close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Kde srší blesk o blesk

11. dubna 2020 v 21:53 | Misantrop

Od východu se zvedaly na Balkán zlověstné mraky a Blesk se blížil. Říkali totiž Blesk Muradovu synu Bajezidovi, jemuž mělo být příštího roku svěřeno velení nad tureckým vojskem. A to vpadlo do Srbska jako příval a rozložilo se na Kosovu poli.


V očích muftího zrovna jako v očích bonze je nevěřící bezbožníkem, jejž musí zasáhnout blesk z nebe.


J. V. Sládek: Slovanská lípa
I ať vichr duje,
blesk se do ní pustí,
ona bude státi,
ona bude růsti.


Temný hlas stromu zchromeného
jak dým se plíží v boží sluch.
A srdci vskutku líto je ho.
Líto? Když blesk měl pro něj Bůh?
(Hora: Hruška v stráni)


Diův blesk mě nic neděsí.
A nevím, že by on byl mocnější než já.
(Eurípidés: Kyklóp)


Vtom temnotu háje prořízl ohnivý blesk a vzápětí se ozvala ohlušující rána hromu. Donutilo mne to se posadit. Právě jsem si uvědomil pravý význam slova ohromující. Drozda nicméně hrom nijak znatelně neohromil a vesele si zpívá dál.


Kos se bouřky neděsí,
když hrom a blesk burácí;
na vrch stromu sedne si -
a má z toho legraci.


Klíma vybudoval systém ve vyšším smyslu, kde srší blesk o blesk.


Nad smutnou hlavou samotáři
i blesk se často klikatil;
on v bouři však i v slunné záři
v dřímotě bezstarostně snil.


Ten blesk bytosti mé tak jasný jest,
vše proniká, v dál působí jak váš,
vám neustoupí, třeba sevřen v prach.
(Byron: Manfred)


Nejohnivější blesk lidského srdce, pukajícího zoufalstvím lásky, nepřemohl by již propasti, rozemknuté mezi mnou a světem, a duši by mi nezanítil!


Jsem potichu a sám. Takový, jaký jsem se narodil. Před lety jsem si myslel, že jsem se narodil proto, aby do mne udeřil blesk.


Nevyjdu-li do bouře, blesk mě ušetří, ten bije jen do těch, kteří mu jdou vstříc.


Někdy plamenný blesk také přeskočí z mraku
na mrak, a padne-li tady snad na množství vláhy
ten oheň, je na místě zdušen a praskaje sténá
a syčí jak železo žhavé, když z planoucí pece
je vyjmeš a hroužíš je hluboko v ledovou lázeň.


Již dlouho předtím se ta bouřka ohlašovala vzdáleným hromováním, ale pak pročísl katící se nebe tak nečekaný ostrý blesk, že jsem se až lekl. Bouře stála přímo nad námi a zlekala mne ještě jednou hromskou ránou jako vypálenou z děla.


Toť Mamon, toť on, toť on...
Ne, nezdvihnem ruky už jedné,
blesk myšlenky bědné,
mřít nepůjdem za Mamon...


Vy máte mít život stále horší a tvrdší! Takto jen - takto jen vzroste člověk vysoko, až ho stihne a zlomí blesk: vzroste pro blesk vysoko dost!


Žíznili jsme po blesku a činech, nikdy jsme se nepřiblížili štěstí slabochů, "oddanosti".


Spravedlivý. Po takovém příjmení nezatoužil žádný král ani vládce. Ti dávali přednost slávě síly a moci před slávou ctnosti a raději přijímali oslovení Keraunos (= Blesk). A přece podstata božství, s nímž touží stát se příbuznými nebo podobnými, je výrazná třemi znaky: nepomíjejícností, mocí a mravní velikostí; z nich nejušlechtilejší a nejbožštější je mravní velikost. Neboť veliká moc se projevuje v blesku, avšak na právu a spravedlnosti má božstvo podíl jenom rozumem a myšlením.


Kvůli čemu vede král své bitvy, které předčí blesk i hrom zběsilostí a zkázou? Chce mít konečně uspokojení.
(Grabbe: Don Juan a Faust)


Jak v nekonečných odstupňováních roste zřetelnost vědomí, víc a víc nastupuje uvážlivost a s ní pozvolna dochází k tomu, že občas, i když zřídka a navíc ve velmi rozdílných stupních zřetelnosti, jako blesk proletí hlavou otázka: "co je to všechno?", nebo "jak je to vlastně uzpůsobeno?"


Střezte rukopis, jako by to bylo zlato. Nemohu říci, jak toužím, aby ta věc byla vytištěna - vržena do světa. - Vržena - ano, jako blesk.


Dosud vzdálené blesky jsou tak zářící jako blesk sta fotoaparátů. Zdá se mi, že sestupuji do pekel. Tam k lidem.


Blesky bijí do vršku,
malé berou si na mušku;
malí derou se do vršku,
a blesk ztrhá jim držku.


Každý bláznivec chce dobývat nebesa
a jen pro naše zločiny
váhá Iuppiter blesk hněvu dnes odložit.
(Horatius: Ódy)


Vyslyš mě, nejvyšší bože! Proč ještě odkládáš svůj blesk? Neodkládej, Die!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:
https://sites.google.com/site/misantropuvfilosofickyslovnik/home

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm