close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Mají-li vrch pokrytci

3. srpna 2019 v 14:55 | Misantrop

Modlářských pokrytců tu není vchod, ni plesnivot.


Napadlo mě, abych napsal komedii, která by vylíčila pokrytce a náležitě odhalila všechny ty strojené tváře oněch výstředně poctivých lidí. Moje hra napadá a zesměšňuje pokrytce samé, a to oni nemohou snést. Pokrytci nerozuměli žertu, ihned se rozlítili a nemohli pochopit, že se opovažuji napadnout jejich strojené způsoby a chci znevážit výnosné řemeslo, kterým se zabývají. To je zločin, který mi nemohou nikdy odpustit; všichni se proti mé komedii zdvihli se strašlivou zuřivostí. Nikdy mi neodpustí, že jsem odhalil před zraky celého světa jejich přetvářku. Ale je jisté, že nemohu již pomýšlet na to, abych psal divadelní hry, mají-li vrch pokrytci, kteří si budou osobovat právo mě pronásledovat a budou nacházet závady na nejnevinnějších věcech, jež kdy vyjdou z mého pera.


Co myslíte, byli lidé vždycky takoví pálení pokrytci?


Největší filosof si musí nutně neustále ve všem protiřečit, aby ohlédal pravdu poctivě, ze všech stran; jak ze slunečné strany, již každý pyšně ukazuje a má ji za svou jedinou, tak i z té odvrácené stránky, kam slunce nechodí a kde panuje věčný stín s bujícím jedovatým kapradím lží, podvodů a falešných podvrhů přísné logické důslednosti; ze stránky, k níž se lháři a pokrytci všech zemí nehlásí, zatajujíce ji.


Vaše pravá přirozenost je fašismus, pokrytci!


Jaký je to stav, kde všichni lidé si musí lichotit a ničit se navzájem, kde se stávají nepřáteli z povinnosti a pokrytci svými zájmy.


Hlavní schodiště do panteonu dějin není pro pokrytce, nýbrž pro hrdiny!


Udělali z mohutných velmi svobodně utvářených postav dějin Izraele, podle potřeby, ubohé potměšilce a pokrytce. Protlačujíce se, jako činí pokrytci, sedíce v koutech, živoříce co stín ve stínu, dělají si z toho povinnost.


Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost.


Zřím všude nevinnost spět do záhuby,
pokrytci si tu na ni brousí zuby


Když proto Stendhal píše o tom, kterak byl zakázán Correggiův obraz Léda s labutí, schválně jsem si jej našel na internetu (kde jinde, že?), a teprve když jsem jej uviděl, pochopil jsem, proč asi někomu zase tolik vadil! Hned uvidíme, proč byl obraz zakázán pokrytci: Léda totiž s blaženým výrazem tváře drží v klíně Dia převtěleného v labuť, takže všechno nasvědčuje tomu, že kopulují. A kolem si hrají okřídlení kupidové.


Pokrytci všech zemí se teď spojují v bohulibém projektu na záchranu koní. Tato finanční akce by se však správně měla jmenovat "Fond na záchranu koňských handlířů".


Myslím, že jsou tři skupiny ochránců zvířat. Do první skupiny patří pokrytci, kteří chtějí vypadat dobře před ostatními nebo před sebou samými.


Zákon na ochranu zvířat, jenž sice postihuje týrání zvířat, ale povoluje jejich věznění a zabíjení, je pokrytectví. Ve skutečnosti si tenhle zákon vymysleli masožrouti kvůli kvalitnějšímu masu, myslivci, aby měli po kom střílet v době míru, a pokrytci, aby se mohli předvádět a schovávat se za svou "etickou vyspělost".


"Narušená komunikace a vztah k vlastnímu druhu"? Nebýval jsem takový. To však ze mne udělali právě takoví pokrytci, kteří se zastávají sadistických vrahů zvířat, ve jménu humanity, ve jménu lidského rodu.


O pánech v talárech, o hnidopiších mi nemluvte. O pokrytcích ještě méně. Proč? Protože to nejsou lidé řádní, nýbrž zlí. Pryč odtud, pokrytci!


K čertu! Vy "přímí" pokrytci!


Člověka maminka od mala přiučuje přetvářce, aby mohl lépe podvádět a lépe vyžít s ostatními pokrytci; ale to hlavní, z čeho vyplývá všechno ostatní, co jediné má nějakou cenu a účel v životě - totiž úctu k přírodě - to jej nenaučí, protože ani ji to nikdo nenaučil, a v lidské přirozenosti se to nenachází.


Hromadné sdělovací prostředky, zpravodajské služby, vládní představitelé, učitelé a mnoho dalších dnešních lhářů, licoměrníků a pokrytců nám lže o srpnovém vpádu roku 1968 ještě i nyní, v současnosti, jenomže zase jinak, naopak.


Celé roky to do člověka vtloukají. Řekla bych, že v mnoha případech to zabírá. Ale to samozřejmě člověk nikdy nepozná; lidi jsou takoví pokrytci.


Ještě žádnému zákonodárství ani žádnému přikázání morálky se nepodařilo člověka změnit. Zřetelně vychází najevo, že ani zákony, ani morálka toho prostě nejsou nejenže schopny, ale že spíš naopak: dovolují pokrytcům, aby se za ně schovávali se svými špatnostmi.


Jak ubohé jsou činy i těch lidiček veřejného života, kteří se domýšlejí, že jednají podle zásad filosofie! Samá pěna... - co jiného lze čekat než otročení vzdychajících a poslušnost pokrytců?


V celém městě není ani jednoho poctivého člověka! Člověk se musí ohlupovat vodkou, kartami, klepařením, člověk musí být podlý nebo pokrytec, aby neviděl všechnu tu hrůzu, která se skrývá v těch domech. Je to město pokrytců, které by nikdo nepostrádal, kdyby se propadlo do země!
(Čechov: Můj život)


Svět je špatný, vládnou v něm pokrytci a hlupáci - pokrytcům patří svět, neboť jej ovládají spřaženi do svých mafií, a hlupákům možná ještě víc, neboť jsou šťastní se svými jednoduchými principy a ubohými cíli, aniž si kladou otázky po smyslu toho všeho.


Vaše sny a ambice splaskly a vy jste se nechali zaplatit pokrytci, o kterých jste si mysleli, jak jim to pálí. - O pár důvodů navíc, proč už nikdy nevyjít ven. Smrtelně jedovaté paprsky a pokrytci bez představivosti.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:
https://sites.google.com/site/misantropuvfilosofickyslovnik/home

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm