Za nejsvětější statky lidstva!

19. dubna 2020 v 19:02 | Misantrop

Ve jménu Tvém, nejsvětější
náš Pane Kriste Ježíši,
začnu teď toto zpívání
Čechům ku polepšení.


Ctění přátelé! Zajisté že dovolíte, abych v této pohnuté politické době, kdy jest třeba vyslati do parlamentu lidi, bojující za nejsvětější statky lidstva, promluvil k vám několik slov o tom, co jest nám světější než všechno ostatní, o tom, co plní nitro všech voličů i kandidátů poslanectví a což tak krásně bylo již vyjádřeno ve starém Římě nápisem nade dveřmi městských krčem slovy: "Nacpi se."
(Hašek: Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona)


Jsou nepochybně mezi vládci takoví, kteří ukládali o statky, o život a o svobodu svých poddaných, znásilňujíce nejsvětější práva vlastnická.


Jen velice špatní a zkažení lidé, pomýleni svými myšlenkovými bludy a nepřirozenostmi, mohou beze všeho odporu svůj domov otevřít všelijakým cizím nájezdníkům a nepřátelským dobyvatelům a bez boje jim prodat, předat svou zemi, svůj domov nejsvětější.


Před lidskou zkažeností nejsou jisty ani nejsvětější věci; denně vidíme různé zloduchy zneužívat zbožnosti a zlovolně si jí pomáhat při největších zločinech.
(Molière: Předmluva k Tartuffovi)


Svaté učení
je právě vaší kletbou, moji milí,
jen co jste je totiž objevili,
hned křivíte, hned obracíte si ho
ohánějíce se nejsvětější knihou
a výsledkem je šílenství či pouta.


Kde chybí vůle k moci, je úpadek. Moje teze jest, že všem nejvyšším hodnotám lidstva tato vůle chybí - že vládnou pod nejsvětějšími jmény hodnoty úpadkové, hodnoty nihilistické.


Přál bych si, aby mezi Shakespearovými nejsvětějšími verši byly jednou červeně vyznačeny ty, za které vděčíme sklence vína vypité ve šťastnou chvíli.


Hélios odložil svou korunu z oslňujících paprsků, aby mohl Faëthón přistoupit blíže, sevřel ho do náručí a pravil: "Milý synu, jsi vskutku krev mé krve." A potvrdil to přísahou, nejsvětější přísahou, jakou může dát bůh.


Tomáš se oddává nechutným humanistickým blouzněním typu "nejsvětější z bohů - Čistý duch člověka" a podobným odporným žvástům - což také není nic pro mne.


Kolik je všude lží a hlouposti - i na akademické půdě, kde bychom ji hledali ze všeho nejméně! Je se čemu vůbec divit? Pomyslíme-li na to, v jakém stavu je ta jejich lidská, humanitní vzdělanost i na nižších stupních (třeba ve vysokém školství); jak si jeden posvátný omyl předává jedna generace druhé jako nejsvětější svátost, až je všechno nakonec prolhané až na půdu, že i sama pravda pak vypadá jen jako poťouchlá lež; jak je schopnost lhát a člověčit obecně uznávané lži jedinou zárukou oblíbenosti, dobrého jména, dobrého prospěchu a vyššího postupu - potom se není čemu divit.


A ani u studánky nerad vidím lidi. Tady také nemají co pohledávat. Není tu teď sice nikdo, ale těch nedopalků po nich všude okolo! Dva s odporem vybírám dokonce i ze samotné studánky. Jen si to představte! Představte si tu mravní zkaženost a nevychovanost, to pošpinění a poplivání nejsvětějších hodnot našich slovanských předků, odhazují-li jejich nezdární potomci (pitomci) ostatky svých zhoubných neřestí přímo do posvátného pramene čistých vod.


Ale Zeus, vládce hromu a blesku, je utěšoval: "Nebojte se a buďte klidní! Sám to všechno zařídím a postarám se, aby se vaše obavy nesplnily. Vyhladím toto hříšné pokolení, ale stvořím nové, krásnější a dokonalejší a zcela odlišné od dřívějších lidí. Svůj slib stvrzuji nejsvětější přísahou."


Jen smrt bude naší vysvoboditelkou, a to jejich smrt! Budiž proto pěna chvála na lidskou smrt, naši osvoboditelku nejsvětější.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm