close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Přichází hodina

15. května 2020 v 22:35 | Misantrop

Přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha.


"Hodina smrti" není křesťanský pojem, - není vůbec "hodiny", času, fyzického života a jeho krizí pro učitele "radostného poselství"... "Království boží" není ničím, co se očekává; nemá včerejška ani pozítřka, nepřijde za "tisíc let", - je to zkušenost jednoho srdce; je všude, není nikde...


Rád působí zlo, poněvadž je důvodně přesvědčen, že se staneš stejně zlým jako on a že ho, až udeří ona hodina, doprovodíš do zející pekelné propasti.


Nikomu není tak šťastná hodina, aby někomu nešťastná nebyla.


Socha není ještě úplně dohotovena, poněvadž schází na podstavci alegorické sochy oněch volů, které sv. Václav posílal každoročně do Němec. Prozatím zastupují to někteří nadšenci, kteří pod sochou vydrží stát zbožně po celou hodinu.
(Hašek: Mezinárodní a česká situace)


Necháme je bavit se, dokud neudeří naše hodina.


Och, ano, budu ho poslouchat, budu se řídit jeho pokyny, plnit ve všem všudy jeho vůli; budu k němu pokorný, ponížený, povolný. Je přece mnohem silnější. Ale udeří hodina...


Ať je jak chce velká moc na této zemi,
hodina se blíží, jedna mezi všemi,
která zničí ji i s všemi nadějemi.


Všichni jsme zvedající se vulkány, jejichž hodina erupce teprve přijde.


Přijde hodina vlků a zlomených štítů. A mít v tu dobu něco společného s lidmi, s nositeli zemské rakoviny, nebude žádnou výhodou.


Kdyby vychcípali - vidím to jasně - už bych nepřemýšlel, který den a hodina je nejoptimálnější pro vycházku...


Chůze, o níž mluvím já, se v ničem nepodobá takzvanému pohybovému cvičení provozovanému s pravidelností nemocného, jenž si ve stanovenou hodinu bere léky, ale sama o sobě je hlavním denním počinem a dobrodružstvím.
(Thoreau: Chůze)


Konečně odbila ta noční hodina; vzdálil se z domu, shodil se sebe všechen tlak a kráčel tichými ulicemi. Na velkém rynku pozdvihl ruce k nebi, měl pocit, že má všechno za sebou a pod sebou; ode všeho se odpoutal. Vznášel se v bezpočtu nadějí, a jen volání ponocného mu někdy připomínalo, že dosud chodí po této zemi. - A my se ještě ptáme, zda byl šťasten, ba blažen!


Po druhé hodině noční procházím úplňkem ozářenými, pustými a tichými ulicemi města směrem k lesům, kde je ukryt před znesvěcením můj posvátný slovanský háj. Konečně je ta pravá noční hodina, kdy nepotkávám nikoho z lidí.


Během invaze jsem nepotkal ani človíčka. Sedmá hodina ranní, hned po noční šichtě, je zřejmě ideální čas na přesuny.


Budiž pochválena hodina života mého,
během níž bych nepotkal člověka jediného.


Je krásné celý den ležet nahý na sluníčku a dívat se do korun stromů. A když pak nastane ta nejsmutnější denní hodina, kdy se hřejivé sluníčko skloní za hradbu stromů a je třeba se obléci, je to srnčímu člověku až líto. Ale nedá se nic dělat, taková je neúprosnost časoběhu.


Představuji si, že mám poslední tři hodiny života - a pak smrt. Co bych dělal? Jak bych s těmi třemi posledními hodinami života naložil? Asi nijak. Strávil bych je úplně stejně jako teď, vůbec nic bych neměnil, nic bych nezařizoval, nic neodkazoval, dokonce bych ani nijak netřeštil, nebláznil v bláhové snaze užít si ještě naposledy života. Můj život by byl právě těmito třemi hodinami naprosté volnosti, samoty a nahoty dokonale naplněn. Nic víc bych po životě nežádal.


Jang Ču řekl: "Počítám, že z desíti let je sotva jediná celá hodina, ve které se člověk cítil volný a spokojený!"


Začal jsem se ho vyptávat, jak může tak sám žít. Nebojí-li se, když žije tolik set a tisíc mil daleko od milých křesťanů, a zvláště nemyslí-li na to, kdo mu, až přijde jeho poslední hodina, přispěje k pomoci útěchou nebo podáním ruky, jehož mu v nemoci bude třeba, zdaž nebude pak nucen zemřít jako divá zvěř. Na to mi odpověděl: Pokud se týče lidské pomoci, o niž bude při své smrti oloupen, to prý ho nijak netrápí; přátelé prý způsobí často více mrzutostí než přátelských skutků; nemá-li tam přátel, kteří by ho milovali a mohli mu posloužit, nemá také nepřátel, kteří by ho nenáviděli.


Neměl jsem nikdy žádný zármutek, který by nezaplašila hodina četby.
(Charles Louis Montesquieu)


Život a sny jsou listy jedné a téže knihy. Ale pokaždé, když hodina čtení (den) je u konce, a nastala doba oddechu, často ještě ledabyle listujeme a otvíráme knihu bez pořádku a souvislosti, hned na té, hned na oné stránce; často je to stránka už přečtená, často ještě neznámá, ale vždy z téže knihy.


Na obrazovce odbila čtrnáctá hodina. Za deset minut musí odejít. Musí být zpátky v práci ve čtrnáct třicet. - Byla hodina patnáctá, mrtvá hodina. Z obrazovek crčela kolovrátková muzika.


Dříve se sedělo půl hodiny, hodinu; na začátku směny, než se začalo něco dělat, uběhla další půl hodina; ke konci směny se už další půl hodinu, hodinu nic nedělalo - a dnes? Nedělám si z toho těžkou hlavu. Zavřít mohou, pustit musí. Šestá hodina padne vždy a pak jsem volný.


Svatopluk, někdy král moravské říše, byl pokorně poslušen prostých poustevníků. V roubené chudé chýši, v drsném, řeholním rouše žil pán, jenž se kdysi odíval sobolinou a drahými sukny a bytoval v rozlehlých, nádherných síních královského Velehradu. Pokud byl živ, zůstal nepoznán ode všech. Teprve když cítil, že se blíží hodina jeho, sám se mnichům vyznal a pověděl, kdo byl a proč sem přišel.


"Má hodina udeřila. Odcházím k otcům do návy."

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:
https://sites.google.com/site/misantropuvfilosofickyslovnik/home

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm