V boji se vším nepřátelským

11. května 2019 v 14:56 | Misantrop

Všechno to tíhnutí k zásvětí, odpor vůči smyslům, pudovosti, přírodě, vůči zvířeti, zkrátka dosavadní ideály, jsou všechny životu nepřátelské, jsou ideály popíračů světa.


Jednoho dne poslední z nich vydechne bez nenávisti a lásky k nepřátelskému nebi poslední lidský vzdech.


Po sedmdesáti letech neustávající dennodenní nepřátelské propagandy, demagogie a vymývání mozků mohu nyní směle prohlásit, že záměr mých nepřátel se zdařil: konečně mě přesvědčili, že to všechno byly bezezbytku jen a jen lži.


Když byly soudruhu Ogilvymu tři roky, přestal si hrát s jinými hračkami kromě bubnu, samopalu a malého vrtulníku. V jedenácti udal Ideopolicii svého strýce, když vyslechl rozhovor, který podle něho měl nepřátelské zaměření.


A tak se duše domnívá, že dosáhla cíle. Velkolepým odříkáním, z něhož umění čerpá sílu, vytvořila si ze své osamělosti království, kde už k ní nemohou zvenčí rušivě doléhat bouře, nepřátelské vichry. Zdá se mu, že je sám, se svou hudbou...


Ještě že mi takové dusné, nepřátelské, falešnické ovzduší vadí méně než člověku společenskému - ten by se z toho asi brzo zhroutil nebo by se snažil mezi tu verbež zapadnout a nevyčnívat.


Sebevědomý egoista se odlišuje od hrubého egoisty, holdujícího hrabivosti, a bojuje proti všem dogmatům a substancím, podstatám, které proti němu vystupují jako omezující a nepřátelské síly.


Samozřejmě! Protože konečný rezultát každého vskutku poctivého a důsledného myslitele se již neobrací výlučně k lidstvu, nýbrž je mu lidstvo lhostejné, odvrací se od něj a posléze jsou jeho myšlenky dokonce k lidstvu nepřátelské, obracejíce se proti těm náhle tak cizím ničitelům a bořitelům světa.


Květiny přímo odporují lidem jako nepřátelské bytosti k lidskému světu. Květiny jsou totiž bytosti, které nádherně voní, kdežto lidské věci odporně smrdí.


Proto nejsou rádi sami s přírodou, potřebují společnost, aspoň knihu. Jelikož jejich poznání zůstává služebné vůli, hledají tudíž na předmětech jen nějaký vztah ke své vůli a u všeho, co žádný takový vztah nemá, se v jejich nitru rozezvučí, téměř jako základní bas, vytrvalé, bezútěšné "To mi nepomůže". Proto v osamělosti i to nejkrásnější okolí nahlížejí jako opuštěné, temné, cizí, nepřátelské.


Vítězství nad nepřátelským zvířetem se oslavovalo hostinou, při které se zčásti snědla jeho mrtvola. Pak to pokračovalo a dodnes pokračuje tím, že se napadne bezbranné zvíře.


Zvíře je právě tolik divoké, jak mnoho je nepřátelské k človjeku.


Lidé jsou příhodně srovnáváni s rakovinou či virem. Ale nám se zdá, že je mnohem užitečnější dívat se na Lidi jako na nějaký cizí, nepřátelský a mimozemský pronárod (pročež užíváme velkého písmene L). Lidé, viděni vcelku, jsou potom jakýmsi nepřátelským mimozemským druhem, naprogramovaným k zničení planety.


Šel jsem však ještě dál, až k nejbližší vesnici. Do té jsem už nevstupoval - ze známých misantropických důvodů. Jen jsem ji zdálky z kopce dlouze pozoroval dalekohledem, jako se obhlíží nepřátelské území.


Ve vztahu k průměrným se chováme jako průzkumná rota na nepřátelském území: tiše a opatrně našlapujeme, skrýváme se, maskujeme se, předstíráme, že patříme k nim.


Podle Filochora nebylo takové znamení jako zatmění měsíce pro prchající zlověstné, naopak bylo považováno za velmi příznivé; vždyť věci, které jsou dělány ze strachu, vyžadují utajení, světlo jim je nepřátelské.


Kdyby se v nepřátelském táboře objevil génius, který by byl schopen proti nám bojovat, rozpoutal by se mezi námi nelítostný boj, jaký svět ještě nikdy neviděl.


Rozumný umí si pomoci ve všem, co se mu stane. Potká-li ho nějaké protivenství z nepřátelské strany, jde mu statně vstříc.


I nejvyšší člověk se pozvedl a zušlechtil právě jen v chápání toho, co vše mu je nepřátelské.


Silná, sebevědomá a sama sebou si jistá, i když naprosto nevýbojná indická filosofie přežije každý cizí vpád, sama neotřesena žádným terorem barbarů, ale naopak vstřebá nepřátelskou nadvládu a dokonce způsobí i změnu myšlení útočníků. To je případ jak muslimů v Indii, tak i později Britů. Cizí ideologie se v Indii nikdy neujala, avšak indická filosofie natrvalo pozměnila myšlení vetřelců a ovlivnila celý svět. Není lepšího důkazu o veliké moudrosti starých Indů.


Stále máme my Slované mezi ostatními národy světa výjimečné postavení: my jediní v klidu a míru pracujeme, vytváříme hodnoty, nikoho nenapadáme, a jiné nepřátelské národy, zejména západní, nás o plody našeho umu jenom okrádají. Inu, mají to s námi snadné: jsme rozdrobeni a nejednotni. Svatoplukovy pruty jednotlivě snadno zlomí každý lupič a kazisvět, avšak na prutech spojených zlomí se každému zloději jeho kradmá ruka a cizopasník ji stáhne kviče bolestí.


Jen velice špatní a zkažení lidé, pomýleni svými myšlenkovými bludy a nepřirozenostmi, mohou beze všeho odporu svůj domov otevřít všelijakým cizím nájezdníkům a nepřátelským dobyvatelům a bez boje jim prodat, předat svou zemi, svůj domov nejsvětější.


Třeba s trochou kůrky suché
budeme tu po svém žíti,
bude zvuk náš rodný zníti
v nepřátelské vlny hluché.


Co nevidět začnou létat nepřátelské střely. V našich rukou je nyní vlast, rodiče, naše děti a přátelé. Celé Řecko k nám upírá zraky a čeká, zda mu zjednáme hanbu nebo naopak nesmírnou slávu. Buďte tedy stateční a myslete stále na to!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm