Nanejvýš odporné jevy

28. března 2020 v 21:00 | Misantrop

Je to odporné, nevyléčitelné. Bojím se zdí, nábytku i domácích předmětů, které se pro mne probouzejí k jakémusi živočišnému životu.


Práce je den ode dne odpornější, a není to jen tím, že už odpočítávám počet směn do konce a že se tudíž nemůžu dočkat vytoužené svobody. - Jedna nádenice pracuje se sluchátky v uších, majíc své odporné popové šlágry puštěné na tu nejsilnější hlasitost, aby tím přeřvala řev strojů. - Zřejmě se ze mne stal okamžikem nástupu do této odporné fabriky naprostý idiot. Možná to tak je, protože chytrý "člověk" by tam v životě nevlezl.


Morální a intelektuální nedostatky spolu konspirují a vzájemně si hrají do ruky. Z toho pak vznikají nanejvýš odporné jevy, jež činí styk s většinou lidí nechutným, přímo nesnesitelným.


Nebo sportovci: S bolestnou grimasou à la Emil Zátopek přisupí břichatý uřícený taťka v propoceném bílém tričku, už z dálky svítícím, který je evidentně stižen jakousi zlou běhavkou, nicméně soudě dle způsobu "běhu", je to spíše kulhavka, čím trpí. Odporné! Někdy se mi chce na něho zavolat: "Kam ten spěch, Abebe Bikilo?"


Klíma se školil na výkvětu nesystematičnosti německé básnivosti. Hovadství vsebezabředlého systému mu bylo vždy krajně odporné.


Surrealistům se dlouho zdál skandál jako všemocný prostředek, schopný odhalit tajné a odporné páky systému, který je třeba svrhnout.


Milostné filmy jsou nudné, odporné už svými sprostými a nízkými náměty.


Dobrých tragédií je velmi málo. Některé jsou jen uspávací politická mudrování nebo odporné rozvláčnosti.


Jinými slovy, všecko je odporné, není pro co žít, a těch dvaašedesát let, která jsem už prožil, mohu pokládat za ztracená.
(Čechov: Ze zápisků starého muže)


Co bychom si asi pomysleli o zvířeti, které se rozzuří, když uvidí jiné zvíře v jeho přirozeném stavu, a začne je kousat a drápat jen proto, že nemá na krku obojek nebo není zavřeno v kleci? O takovém podivném zvířeti bychom si nejspíš pomysleli, že je hodně zkažené, řádně zdegenerované a mimořádně odporné - tedy totéž, co si myslím Já o člověku.


Přestože je to odporné rybaření obecně považováno jen za jakýsi neškodný koníček navozující duševní pohodu, opak je pravdou: tím, že takový mamlas rybářský nedokáže ve svých rybích obětech rozpoznat živou a citlivou bytost, prozrazuje naopak velmi nefilosofického ducha a vůbec duševní omezenost.


Většině rodičů jest naprosto lhostejno, jak chytají jejich děti motýly do sítí, jak chytají ptáky, vybírají hnízda, chytají žáby a provádějí s nimi odporné kousky.


Rány kladivem, štěkání psů a křik dětí jsou odporné: ale opravdovým vrahem myšlenek je jedině práskání bičem. Jeho určením je rozmělnit každý dobrý, smysluplný okamžik, který má někdo teď a tady. Tento nejodpornější ze všech zvuků by bylo možno omluvit, jen kdyby neexistoval žádný jiný prostředek ke krocení zvířat.


Když zvonek zní, lip vůně vlá,
mne hřbitovem to ovívá.
Jak zažehnat, co nelze snésti?
Jak zacinká to, svírám pěsti.
Toť odporné! Nu, jak by ne,
tím život arci zatrpkne.


Čím je pro literaturu Bible, tím je pro hudbu dechovka - tedy čímsi, v čem se odráží všechna ta nenáviděná lidskost; je to tresť lidství v té nanejvýš odporné formě.


Všichni ti takzvaní zpěváci vykřikují úplně stejně a úplně stejně rušivě. Je s podivem, co všechno je dnes považováno za zpěv: co nejhlasitější nesouladné ječení, řev anebo i jen pouhé mluvení. Mně ty výkřiky znějí úplně stejně odporně jako noční hulákání opilců.


Všechny ty odporné rockové koncerty a nabubřelí pseudointelektuálové jako Bob Geldof, kteří se chovají, jako by byli něco víc než jen hulváti, co prahnou po penězích a nosy mají zavrtané do spoďárů vygumovaných lolitek, jako například té, se kterou se nakonec Geldof oženil.


Bylo to strašné, nic horšího jaktěživ neviděl. Perverzní typy z celého hlavního města dostaly, snad proto, že bylo snazší na ně dohlédnout, svolení uspořádat maškarní bál. - Když z toho pekla odcházeli, zůstal v něm pocit čehosi, co nemůže vysvětlit ani patologie, ani psychiatrie. Všechno probíhalo tak vážně a s takovou důstojností, bylo to odporné!


Hromadné akce jsou mi odporné, zvlášť týkají-li se filosofie, která má být vždy osamělá.


Zdejší ženské jsou strašně nenávistné. Šílené, šílené a kruté. A samozřejmě nevědí vůbec nic o malthusiánském školení, o lahvích, dekantacích a podobných věcech. A tak mají pořád děti, jako čubky. Je to odporné.


Ženská, která se plete do politiky, je pro mne něco odporného.


O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit.


Pokud znám pokusy vyčísti z evangelií dějiny nějaké "duše", zdají se mi být důkazy odporné psychologické lehkovážnosti.


Křesťanství vůbec je tak odporné a choré, že by patřilo je zakázat a vykázat jako cosi nepatřičného.


Ráno znovu prší. Stan je doslova obležen slizkými slimáky, kteří jsou úplně všude; vlezou i do zuté obuvi - je to odporné. Připomněl jsem si hanlivou přezdívku muslimských dobyvatelů, jimž vynalézavost proslaveného českého vtipu říká muslimáci. Mu-slimáci - jak přiléhavé jméno pro slizké odporné vetřelce, které tu nikdo nechce, ale kteří se jako morová nákaza rozlézají po celém světě!


To jsou nesmysly. Tady Roboti vykládají, že jsou vývojově vyšší než člověk. Že jsou inteligentnější a silnější. Že člověk je jejich parazit. To je prostě odporné.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm