Generálem po bitvě

7. března 2020 v 15:45 | Misantrop

Generál Teulié mi dnes večer řekl, že už ví, proč se stává tak suchopárným a tak ohavně jalovým, jsou-li v salóně afektované ženy: to proto, že se pak hluboce stydí kdykoliv naivně odhalí své city před takovýmito bytostmi. (A když nevkládá do rozhovoru celou svou duši, i kdyby se mluvilo jen o pimprlovém divadle, nemá co říci. Pozoroval jsem ostatně, že o ničem nesvede pronést jedinou konvenční a salónní větu. V očích afektovaných žen se tím stal opravdu směšným a podivínským.)


Z neznámého důvodu je Makar přesvědčen, že kdyby byl pochopen, bylo by všechno rázem nádherné. Ale jak se mohou vyznat v tom, jestli má talent nebo ne, když v celém okrese nikdo nic nečte nebo čte tak, že by udělal líp, kdyby vůbec nečetl. Jak má přesvědčit generála Stremouchova, že ta francouzská hříčka je nicotná, banální a zpackaná, jak mu to má vyložit, když nečte nikdy nic jiného než právě takové prázdné hříčky?
(Čechov: Zjara)


Mít hodně nápadů neznamená ještě být chytrý, stejně jako mnoho vojáků nedělá dobrého generála.


"Ten muž je naprostý idiot," řekl generál majorovi.
"Poslušně hlásím," ozval se Švejk, "že vopravdu sám na sobě někdy pozoruju, že sem slabomyslnej, zejména takhle k večeru..."


Pan direktor tahal mě s sebou po všech možných místnostech, kde chtěl založit fašistické buňky. Bez obalu vykládal přede mnou všechno, na čem se direktorium v přísně důvěrných schůzích usneslo. Vychloubal se, kolik bylo získáno vysokých státních úředníků, kolik policistů, kolik vojáků a kolik generálů.


Prosím, řeknu to, ale neříkají to nikomu - nebo pro mne si to třeba řeknou! Ten starší tlustý je jistý mydlář, který se vzmohl tak, že si mohl koupiti řetěz a prsteny... Někdy vystupuje jako generál ve výslužbě... Máme s ním vždy švandu a necháme jej, když jej to těší; je to jinak neškodný človíček.


Generál Lýsimachos svého přítele Telesfóra z Rhodu dal zmrzačit a uříznout mu nos a uši a pak ho dlouho krmil v kleci jako nějaké vzácné a nevídané zvíře, když jeho tvář, zdeformovaná a okleštěná, ztratila lidskou podobu.
(Seneca: O hněvu)


Znáte generála Knoyla? Ten je přímo hrdelní zločin. Takový člověk by patřil na šibenici. Bože, já bych je nejradši všechny pobil!


Hledání nějakého účinného léku nebo vakcíny proti Lidem je ztíženo tím, že by muselo být vypuštěno mezi Lidi hned několik různých virů, aby se předešlo možnosti, že by pár Lidí mohlo být imunních vůči jednomu určitému druhu viru (a musely by být dostatečné zásoby těchto virů, aby je bylo možno poslat do druhého kola, až všichni generálové a politici vylezou ze svých bunkrů).


Miloš si vysoukal rukáv, pomodlil se, aby mu Bůh odpustil, hodí-li přes jeho svatyni svůj buzdogan, zatočil jím - a mrštil. Zbraň podobná pozdějším husitským palcátům se ztratila v oblacích, padla daleko za kostel do Banova sídla, rozbila křišťálový altán a zabila jeho dva syny, čtyři generály a dvanáct velmožů.


Vidíme a slyšíme o humanismu neustále žvanit vždy jen ty nejzločinnější zločince a charakterově vadné darebáky, jako jsou politici, bankéři, průmyslníci, lékaři, špatní spisovatelé a umělci, špatní myslitelé, policajti, generálové...


K otázce humanity se vyjádřil již generál Moltke v tom smyslu, že humanita ve válce spočívá v krátkosti děje, takže jí nejvíce odpovídá nejostřejší způsob boje.


Dřív býval každý druhý pán generál, ale dneska je jeden jako druhý nekňuba!
(Čechov: Píšťala)


Roku 1796, když generál Bonaparte opouštěl Bresciu, obecní hodnostáři, kteří ho doprovázeli k městské bráně, mu řekli, že obyvatelé jejich města mají svobodu nejraději ze všech Italů. "Ano," odpověděl, "nejraději o ní mluví se svými milenkami!"
(Stendhal: Italské kroniky)


Sluchu carevny Kateřiny doletěla zvěst o samozvanci, uložila tedy svému generálovi, knížeti Dolgorukému, aby se vypravil na Černou Horu a potrestal Štěpána za to, že se vydává za jejího nebožtíka muže. Generál Štěpána Malého uvěznil, ale když se Rusko dostalo do nové války s Tureckem, usoudil, že musí dát vězni svobodu, protože to je jediný muž, který by mohl vésti Černohorce do vítězného zápolení s Turky. Štěpán se tedy stal velitelem na Černé Hoře a vedl si opět rozvážně.


"Kdyby mor měl moc," praví generál Gordon, "rozdávat řády podvazkové, řádové stužky a penze, najdou se theologové dosti podlí a právníci tak mrzcí, aby tvrdili, že vláda moru je právem božským a že se proviňuje ten, kdo by se chtěl chránit před jeho zlými účinky."


Sobota 25. května 53 - Volby do Evropského parlamentu. Já jim, mámo, dám, já jim ukážu! Volil jsem samozřejmě vlastenecky Svobodu a přímou demokracii Tomia Okamury, na prvním místě psychiatra Davida a dále generála Blaška. Ne že bych byl kdovíjaký zanícený demokrat, to vůbec ne, ale jsem pro svobodu a přímost; spíš bych si jako Římané v těžkých dobách zvolil nějakého toho rázného diktátora, který zemi vyvede z nejhoršího a zavede pořádek, ale protože žádný takový diktátor nekandiduje a ani nesmí kandidovat, z nouze psychiatr a generál se budou v tom euroblázinci bez pevné ruky hodit.


Po obstarání nákupů jedu jako generál Laudon skrz ves k rybníku. Je den naholázeňský - den nahého koupání v přírodě.


Svět mezinárodní, svět každodenní
barevná sklíčka protřásá a mění:
generál, abbé, bankéř, atlet, rváč,
Žid, jenž kraj prolézá jak vyzvědač.


Můj světový názor by se dal charakterizovat slovy, která napsal proslulý generál Arakčejev v jednom svém intimním dopise: "Nic dobrého na světě se neobejde bez špatného, a špatného je vždycky víc než dobrého." Jinými slovy, všecko je odporné, není pro co žít, a těch dvaašedesát let, která jsem už prožil, mohu pokládat za ztracená.
(Čechov: Ze zápisků starého muže)


Otcové vyzvedávali své nicnechápající děti na ramena, aby si tyto ratolesti vryly v paměť karbaníka a pivaře Antonína Novotného a vedle něho generála Lomského, narvaného do celofánu. Kolaboroval celý národ, masívně, a když ne vědomě, pak podvědomě, což je ještě horší.


A kdo všechno dnes není generálem po bitvě! Pěkná verbež, když se tak rozhlédnu!


generál Gerd von Rundstedt:
"Vítězství má hodně tatínků, prohra je sirotek!"

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm