Všichni lidé se rodí s touhou po panování

17. května 2019 v 16:32 | Misantrop

Toto zřízení má v sobě něco ústavního, ale není ústavou, nýbrž spíše svévolným panováním mocných skupin. Ty také pomocí lidu a přátel vyvolávají rozbroje a vzájemné potyčky. Co to však znamená jiného, než že taková obec není obcí a že se občanské společenství rozkládá?
(Aristotelés: Politika)


Za panová Tarquinia Superba se poprvé dostala do rozepře se svou tchyní manželka jakéhosi Pinaria, pojmenovaná Thalaia. Tak skvělým a cudným způsobem bylo uspořádáno manželství od zákonodárce.


Za prvních let panování Karlova syna bylo všecko království upokojeno, a dlouho o tom šla pověst, že za dnů krále Václava mohl každý se zlatem na hlavě jíti nebo jeti za každé doby, ve dne i v noci, a nikdo že ho nezastavil.


Silnější je určen k panování a neměl by splývat se slabším, aby nemusel obětovat svou vlastní velikost. A pouze vrozený slaboch toto může vnímat jako hrůznost, proto je taky jenom slabým a omezeným člověkem. Neboť pakliže by tento zákon nevládl, nebyl by myslitelný žádný vyšší vývoj všech organických živočichů.


Morálka, tato človječina prvního řádu, je u zvířat neznámou veličinou. Jak by ne, když morálka je výrazem a odůvodněním pro panování a buzerování (humanizování). Ledi zkrátka i při takzvané ochraně zvířat pouze humanizují (buzerují) a dychtí po panování. Ano, ochrana zvířat, "práva zvířat" slouží ledům k tomu, co je výhradně ledské, a ne co je zvířecí; k humanizaci (buzeraci) a k panování.


Jedna z mnoha směšných člověčin: Člověk, sedící na koni jako vosa na bonbónu. Oplzlý symbol panování.


Rodiče, učitelé a vychovatelé jsou samí pedantičtí despotové, kteří by se správně neměli výchovou dětí zaobírat, a péče o děti by měla být svěřena těm, kdož jakékoliv panování nad někým jiným považují za oplzlost.


Všichni lidé se rodí s dosti silnou touhou po panování, bohatství a rozkoších a s velikým sklonem k lenosti; následkem toho by všichni lidé chtěli míti peníze a ženy nebo dcery jiných lidí, býti jejich veliteli, podrobiti je všem svým rozmarům a nic nedělati, nebo aspoň dělati jen samé velmi příjemné věci.


Rod Popelů sídlil v Hnězdně. Poslední panovník z toho rodu měl posměšný přídomek Chvostek. Jméno mělo naznačit, že to je ničema. Místo řádného panování si hleděl neslušných zábav, pitek, hýření a tanců, místo obrany země se staral o to, kde se chystá jaká rozpustilost, aby se jí účastnil. Ani jeho žena, původem Němka, za nic nestála. Byla sice pěkné tváře a půvabné postavy, ale z očí se jí dívala panovačnost, lakota a prohnanost.


Psi o kost se hryžou; vezmi kost - a přestanou. Vezměte prelátům a biskupům a ostatním kněžím peníze, bohatství, majetek, světské panování - a rázem se přestanou drát o místa, podplácet, přeplácet hodnosti.


My sice uznáváme, že lhát se nemá a že pravda se má říkat, ale jen o těch druhých, nikdy ne pravda o nás, tu se dozvídat nechce nikdo, pro tu se zlobí všichni, pro tu by tě všichni znovu upálili i dnes. Co zůstává, je stále jen ta mocná církev, jakožto tu státem trpěný, onde jiným státem podporovaný nástroj panování.
(Misantrop: komentář k filmu Jan Hus)


Zhoubná panování, tajné rady směřující ke zničení království i republik, činy považované za slavné, které jsou ve skutečnosti zločiny, a měly by být potlačeny, únosy a smilstva, a dokonce i samotná ústa patří mezi nástroje zhýralosti.
(Seneca: O hněvu)


Kdo ze žádosti panování a jmění stojí o vladařství, ten pykat může jen smrtí a ničím jiným.


Sancho, ačkoli nechtěl o úřadě vladařském už ani slyšet, zatoužil přece jen chvílemi po tom, aby zase někdy mohl poroučet a nutit lidi k poslušnosti, neboť tento zlý následek mívá každé panování, i když se na jeho dně skrývá pouhý žert...

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm