Je nepravdivé, co je příliš krásné

22. března 2020 v 15:19 | Misantrop
Rembrandt: Obnažená mladá žena

Byla krásná. "Krásná jako nahá žena," chtělo by se napsat, ale tu větu bych musil po zralé úvaze přeškrtnout jako nepravdivou, ježto za prvé ne každá nahá žena je krásná, a za druhé žena je člověk, a člověk nemůže být krásný, protože základní rys člověka je ten, že stále hledá, komu by co zlého provedl. A to není ani trochu krásná vlastnost.


A ti, kdož s rukou na srdci pronášejí slova rouhavá a nepravdivá o mravním vývoji člověka, ti, kdož je velikými písmeny píší po zdech utkaných z sítí, i ti tak neblaze lhou tam, kde by měla zavznít holá pravda.


Lidé jsou totiž jako špatná kniha: obšírná nudná eurípidovská předmluva, navíc nepravdivá, fádní tuctový obsah plný schizoidních bludů a blázincových průpovídek, přičemž poznámkový aparát a vysvětlivky pod čarou jsou delší než sám hlavní text, a pochvalný vychloubačný lživý doslov na závěr jako trnová koruna všeho hnusu. A samozřejmě plno idiotských překlepů, pravopisných hrubic, věcných chyb, ideových odporností a špatně poskládaných vět.


Odkud u všech všudy by bylo jisto, že by zrovna pravdivé soudy působily více radosti nežli nepravdivé a že by podle jakési prestabilizované harmonie nutně přivodily příjemné pocity? - Zkušenost všech přísných, všech hluboce založených duchů učí, že je tomu naopak.


Co je příliš krásné, to je většinou nepravdivé.


Proti tomu následná naivita výroku jednoho profesora filosofie naší doby: "Popírá-li nějaká filosofie realitu základních idejí křesťanství, pak je buď nepravdivá, nebo, i když pravdivá, přece neupotřebitelná" - to se rozumí, že pro profesory filosofie.


Syntetické soudy a priori by vůbec neměly "být možné": nemáme na ně žádné právo, v našich ústech jsou to samé nepravdivé soudy.


Prvním zákonem historie je, aby se neodvážila tvrdit nic nepravdivého.
(Cicero: O řečníkovi)


Člen Strany v řídící funkci často ví, že ta či ona část válečného zpravodajství je nepravdivá, a možná si někdy i uvědomuje, že se celá válka jenom předstírá a buď se vůbec nevede, nebo se vede za úplně jiným cílem, než se prohlašuje; ale takové vědomí se lehce neutralizuje technikou dvojmysli.


Po uklidnění bouří a vzpour zaplaví každý národ vlna dohadů a nepravdivých zvěstí.


Kdo jsou tedy ti, kteří znají jen hmotařské zábavy a ještě je nepravdivě vyhlašují za české národní zvyky? Myslím, že to nejsou ani praví Čechové, ani praví Slované, ale jen jakési neživé mrtvoly nového světového řádu, které nedělají nic, z čeho by neplynul nějaký hmotný zisk.


Kdybych i mocí mermo chtěl své srdce podrobit obecnému vkusu, vyšlo by z toho cosi falešného, a tudíž nepravdivého.


Celá teorie veganství, která bývá často vysvětlována nepřesnými morálními, a tudíž nepravdivými argumenty, by se dala daleko výstižněji, nemorálně a tudíž pravdivě, shrnout do jediné věty: Maso smrdí.


Z mrtvých se stali mučedníci a jejich ponížení bylo zapomenuto. Proč? Především proto, že z nich přiznání vytáhli násilím a že byla nepravdivá.


Že nenávist a láska jsou spřízněny? Jak nepravdivý to je názor. Má pouze jedinou hodnotu - nutí nás přemýšlet.
(Grin: Jessie a Morgiana)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm