, ani nespasí. Neboť zvíře se vůči nám ničím neprovinilo, tak jako se denně vůči nám proviňují lidé, nemůže být tedy ani řeči o nějakém očistném zadostiučinění z tragédie zvířete. Rovněž to nemůže být zdrojem jakéhokoli citu, neboť se zvířaty - až na pár výjimek - nesoucítí z lidí nikdo. Obávám se, že tu nejde o nic jiného než o obyčejnou lidskou bezradnost, která si hledá zástupný symbol. Mnozí by tak rádi potěšili oko své lidským utrpením a vykoupali svůj žal v lidské krvi, avšak nemohou, sami jsouce pouze lidmi, a tak jsou bezradní. Z této bezútěšné bezradnosti se pak rodí zvířecí tragédie namísto lidských. Očištěn nebude nikdo, spaseni nebudou žádní. K čemu to tedy je?


Skok z leukadské skály je krásný symbol antiky. Skutečně, proti lásce není skoro žádný lék.


Skončeme tím, že napovíme, že E=mc² je rovněž symbol Lásky; lásky absolutní, v níž dokonalým splynutím fyzického a psychického lze dosáhnout věčné extáze.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm