close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Rád bych...

21. února 2020 v 17:03 | Misantrop

Za únorových nocí krásně houkají roztoužené sovy. Ztichlým krajem nesou se v ozvěnách a do velikých dálek volání samotářů, kteří - nechtějíce umřít - nechtějí být sami. Je to jediný zvuk v této tiché zimní noci; a je to také jediný hlas nějakého živáčka, jinak je všechno mrtvé aneb spící. Jen Já - a rád bych se třeba poslepu vydal za tím hlasem mámivým, jsa jím okouzlen, třebaže necílil přímo na mne.


Budu rád
když báseň má se dostane
před nevelké obecenstvo -
ale vybrané


Jde jedna řeč, že v tom městě jsou zdvořilí lidé. Rád bych tomu věřil.


Tak rád bych věřil, že v člověku je zelená hlubina, moře neporušené růstové síly, která by přetavila všechny mrtvé zbytky ve svém obrovském rezervoáru a hojila by a tvořila na věky věků... Ale já ji neviděl.


Rád připouštím, že nejšťastnější jsou ti, kdo jako děti den ze dne svůj život prožívají, kdo tahají svou panenku, kdo ji oblékají a svlékají, s velkým respektem se plíží kolem police, kde maminka zamkla cukroví, a když konečně urvou kousek, plnou pusou žvýkají a volají: ještě! To jsou šťastní tvorové.


Člověk rád sladce sní o širokých, prudkých řekách se svobodnými sráznými břehy, o neprostupných lesích a širokých stepích.
(Čechov: Sny)


Puškin: Cikáni
Jak volnost radostný je sen
i tichý nocleh pod hvězdami.
Jsem rád. Zde můžeš v stanu spát,
ráno, kam chceš, se ubírat.


Ruské stránky navštěvuji rád a často, s ruštinou potíže nemaje, neboť už od čtvrté třídy základního vzdělání se jí neustále učím. Učím se jí nyní znovu a rád. Připadá mi, že na ruských stránkách se neobráží ten dnes už nepřehlédnutelný mravní i duchovní úpadek Západu. Návrat ke slovanství je tam patrný z každého obrázku. A vlastenectví tam znamená jednoznačně slovanské vlastenectví.


Tento kraj je blízký mému srdci a rád v něm žiji, neboť v něm tkví mé kořeny, kořeny hluboké a jemné, poutající člověka k hroudě, na níž se narodili i zemřeli jeho předkové, vížící ho k tomu, co myslí a dělá, k obyčejům i pokrmům, k místním výrazům, k přízvuku venkovanů, k vůni půdy, vesnic ba dokonce i vzduchu.


Když se krátce nato vydal na obvyklou už samotářskou procházku po terase kolem lotosového jezírka, měl zcela mimořádný pocit tělesného i duševního zklidnění. Byl prostě rád, že je v Šangri-La. Jeho atmosféra zkonejšovala, jeho tajuplnost podněcovala a celkový dojem z toho všeho byl příjemný.


Si Kchang: Dopis na rozloučenou
Rád si poležím, rád pozdě vstávám.
Rád si vyjdu jen tak s loutnou pod paží a s písní na rtech.


Na svých vycházkách bych rád zapomněl na všechny své činnosti a na své závazky ke společnosti. Někdy se mi ale stává, že nedokážu město tak snadno setřást. Hlavou se mi honí myšlenky na nějakou práci a nejsem tam, kde je mé tělo - jsem zbaven smyslů. Na svých procházkách bych se rád ke svým smyslům vrátil.
(Thoreau: Chůze)


Rád bych řekl svým bližním jednou provždy:
Pokud jen můžete, žijte volně, neupoutáni k ničemu!


Moc rád se nespolčuji. A když už se s někým musím setkat, je jeden denně až až.


Plyne snad z toho, že někoho rád vidím a že s ním rád mluvím, dovolení vědět, co dělá a co má rád?


Staří definovali člověka jako zvíře společenské. Jestli se nemýlím, poněvadž už jsem zapomněl velice mnoho z řečtiny, říkalo se takovému nešťastnému člověku "zoon politikon". Tím si dovedu vysvětlit, že rád promlouvám s lidmi, které vidím ponejprv ve svém životě, pletu se jim do rozhovoru a nedbaje jich protestu snažím se navázat s nimi přátelské styky.


Každý nějak význačný člověk, každý, kdo nebyl přírodou tak smutně dotován jako pět šestin lidstva, se po čtyřicátém roce těžko ubrání útoku misantropie. Neboť, jak je přirozené, se uzavřel před jinými, v nichž se postupně zklamal, a pochopil, že buď ze strany hlavy nebo srdce, většinou však z obojí, zůstávají od něj v odstupu a nedostačují mu. Proto se jim rád vyhne.


Na to, že je mu šest let, už rozumí spoustě věcí.
Pořád má strach a je rád zavřený ve svém pokoji.


Břichatý biskup ke zdaru
kvete - i štíhlý advokát;
v paruce každé, v taláru
ďas hledá úkryt zvláště rád.
(Shelley: Ďáblova procházka)


Jeden by se občas rád vymkl nejenom opičárně této doby, nýbrž takové opičárně obecně a tomuto světu!


Claudius Aelianus: Dopisy vesničanů
Na tvůj dopis jsem sice ani nemusil odpovídat, ale protože jsi všetečný a nutíš mě, abych se s tebou bavil, třebaže do toho nemám chuť, jsem rád, že mám aspoň tu výhodu, že s tebou nemusím mluvit tváří v tvář, ale prostřednictvím poslů. Tak tady máš takzvanou skythskou odpověď: Já jsem blázen a vrah a nenávidím celé lidské pokolení.


Já bych vám rád posloužil: takovým žertíkem, jakým odjakživa zlodějům sloužívá kat.
(Shakespeare: Timon Athénský)


Když si král odpočinul, řekl mu mudrc: "Rád bych ti, králi, poradil něco, co ti bude k prospěchu. Víš, jakou hrůzu cítí tvorové před smrtí. Proč tedy bez potřeby vraždíš ubohou zvěř?"


Ghísú ho utěšoval:
"Proč pláčeš, synu? Měl bys být rád, že se zbavila tohohle pozemského otroctví."


Rád si představuji hranici na své zahradě, kde by plápolaly všechny negativy a všechny kopie mých filmů. Bylo by mi to naprosto lhostejné.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:
https://sites.google.com/site/misantropuvfilosofickyslovnik/home

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm